ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד מועצה דתית שדות נגב :

בפני כבוד השופט יוחנן כהן

התובעת:

מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ: איריס גולדשטיין

נגד

הנתבעת:

מועצה דתית שדות נגב
ע"י ב"כ: עו"ד אדוארדו ווסר

פסק דין

1. עניינה של תביעה זו הינו אי העברת תשלומים והפרשות לעובדי הנתבעת, המבוטחים בתובעת בהתאם לחוזה ביטוח.

2. בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 2/4/14, התחייבה הנתבעת להעביר לידיה של התובעת תחשיב מפורט, עבור כל אחד מעובדיה של הנתבעת המפרט את הפרמיות אשר היו אמורות להיות משולמות עבורו בהתאם לנתוני שכר עבודתו, זאת על מנת למצוא אפשרות לסיים את הסכסוך מחוץ לכותלי בית הדין.

3. הנתבעת לא עמדה בהתחייבותה להעביר את הנתונים שנדרשה ובדיון נוסף שהתקיים ביום 22/10/14 טענה כי אינה יכולה להתקדם בתיק היות ומונה לה חשב מלווה.

4. לאור טענות הצדדים נקבע התיק להוכחות ונקבעו מועדים להגשת תצהירים.

5. הנתבעת לא הגישה את תצהירה במועד שנקבע ואף לא מסרה כל נימוק לכך, חרף החלטות בית הדין כי עליה להבהיר מדוע לא הגישה תצהיריה במועד.

6. נוכח אי קיומן של החלטות בית הדין, ניתנה החלטה ביום 18/1/15 המורה לנתבעת לשלם הוצאות בסך 2,500 ש"ח לתובעת ואף הובהר כי אי הגשת תצהירים מטעמה עד ליום 1/2/15, יוביל לשקילת האפשרות ליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה.

7. בהחלטה נוספת מיום 3/2/15, נתבקשה ה נתבעת להודיע עד ליום 12/2/15, מדוע לא יינתן פסק דין על יסוד כתב התביעה, בשל אי הגשת תצהירים במועד שנקבע, אולם עד כה טרם מסרה הנת בעת כל הודעה בעניין.

8. בנסיבות שפורטו לעיל ולאחר שעיינתי בכתב התביעה ובנספחיו, מצאתי מקום לקבל את התביעה ולהורות לנתבעת לשלם לתובעת תשלום חוב בסך 31,370 ₪ בתוספת פיצויי הלנה כמפורט בסעיף 19 א (ב)(2) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן: "חוק הגנת השכר"), זאת החל מיום 27/6/13, מועד הגשת התביעה, עד ליום התשלום בפועל.

9. ניתן בזאת סעד הצהרתי לפיו התובעת משוחררת מכל חבות אשר תקום לה בגין אי העברת התשלומים עבור העובדים , לפי סעיפים 19 א (ד) , 19 א (ח) ו – (ט) לחוק הגנת השכר .

10. הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 5,000 ₪, זאת תוך 30 ולאחר מכן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית.

ניתן היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

קלדנית: רות רחמים.


מעורבים
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: מועצה דתית שדות נגב
שופט :
עורכי דין: