ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה רמי כרמלי נגד אבירן מסס :

בפני כבוד הרשם בכיר נדים מורני

תובע

יהודה רמי כרמלי ת.ז. XXXXXX211

נגד

הנתבעים
1.אבירן מסס ת.ז. XXXXXX836
2.דנאי חיפויים בע"מ ח.. 513968891
3.הכשרה - חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה קטנה כנגד הנתבעים בגין הנזקים שנגרמו לקטנוע שלו מ.ר. 12-715-12 עקב מעורבותו בתאונת דרכים מיום 17/6/13 (להלן: "הקטנוע").

2. העד אלי אלמגור אשר נהג בקטנוע בעת אירוע התאונה, העיד כי הוא נהג בקטנוע ברח' חלוצי התעשיה לכיוון מערב ועצר על מנת לאפשר למשאית לצאת מחניה בנסיעה אחורנית ותוך כדי עצירה נפגע ע"י רכב אחר מ.ר. 31-430-65 שהיה נהוג בידי הנתבע מס' 1, אשר עבד בשירתה של הנתבעת מס' 2 שהיא הבעלים של הרכב הפוגע שה יה מבוטח בעת אירוע התאונה אצל הנתבעת מס' 3 (להלן: "הרכב הפוגע").

3. התובע צירף לכתב התביעה המתוקן אישור מטעם הנתבע מס' 1 מיום 22/1/14 המתאר את אופן קרות התאונה.
באישור הנ"ל הנתבע מס' 1 אישר כי פגע בקטנוע שעמד לפניו והפילו.
הנתבע מס' 1 העיד שנהג הקטנוע זגזג והשתלב בנתיב לפני הרכב הפוגע ואישר כי הקטנוע בלם והוא בלם את הרכב שמאחוריו ועל אף זאת הוא פגע בקטנוע מאחור.
הנתבע מס' 1 העיד גם שהוא השתמש ברכב הפוגע ברשות הנתבעת מס' 2 ובהסכמתה וכי הוא היה רשאי לנהוג ברכב הנ"ל גם שלא בשעות העבודה.

4. הנתבעת מס' 2 טענה שהנתבע מס' 1 נהג ברכב הפוגע שלא ברשות.
גרסת נתבעת מס' 2 התבררה כלא נכונה לאור עדותו של הנתבע מס' 1, אשר לפיה הוא היה מורשה לנהוג ברכב הפוגע בכל עת, להיותו עובד אצל הנתבעת מס' 2 והרכב הפוגע צמוד אליו ובשימושו.

דיון והכרעה:

שאלת האחריות:

5. כאמור, נתבע מס' 1 הודה בעדותו שהרכב שבו נהג פגע בקטנוע מאחור. בנוסף, הוא אישר זאת בכתב עפ"י אישור מיום 22/1/14 שהעתק ממנו צורף לכתב התביעה.

6. עדותו של מר אלי אלמגור מהימנה ואמינה והיא לא נסתרה עפ"י עדותו של הנתבע מס' 1.

7. בנסיבות המתוארות, אני קובע שהנתבע מס' 1 אחראי באחריות מלאה לאירוע התאונה נשוא כתב התביעה.

נהיגת הרכב הפוגע היתה ברשות:

8. עדותו של הנתבע מס' 1 הינה אמינה, לרבות בשאלה שהוא היה מורשה לנהוג ברכב הפוגע הן מבחינת תוקף רשיון הנהיגה וסוגו והן מבחינת קבלת רשות מהנתבעת מס' 2 לנהוג ברכב הפוגע.

9. גרסתה של הנתבעת מס' 2 ועדותו של מר דוד ישראל אינם משכנעים ואני קובע שהנתבע מס' 1 קיבל את רשותה של הנתבעת מס' 2 לנהוג ברכב הפוגע.

הכיסוי הביטוחי:

10. נציג הנתבעת מס' 3 הצהיר בפני ביהמ"ש שקיים כיסוי ביטוחי לרכב הפוגע והודיע בסיכומיו שככל שביהמ"ש יקבע שנתבע מס' 1 אחראי לאירוע התאונה וכי הוא נהג ברשות הנתבעת מס' 2, אזי קיים כיסוי ביטוחי מלא.

11. לאור קביעתי שנתבע מס' 1 אחראי לאירוע התאונה באופן מלא וכי נהג ברכב הפוגע ברשות הנתבעת מס' 2, יוצא שהנתבעת 3 אחראית עפ"י הוראות הפוליסה לכסות את מלוא הנזק שנגרם לקטנוע.

גובה הנזק שנגרם לתובע:

12. הנזק שנגרם לקטנוע הוערך ע"י השמאי מטעם התובע בסך 6784 ₪ (כולל מע"מ) ושכ"ט השמאי בסך 708 ₪ (כולל מע"מ).

13. עפ"י אישור מרו"ח של התובע שצורף לכתב התביעה, התובע הזדכה ב-2/3 מסכומי המע"מ ששולם עבור תיקון הקטנוע ועבור שכ"ט השמאי, לפיכך, יש להוסיף לנזקים הישירים 1/3 מסכום המע"מ המגיע בלבד ולפיכך נזקי התובע בגין הנזק הישיר ובגין שכ"ט שמאי לאחר ניכוי 2/3 של המע"מ מסתכם בסך 6,730 ₪.

סוף דבר:

14. אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים 1-3, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. סך של 6,730 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 1/7/13 ועד התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 500 ₪ בגין הוצאות משפט בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

הסכומים שנפסקו ישולמו תוך 30 יום מיום מסירת העתק מפסק דין זה לנתבעת מס' 3.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לכל הצדדים ותסרוק את המוצגים ת/1, נ/1 בתיק.
ניתן היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה רמי כרמלי
נתבע: אבירן מסס
שופט :
עורכי דין: