ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משיבה נגד אשכר מימון והשקעות בע"מ :

בפני כבוד הרשמת בכירה יהלום בלהה

תובעת
משיבה

אשכר מימון והשקעות בע"מ

נגד

נתבעים
מבקשים

  1. אמיר גור יצחקי
  2. עוזי יצחקי

החלטה

בפני התנגדות לביצוע שטר בשתי התובעות שבכותרת אשר אוחדו ביום 13.1.15.

1. מתצהירו של המבקש 1 עולה כי לווה כספים מהמשיב בהלוואה חוץ בנקאית, אשר לטענתו נושאת ריבית מופקעת של 115% לשנה . המבקש 2 הינו אביו של המבקש 1 הנתבע כערב, והצהיר כי כל שידוע לו הוא שבנו קיבל הלוואה בסך 10,000 ₪ בגינה נדרש לחתום על שטר החוב. כל יתר הפרטים, כך הצהיר, בידיעת בנו והוא מצטרף לנימוקי התנגדותו.

המבקש 1 טוען כי הלווה 10,000 ₪ והחזיר למשיבה 16,128 ₪. לאור ההחזר כאמור, טוען כי אינו חב למשיבה דבר. המבקש 1 מעלה טענות בדבר אי חוקיות הסכם ההלוואה וטוען כי על בית המשפט לבטלו. ה מבקש 1 טוען כי לא קיבל עותק חתום של הסכם ההלוואה וכי לא קיבל חשבוניות מס, אשר היעדרן גרם לו להפסד כלכלי בשל כך שלא יכ ול היה להזדכות על המס. כמו כן הוא טוען כי יש למחוק את התביעה מכוח סעיף 100 לתקנות סדר הדין האזרחי, שכן הכללים הפרוצדורליים להגשת בקשת הביצוע לא מולאו כדבעי.

2. הצדק עם המבקש בטענתו הפרוצדורלית. חלק ו' לבקשה לביצוע שטר לא מולאה כלל, ו די בכך שבקשת הביצוע לא מולאה כדבעי, כדי לקבל את ההתנגדות (ר' ע"א 146/85 גמליאל נ' מנורה, פ"ד מא(3) 746).
ממילא אוסיף כי מדובר בצדדים קרובים ויש בפי המבקש טענות חוזיות שיש מקום לדון בהן, וממילא כל טענת הגנה העומדת לו, עומדת גם למבקש 2 כערב בהתאם לסעיף 7 לחוק הערבות התשכ"ז – 1967.

3. לאור האמור, ומתוקף סמכותי מכוח הוראת תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), אני מורה על קבלת ההתנגדות.

נוכח סכומה תידון התובענה בסדר דין מהיר.

הצדדים יפעלו להסבת כתבי הטענות בהתאם להוראות פרק ט"ז1 לתקנות.

4. התובעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו- 214ח בתוך 30 יום מהיום, וכן תפרע את הפרשי האגרה אותם עליה לפרוע על פי דין.

הנתבעים ימציאו לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים אותם יש לצרף לכתב ההגנה כמפורט בתקנות 214ג ו- 214ח, וזאת בתוך 45 יום מיום קבלת מסמכי התובעת.

היה והתובעת לא תגיש את המסמכים ולא תפרע את הפרשי האגרה בחלוף המועד שנקצב כאמור, תמחק תביעתה.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משיבה
נתבע: אשכר מימון והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: