ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הילינקה בע"מ נגד ענבל שוקי :


בפני כבוד השופט רונן אילן

מבקשת

הילינקה בע"מ

נגד

משיבים

  1. ענבל שוקי
  2. סילביה בנדטסון

החלטה

המבקשת (צד ג') עותרת למחיקת כתבי הטענות של המשיבה 1 (כתב התביעה) ושל המשיבה 2 (כתב ההגנה וההודעה לצד ג') על רקע טענות לאי קיום הצו להשלמת ההליכים המקדמיים וגילוי מסמכים.
ביחס למשיבה 1, בהחלטה מיום 30.12.14 (ובהמשך להחלטות קודמות להשלמת ההליכים המקדמיים), חויבה המשיבה 1 בגילוי מסמכים ספציפיים בתוך 30 יום. לטענת המבקשת, לא קיימה המשיבה 1 את החלטת בית המשפט שכן לא העבירה לעיון המבקשת את רשימות ספירות המלאי ב- 31 לדצמבר בכל שנה בשנים 2010 – 2013.
בהחלטה מיום 30.12.14 אכן חויבה המשיבה 1 בהעברת מסמכים אלו בתוך 30 יום מהנימוקים שפורטו בהחלטה. מעיון בתגובת המשיבה 1 מיום 15.2.15, מסתבר שצורף לה מכתב של רואה החשבון מטעמה, ובו התייחסות לכרטסת הקניות של המשיבה 1.
מסמכים אלו שצירפה המשיבה 1 לתגובתה, לא זו בלבד שנמסרו באיחור, אלא כלל אינם מתייחסים להחלטה שניתנה בעניין ספירות המלאי. החלטה זו ברורה ומחייבת העברת תצהיר גילוי מסמכים הכולל התייחסות פרטנית לדרישה שפורטה בסעיף 3.8 למכתב הדרישה של המבקשת.
לא ניתן להבין מדוע מתעלמת המשיבה 1 מהחלטה ברורה גם לאחר שחויבה בהוצאות באותה החלטה. מאחר ולא בנקל ימחקו כתבי טענות עקב מחדלים דיוניים לא מצאתי מקום להורות כך במקרה זה, אך בהחלט יש מקום לחיוב בהוצאות נוספות על התעסקות בעניינים אלו.
לפיכך, תמציא המשיבה 1 בתוך 14 יום תצהיר גילוי מסמכים מפורט המתייחס ספציפית לדרישה בסעיף 3.8 למכתב הדרישה וכפי שפורט בסעיף ב' בהחלטה מיום 30.12.14.

ביחס למשיבה 2, בהחלטה מיום 30.12.14 חויבה המשיבה 2 במענה לבקשות המקדמיות שהעבירה לה המבקשת עד ליום 1.2.15. לטענת המבקשת, לא קיימה המשיבה 2 החלטה זו כלל.
בתגובתה, טוענת המשיבה 2 כי סברה שהבקשה כבר נענתה במסירת תצהיר גילוי מסמכים עוד ב- 1.4.14 והבקשה בכלל הוגשה באיחור. טענות אלו לא ניתן להבין שכן בהחלטה מיום 30.12.14 חויבה המשיבה 2 במפורש במתן מענה לבקשות המקדמיות ובמהלך הדיון טען ב"כ המשיבה 2 שלא עשה כן עקב היעדרותה מהארץ.
עוד טוענת המשיבה 2 בתגובתה שהבקשה, לפחות בחלקה, התייתרה לאחר שכבר הוגשו תצהירי המשיבה 2. גם טענה זו לא ניתן להבין שהרי לא כך נטען בדיון ולא כך הוחלט.
גם ביחס למשיבה 2 איפוא, לא ניתן להבין מדוע היא מתעלמת מהחלטה ברורה. מאחר ולא בנקל ימחקו כתבי טענות עקב מחדלים דיוניים לא מצאתי מקום להורות כך במקרה זה, אך גם ביחס למשיבה 2 יש מקום לחיוב בהוצאות על התעסקות בעניינים אלו.
לפיכך, תמציא המשיבה 2 בתוך 14 יום תצהיר ובו הפרטים הבאים:
פרטים נוספים ביחס לסעיף 20.4 בכתב ההודעה לצד ג', כמפורט בסעיף 3.1 בתשובת המבקשת.
פרטים נוספים ביחס לסעיפים 19.6, 19.11, 19.17 ו- 19.18 בכתב ההודעה לצד ג', כמפורט בסעיף 3.2 בתשובת המבקשת.
עותק מחילופי המסמכים בין המשיבה 1 למשיבה 2, כמפורט בסעיף 3.3 בתשובת המבקשת.
המשיבות ישאו בהוצאות המבקשת בגין בקשה זו בסך של 3,000 ₪ , כאשר כל אחת מהמשיבות תישא במחצית הסכום, וזה ישולם בתוך 14 יום בלא קשר לתוצאות ההתדיינות בתיק העיקרי.
ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הילינקה בע"מ
נתבע: ענבל שוקי
שופט :
עורכי דין: