ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עמיחי פוטזניק :

בפני כבוד השופט ד"ר יובל ליבדרו

המאשימה:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד הילה אליהוא-פיטוסי ועו"ד שירה רוג

נגד

הנאשם:
עמיחי פוטזניק - בעצמו
ע"י ב"כ עו"ד סוזי שלו

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול הדיון באופן של ניהול דיון מקדמי, בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום ויורשע בו.
הנאשם יצרף את ת.פ 63607-01-15 כתב אישום מתוקן.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו יעתרו הצדדים במשותף לעונשים של 9 חודשי מאסר בפועל החל מיום מעצרו 25.1.2015, מאסר מותנה משמעותי, פיצוי בסך של 6,700 ₪ למתלונן בתיק "האב" אשר ישולמו לאחר שחרורו של הנאשם ממאסרו ובתשלומים וחתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה.

החלטה

על יסוד ההסדר שבין הצדדים, אני מתיר לנאשם לצרף את ת.פ 63607-01-15 כתב אישום מתוקן.

ניתנה והודעה היום ה' אדר תשע"ה, 24/02/2015 במעמד הנוכחים.

ד"ר יובל ליבדרו, שופט

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן בת.פ 63607-01-15 . אני מודה בביצוע עבירות של פריצה לרכב במטרה לגנוב וגניבה מרכב.

הכרעת דין בת"פ 63607-01-15

על יסוד הודאת הנאשם בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן, הנני מרשיע אותו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן בת"פ 63607-01-15.

ניתנה והודעה היום ה' אדר תשע"ה, 24/02/2015 במעמד הנוכחים.

ד"ר יובל ליבדרו, שופט

ב"כ המאשימה:
מגישה רישום פלילי של הנאשם.

ב"כ הנאשם:
מאשרת רישום פלילי.


החלטה

הרישום הפלילי של הנאשם הוגש וסומן ת/1.

ניתנה והודעה היום ה' אדר תשע"ה, 24/02/2015 במעמד הנוכחים.

ד"ר יובל ליבדרו, שופט

ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
נבקש לכבד את ההסדר לאור חסכון בזמן שיפוטי והתיקון בכתב האישום, בשים לב למצבו הפסיכיאטרי של הנאשם כעולה מחוות דעת הפסיכיאטר המחוזי והאמור בתסקיר.

ב"כ הנאשם טוענת לעונש:
מצטרפת. הנאשם בן 38, שאין לו דבר בחייו עד היום ובמידה רבה נופל בין הכיסאות בשל מצבו הנפשי ומצבו מבחינת שימוש בסמים ומצבו מבחינת הרקע שלו. נבקש לכבד את ההסדר שהוא מידתי ומשמעותי. הרכוש הגנוב בתיק שצורף הושב לבעלים, הנאשם נתפס על אתר.

הנאשם:
אני מקווה שיהיה טוב. אני עוד מעט בן 38. משפחתי גרה בבאר שבע. אין לי מה להוסיף.


גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירה של גניבה בידי עובד, עבי רה לפי סעי ף 391 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

2. מעובדות כתב האישום עולה שהנאשם גנב ממעבידו בתחנת דלק פידיון יומי בסך של 7,220.35 ₪. בהמשך השיב הנאשם למעביד המחאה בסך של 500 ₪.
3. הנאשם צירף את ת.פ 63607-01-15 שעניינו בביצוע עבירות של פריצה לרכב בכוונה לגנוב וגניבה מרכב, עבירות מיום 25.1.2015.
4. במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו לעונשים של 9 חודשי מאסר בפועל החל מיום מעצרו 25.1.2015, מאסר מותנה משמעותי, פיצוי בסך של 6,700 ₪ למתלונן בתיק "האב" אשר ישולמו לאחר שחרורו של הנאשם ממאסרו ובתשלומים וחתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
5. בהתחשב בהודאת הנאשם, הודאה שיש בה משום קבלת אחריות וחסכון בזמן שיפוטי; בהתחשב בנסיבותיו האישיות המורכבות של הנאשם, לרבות במצבו הנפשי המורכב כעולה מחוות דעת הפסיכיאטר המחוזי; בהתחשב בחלוף הזמן מאז נעברה העבירה בתיק האב ובהתחשב בעובדה שהרכוש הגנוב, בתיק שצורף הושב לבעלים, אני מוצא לנכון לכבד את ההסדר. הסדר זה הינו סביר ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד, כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בשים לב לעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, שעמדה בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם העונש ההולם את האירוע מושא כתב האישום, אם כי ברף התחתון שלו.
6. אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

א. 9 חודשי מאסר בפועל שימנו מיום מעצרו בתיק המצורף – 25.1.2015.
ב. 8 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של 3 שנים מיום שחרור הנאשם ממאסרו, שהנאשם לא יעבור עבירת רכוש או מרמה מסוג פשע.
ג. 4 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של 3 שנים מיום שחרור הנאשם ממאסרו, שהנאשם לא יעבור עביר ת רכוש או מרמה מסוג עוון.
ד. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 5,000 ₪ שלא לעבור עבירה רכוש או מרמה וזאת לתקופה של 3 שנים מיום שחרורו מן המאסר אם לא תחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם ליומיים.
שב"ס מתבקש להחתים את הנאשם על כתב ההתחייבות, עוד היום, במתקן הכליאה שבבית המשפט.

ה. הנאשם ישלם פיצוי בסך של 6,700 ₪ למתלונן-ע.ת/ 1 מר מישל בוחניק.
מצורף בזאת טופס פרטי ניזוק.
הפיצוי ישולם ב-12 שיעורים, חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 1.1.2016.

הדיון הקבוע בפני כבוד השופט י' עטר במ"ת 63618-01-15 היום – מבוטל.

מזכירות בית המשפט מתבקשת לבטל את זימון הנאשם משב"ס ואת הדיונים הקבועים בת"פ 63607-01-15.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.

ניתן והודע היום ה' אדר תשע"ה, 24/02/2015 במעמד הנוכחים.

ד"ר יובל ליבדרו, שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: עמיחי פוטזניק
שופט :
עורכי דין: