ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד איגור גלידר נגד ע"י ב"כ עו"ד עודד גיל :

24 פברואר 2015
לפני: שופט אלכס קוגן

התובע: זנדל סרגיי
ע"י ב"כ עו"ד איגור גלידר

-
הנתבע: עמישב שירותים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עודד גיל

החלטה

1. לפני בקשתה של עמישב שירותים בע"מ (להלן: "עמישב") לצרפה להליך שעניינו בירור ערכה של תוספת הוותק , ובקשה להורות על דחיית הליך גילוי המסמכים בתיק לאחר מתן החלטה בנוגע לערכה של תוספת הוותק.

גילוי מסמכים

2. בהודעת ב"כ עמישב מיום 26/10/14, הודיעה עמישב על הסכמתה לגילוי מסמכים מטעמה, בהתאם להחלטת בית הדין מיום 18/6/14.

3. ביום 27/10/14 ניתנה החלטה לפיה, עמישב תמציא לב"כ התובע תוך 90 ימים את המסמכים האמורים בהחלטת בית הדין מיום 18/6/14.

4. מתגובתו מיום 23/2/15 של ב"כ התובע המייצג עולה, כי עמישב טרם העבירה לידיו את המסמכים האמורים לעיל .

5. המסמכים האמורים, אותם הסכימה הנתבעת להעביר לידי ב"כ התובע המייצג במסגרת הליך גילוי המסמכים, היו צריכים להיות ממוצאים כבר מלפני זמן רב.

6. יוער, כי בבקשתה מיום 17/2/15, במסגרתה ביקשה עמישב להצטרף להליך שנקבע לגבי גשש (ז.א.) בע"מ (להלן: "גשש"), ביקשה עמישב כי נושא העברת רשימות העובדים ידון לאחר שתינתן החלטה לגבי ערכה של תוספת הוותק.
עם זאת יובהר, כי בעניינה של גשש, ב"כ גשש העבירה לידי ב"כ התובע המייצג רשימות של עובדים, כאשר לטענת ב"כ התובע המייצג מאותם רשימות לא ניתן לאתר את כל חברי הקבוצה.

בעניינה של עמישב, חרף הסכמתה להליך גילוי המסמכים והארכות המועד לביצוע הליך גילוי המסמכים, מסמכים אלו טרם הועברו על ידה לב"כ התובע המייצג.

7. על כן, עמישב תמציא לב"כ התובע המייצג, תוך 7 ימים מהיום, את המסמכים האמורים בהחלטת בית הדין מיום 18/6/14.
ככל שלא יומצאו מסמכים אלו, תגיש עמישב נימוקים לבית הדין, תוך 7 ימים מהיום, מדוע אין מקום לחייבה בהוצאות בשל הסחבת שנוצרה בהמצאת המסמכים הנ"ל.

הצטרפותה של עמישב להליך שנקבע לגבי גשש

8. במקביל לאמור לעיל, עמישב תצורף להליך שנקבע לגבי גשש, ולמתווה שנקבע בהחלטת בית הדין מיום 25/1/15 בו תתברר התביעה-
א. בהתאם להחלטת בית הדין מיום 25/1/15 היה על ב"כ התובע להגיש, תוך 30 ימים, תצהירי עדות ראשית מטעמו ו/או חוות דעת ו/או כל פירוט שיראה לו לצורך הוכחת אופן חישוב תוספת הוותק ויעביר העתק במישרין הן לגשש, הן לעמישב והן להסתדרות.
ב. ב"כ גשש, ב"כ עמישב וההסתדרות יגישו, תוך 30 ימים מקבלת תצהירי התובע, תצהיר מטעמם ו/או חוות דעת מטעמם ו/או כל פירוט שיראה להם לצורך הוכחת אופן חישוב תוספת הוותק.
העתק יועבר במישרין ליתר הצדדים בתיק.
ג. דיון הוכחות באופן בו יש לחשב את תוספת הוותק יתקיים ביום 8/7/15, בשעה 9:00.
ד. לאחר שנכריע בסוגיה כיצד יש לחשב את תוספת הוותק, נדון במחלוקת כיצד יש לאתר כל אחד מחברי הקבוצה- ככל שתיוותר מחלוקת זו.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד איגור גלידר
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד עודד גיל
שופט :
עורכי דין: