ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליאס חליל נגד עאידה זעאתרה :

בפני כבוד השופט ערפאת טאהא

התובע
אליאס חליל

נגד

הנתבעים

  1. עאידה זעאתרה
  2. סלים איוב
  3. רגא איוב
  4. אמירה כנאנה

החלטה

לפניי בקשה לתיקון כתב התביעה.

התובע, אשר הנו בעלים במשותף בחלקה 12 בגוש 16863 (להלן: "החלקה") הגיש תביעה נגד הנתבעים, בעלים במשותף בחלקה יחד עמו, למתן צו מניעה קבוע, שיורה לנתבעים להימנע מכל בניה בשטח החלקה או שינוי במצב החזקה בחלקה בפועל, או מעשיית כל פעולה אשר קובעת זכויות עתידיות בחלקה, והמונעת משאר השותפים בחלקה את ניצול זכויותיהם בה, ללא הסכמתם.

בבקשתו לתיקון כתב התביעה מבקש התובע להתיר לו לתקן את כתב התביעה ע"י צירוף עילה של פירוק שיתוף במקרקעין וכן על ידי צירוף נתבע נוסף אשר לגביו נטען, כי רכש את זכויותיה של הנתבעת 4, אשר עודנה רשומה כבעלים של חלק מהזכויות בחלקה. בבקשה נטען, כי אמנם התביעה הוגשה למתן צו מניעה קבוע נגד הנתבעים, ואולם בגוף כתב התביעה עתר התובע לפירוק השיתוף בחלקה ואף הגיש בקשה למתן צו מניעה זמני על מנת לשמור על האפשרות של פירוק השיתוף בחלקה, ועל כן לטענתו יש להתיר את התיקון המבוקש.

לטענת התובע גישת בתי המשפט לתיקון כתב התביעה הנה גישה ליבראלית, הנוטה להתיר את תיקון כתב התביעה כל אימת שתיקון כתב הטענות נועד להביא להכרעה את השאלות השנויות במחלוקת ואין בכך כדי לגרום נזק או עיוות דין לבעלי הדין. במקרה זה טען התובע כי תביעה לפירוק שיתוף שונה מתביעות אחרות במובן זה שאינה מייצגת "סכסוך" בין הצדדים לתביעה, ועל כן לטענתו תיקון התביעה במקרה זה לא יגרום לנתבעים כל נזק אלא רק ייטיב עמם. לעומת זאת טען התובע, כי דחיית התביעה תאלץ אותו לפתוח בהליך חדש ונפרד, אשר יגזול זמן שיפוטי נוסף ויסב הוצאות נוספות לצדדים.

הנתבעים 1 – 3 (להלן: "הנתבעים") התנגדו לבקשה. לטענתם לבקשה לא צורף תצהיר לאימות העובדות שנטענו בה, כפי הנדרש בהתאם לתקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 ( להלן: "תקנות סד"א") ועל כן דינה להידחות ולו מטעם זה בלבד. הנתבעים הוסיפו וטענו, כי אין להתיר לתובע לתקן את תביעתו על ידי הוספת עילת תביעה של פירוק השיתוף, וכי לצורך תביעת פירוקו של השיתוף בחלקה עליו להגיש תביעה נפרדת.

דין הבקשה להידחות.

ראשית, לבקשה לא צורף תצהיר לתמיכה בעובדות שנטענו בה, ודינה להידחות ולו מטעם זה בלבד. דין הבקשה להידחות גם לגופה, כפי שיפורט להלן.

בהתאם לתקנה 92 לתקנות סד"א, בית המשפט רשאי להתיר תיקון כתב טענות "כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. בית המשפט מתייחס ברוחב לב לבקשת בעל דין לתיקון כתב טענותיו כאשר מטרת התיקן היא לאפשר לבית המשפט להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. יחד עם זאת, גם לגישה ליברלית זו בכל הקשור בתיקון כתבי טענות ישנם סייגים ומגבלות, ובכללם נפסק, כי בית המשפט לא יתיר תיקון כתב תביעה שיש בו הוספת עילה חדשה או החלפת העילה בעילה אחרת (ר' רע"א 5315/11 יעל סגל ואח' נגד מיכל ורמז ואח', עמ' 4 , וכן ר' אורי גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהד' 11, בעמ' 354).

עיון בכתב התביעה הנוכחי מעלה, כי התביעה הנוכחית הנה תביעה פשוטה לכאורה למתן צו מניעה המונע משותפים למקרקעין לעשות שימוש בלעדי בחלקה או כל פעולת בניה או שינוי כלשהו בחלקה בניגוד להסכמת יתר השותפים, וזאת בהתאם להסדר הקבוע בסימן א' בפרק ה' לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), שעניינו הסדרת יחסי השיתוף במקרקעין. לעומת זאת בתיקון המבוקש, מבקש התובע להוסיף עילת תביעה חדשה לפירוק השיתוף, מכוח פרק ב' בסימן ה' לחוק המקרקעין, אשר עניינו פירוק השיתוף במקרקעין. מדובר בעילת תביעה חדשה ובהליך נפרד ושונה במהותו המחייב , בין היתר, הבאת ראיות שונות במהותן, ובכלל זה צירוף הצעות חלוקה על ידי מודדים מוסמכים מטעם הצדדים, חוות דעת שמאים מומחים בקשר עם תשלומי איזון ככל שיידרשו ומינוי מומחים מטעם בית המשפט.

התיקון המבוקש לא בא להוסיף נימוק נוסף לטענות שנטענו בכתב התביעה הנוכחי או הרחבתן של הטענות שנטענו במסגרתו, כי אם מדובר בעילת תביעה חדשה לחלוטין ובכתב תביעה חדש, אשר שונה מקודמו בתכלית השינוי ואשר משנה את ההליך מן היסוד, באופן החורג לחלוטין מן התכלית העומדת ביסודה של האפשרות להתיר לבעל דין לתקן את כתב הטענות שהוגש על ידו. אין מדובר בתיקון שנועד לאפשר לבית המשפט להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין בהתאם לתקנה 92 לתקנות סד"א, אלא בהצגתן של שאלות חדשות שכלל אינן חלק מהמחלוקת, ואין לאפשר לתובע להפוך את התביעה לתביעה אחרת לחלוטין (ר' רע"א 4040/11 ד"ר שגב ושות', עורכי דין נ' אנג'ל ג'נרל דיבלופרס בע"מ , עמ' 6). על כן אין מקום להתיר את תיקון כתב התביעה המבוקש. התובע יכול, אם ירצה בכך, להגיש תביעה עצמאית ונפרדת לפירוק השיתוף בחלקה נגד הבעלים המשותפים.

סוף דבר הבקשה לתיקון כתב התביעה נדחית. התובע ישלם לנתבעים 1-3 יחד הוצאות משפט בגין הליך זה בסך 2,000 ₪.

המזכירות תמציא לצדדים העתק החלטה זו.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליאס חליל
נתבע: עאידה זעאתרה
שופט :
עורכי דין: