ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יאיר שפירא נגד עירית נהריה :

בקשה מס' 8

בפני כבוד השופט דאוד מאזן

מבקש

יאיר שפירא

נגד

משיב

עירית נהריה

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנתבע ביום 20.5.2012.

תיק זה קם לתחייה כל פעם מחדש, בטענה של אי מסירה לנתבע, בתוך הבקשות הנתבע דואג לערבב טענות של מצב רפואי קשה, וטענות של היעדרותו מהארץ, הכל ללא תימוכין סמסמך כלשהו שיש בו כדי לחזק את טענותיו ולתמוך בהן; ובכך הוא מקווה כי בית המשפט ימחול לו על מחדליו המתמשכים בתיק.

איני מתכוון לחזור על ההחלטה המנומקת שנתתי ביום 20.5.12 ואני מאמצה כחלק מהחלטה זו.

השיקולים לביטול פסק דין בהעדר הגנה בראי הפסיקה:

הבקשה לביטול פסק דין שני מסלולים לה, הראשון, חובת ביטול פסק דין מחובת הצדק, אם נפל פגם בהליך שהביא למתן פסק הדין ואשר משמש עילה לביטולו, (להלן "ביטול מחובת הצדק" ).המסלול השני הוא כאשר לא נפל פגם בהליך, בית המשפט יהיה רשאי לבטל את פסק הדין מתוקף שיקול הדעת הרחב אשר תקנה 201 מקנה לו (להלן "ביטול בשיקול דעת").

בנסיבות הבקשה עולה כי על בית המשפט לבחון שתי שאלות: אחת - הסיבה לאי הגשת כתב ההגנה במועד. השנייה - סיכויי ההצלחה של המבקש בתיק, אם יבוטל פסק הדין שניתן בהעדר. התשובה לשאלה השנייה - היא החשובה יותר.לעניין זה ראה ספרו של כבוד השופט גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית בעמ' 282 - 283 ופסקי הדין המאוזכרים שם.

אולם, בית המשפט מתייחס לשאלת המחדל גם מבלי להידרש לשאלת סיכויי ההגנה כאשר לא מדובר רק ברשלנות אלא כאשר התנהגות המבקש מהווה התעלמות מההליך המשפטי והתכחשות לחובותיו כבעל דין כלפי בית המשפט וכלפי בעל הדין שכנגד.

לעניין זה גם ראה דברי כבוד השופט גורן, שם, בסעיף 283:

"אם המבקש מצביע על סיכויי הצלחה, הרי שבגין המחדל יסתפק בית המשפט, בדרך - כלל, בהטלת הוצאות על המבקש (אפילו יזכה בבקשה לביטול). בדונו בשאלה זו ייטה בית המשפט להיעתר לה "אלא אם שוכנע כי תשלום ההוצאות אין בו כדי לשמש פיצוי מספיק לנזק אשר נגרם ליריבו". אם ניתן לפצות את התובע בפסיקת הוצאות בגין הנזק והטרחה המיותרים שנגרמו לו על ידי הפיגור,וכאשר מגלה הנתבע - המבקש סיכויי הצלחה - יש להיענות לבקשה, בכפוף להטלת הוצאות".

הנתבע קיבל זימונים כדין, לדיוני בית המשפט, וידע על קיום התביעה נגדו, מכאן שפסק הדין שניתן נגדו ניתן כדין.

פסק הדין מיום 20.5.2012 נשלח אליו בדואר רשום אך מסיבותיו הוא בחר שלא לדרוש את הדואר ואישור המסירה חזר בציון "לא נדרש", אשר מהווה גם הוא מסירה כדין. כעת, לאחר 3 שנים, מבקש הוא ביטול פסק הדין.

הסמכות לביטול פסק דין במקרה כזה נותנת לביהמ"ש להפעיל שיקול דעת בבואו להכריע בבקשה לביטול פסק הדין שבכללם סיכויי הגנתו והסיבה למחדלו, גם אם אתעלם לרגע מסיבת מחדליו של הנתבע ומהשיהוי הניכר בהגשת הבקשה וממחדלו בצירוף מסמכים התומכים בטענותיו, לא מצאתי טיעון מניח את הדעת לעניין סיכויי הגנת הנתבע בפני התביעה.

מכל האמור, הבקשה נדחית.

בנסיבות העניין איני מחייב בהוצאות.
לשלוח לצדדים.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יאיר שפירא
נתבע: עירית נהריה
שופט :
עורכי דין: