ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזריאל היכל נגד י.ש.ש. מתן שירותים משפטיים בע"מ :


בפני כבוד השופט אייל דורון

המבקש
עזריאל היכל
ע"י עוה"ד אליהו עמר ואח'

נגד

המשיבות
1. י.ש.ש. מתן שירותים משפטיים בע"מ
ע"י עוה"ד מתי ידיד ואח'
2. דולי סרוסי
ע"י עוה"ד אחיקם גריידי ואח'

ובעניין:
משיבה פורמלית

רשות האכיפה והגביה – לשכת ההוצאה לפועל בחיפה

החלטה

1. לאחר שעיינתי בבקשה ובתצהיר על נספחיו, ניתן בזה צו מניעה ארעי, במעמד צד אחד, המורה ללשכת ההוצאה לפועל בחיפה להימנע מלשחרר (כלומר להוסיף ולעכב) את הכספים המו חזקים בתיק ההוצל"פ שמספרו 02-XX649-13-1 (תיק אשר פתחה המשיבה 1 כזוכה כנגד המשיבה 2 כחייבת).

2. תוקפו של הצו הינו מיידי לאחר שהמבקש חתם על התחייבות עצמית בהתאם להוראת תקנה 365(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקסד"א"), אולם המשך תוקפו מותנה בכך ש:

א. המבקש ימציא לתיק ביהמ"ש, עד ליום 26.2.15 שעה 12:00, כתב ערבות צד ג' של שני אנשים, אשר יערבו להתחייבות העצמית שהפקיד המבקש. הערבות תהא בלתי מוגבלת בזמן ותנוסח בהתאם להוראות תקנה 364 לתקסד"א.

ב. כן יפקיד המבקש סכום של 15,000 ₪ במזומן בקופת ביהמ"ש או ערבות בנקאית אוטונומית צמודת מדד בסכום זה, אשר תהא בלתי מוגבלת בזמן ותנוסח בנוסח המקובל והתואם את תקסד"א.
כתב הערבות הבנקאית יופקד בתיק עד ליום 26.2.15 בשעה 12:00.

3. למען הסר ספק, ועל אף האמור בסעיף 2, מובהר ללשכת ההוצאה לפועל כי הצו יעמוד בעינו עד למתן החלטה אחרת על ידי בית משפט זה.

4. העתק הבקשה על נספחיה, התובענה העיקרית, וכן העתק החלטה זו יומצאו על ידי המבקש למשיב ות במסירה אישית , עד ליום 25.2.15 שעה 21:00 (אלא אם יאשרו עוה"ד ידיד וגריידי, בהתאמה, בכתב, כי ניתן לבצע המצאה למשרדם), .

תשובת המשיבות לבקשה תוגש עד ליום 3.3.15 ותומצא לב"כ המבקשת ביום הגשתה.

5. אני קובע הבקשה לדיון במעמד הצדדים ליום 04.3.15 בשעה 10:00-11:00.

6. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על ב"כ המבקשת להגיש צו זה ללשכת ההוצאה לפועל. הצו אינו מומצא למשיבה הפורמלית על ידי מזכירות בית המשפט.

7. למען הסדר הטוב, מועלה בזאת על הכתב כי הבקשה הובאה לעיוני בשעת צהריים בסמוך לאחר השעה 14:00 יחד עם תיקי תורנות נוספים וכי השעה בעת מתן החלטה זו בסמוך לאחר השעה 15:15.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ המבקש ת בפקס ידני, תוודא קבלתה ותתעד באמצעות סריקת אישור ההמצאה והערה בתיק האלקטרוני .
כמו כן, תביא המזכירות התיק לעיוני ביום 27.2.15.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עזריאל היכל
נתבע: י.ש.ש. מתן שירותים משפטיים בע"מ
שופט :
עורכי דין: