ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יספאן נגד בטוח לאומי-סניף ירושל :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 010768/06

בפני:

כב' השופטת שדיאור שרה

נציג ציבור(ע) מר קובי משה

27/08/2008

בעניין:

יספאן נעמי

ע"י ב"כ עו"ד

נאוה אילוז-מזרחי

התובעת

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף ירושלים

ע"י ב"כ עו"ד

כזרי תהילה

הנתבע

פסק דין

בפני בית הדין תביעת התובעת להכרה בפריצת דיסק שאירעה לה ביום 24.5.05 כפגיעה בעבודה במסגרת פעולות חוזרות ונישנות על פי תורת המיקרוטראומה.

הנתבע טען כי לא מתקיימת תשתית עובדתית לצורך יישום תורת המיקרוטראומה, עם זאת לאור המלצת בית הדין ובנסיבותיה המיוחדות של התובעת בהן עבדה כ-18 שנה בארכיון אגף המכס בעבודה פיזית נעתר הנתבע למינוי מומחה רפואי בהתאם לעובדות שהוסכמו בתיק.

1. העובדות

א. התובעת עבדה כפקידה בארכיון המכס משנת 1989 ועד היום.

ב. התובעת עובדת חמישה ימים בשבוע, משעה 07.30 או 08.30 בבוקר ועד השעה 15.30.

ג. במסגרת עבודתה, התובעת מבצעת שני סוגים של עבודות יום אחד היא מבצעת עבודה מסוג אחד ויום למחרת עבודה מסוג שני, כמפורט להלן:

ד. בסוג הראשון של העבודה התובעת ממיינת בעמידה, רשימונים הכוללים 30 עד 100 עמודי נייר. המיון נעשה על גבי שולחן עבודה, בגובה רגיל, באורך של 2 מטרים. פעולת המיון נעשית תוך כדי הליכה לאורכו של השולחן או תוך כדי הנעת המותניים ימינה ושמאלה. עבודה זו אורכת בין חצי שעה לשעתיים.

ה. כפעמיים בחודש יש עומס ואז המיון נעשה לא רק על השולחן כי אם אף על הרצפה והתובעת מתכופפת לצורך השמת הרשימון בארגז הנמצא על הרצפה.

ו. הסוג השני של העבודה, אותה מבצעת התובעת, ביום המחרת, נעשה בישיבה, ובמסגרתו התובעת מעבירה את הרשימונים מצד לצד תחת ברקוד, תוך כדי הנעת המותניים ימינה ושמאלה.

ז. בסוף חודש 12/2004 לערך, התובעת ביצעה עבודה נוספת,ובמסגרתה היא התכופפה על מנת להוציא חבילה של מעטפות מארגזים ולשים אותם על השולחן. המעטפות לא היו כבדות.

ח. התובעת סובלת מכאבי גב מזה 10 עד 12 שנים. יצוין כי התובעת סבלה מכאבים הן בגבה העליון, הן באמצע גבה, הן בגבה התחתון והן ברגל.

ט. לתובעת 5 ילדים והיא סבלה מכאבי גב בתקופת ההריון.

3. המחלוקת כפי שנתבקש להשיב עליה המומחה היא:

מהו הקשר הסיבתי הרפואי בין פריצת הדיסק ממנה סובלת התובעת ובין תנאי עבודתה כמפורט לעיל וזאת בהתאם לתורת המיקרוטראומה.

4. בתאריך 29.10.07 ניתנה חוות דעתו של המומחה ד"ר יחזקאל טיטיון שמונה על ידי בית הדין וביום 20.2.08 ניתנו תשובותיו לשאלות ההבהרה.

5. טענות התובעת

א. התובעת ביקשה מינוי למומחה אחר אולם בית הדין דחה את בקשתה לפסילת המומחה.

ב. התובעת טענה כי קביעת המומחה לפיה אין קשר סיבתי בין הפגיעה לפעולות שביצעה במהלך עבודתה מוטעית ולכן ביקשה כי בית הדין ייעשה שימוש בסמכותו השיפוטית ויפסוק חרף חוות דעת המומחה ותוך הפעלת שיקול דעתו בסבירות משפטית ולא רפואית. בית הדין הפנה לדב"ע מ"ו/ 37-0 המוסד נ' נתנאל מדלין פד"ע י"ח 1 עמ' 78.

ג. עוד טענה התובעת כי במקום של ספק מתשובות סותרות בחוות דעת ובהיעדר אמירה ספציפית פרט לסקירת תורת המיקרוטראומה אין להתייחס לחוות הדעת.

6. טענות הנתבע

ד. הנתבע טען כי לכתחילה לא קיימת תשתית עובדתית בצורך יישום תורת המקרוטראומה .

ה. בנוסף טען כי בחוות דעת המומחה מיום 29.10.07 קובע המומחה בסעיף 4.2 היעדר קשר סיבתי וכך גם בסעיף 4.3.

ו. הנתבע טען כי די בכך שהמומחה שולל את תנאי העבודה כגורם להיווצרות הליקוי ולא חלה עליו החובה לקבוע את סיבת היווצרותו של הליקוי.

ז. פסיקתו של בית הדין היא כי חוות הדעת של מומחה הינה בלתי תלויה ויש ליתן לה משקל אלא אם יש סיבה מוצדקת ומהותית שלא להזדקק לחוות הדעת.

ח. נטל ההוכחה על המבוטח להוכיח גם תשתית עובדתית וגם ביסוס רפואי לאותה תשתית והתובעת לא הרימה את הנטל.

7. העובדות בתיק כפי שנקבעו על ידי בית הדין ובהסכמת הצדדים מתייחסת לסוגי עבודה שונים שמבצעת התובעת במהלך יום העבודה ומפרטת את הפעולות השונות המבוצעות במהלך חודש העבודה.

מהעובדות עצמן כפי שהוסכמו על ידי הצדדים והוחלטו ביום 8.10.07 מדובר במגוון של פעולות שחלקן חוזרות ונישנות אך לא בפרקי זמן קבועים ותוך שינויים בלוח הזמנים לגבי ביצוען.

לפיכך, לא מדובר בפעולה חוזרת ונישנת קלאסית על פי הפסיקה.

יחד עם זאת, שלחנו לחוות דעת המומחה הרפואי וזאת על מנת שהספק יפעל לטובתה כך שבית הדין אכן הפעיל את הספק לטובת התובעת לכתחילה ובכך ניתן מענה לטענת התובעת עוד בשלב הראשון בתיק זה.

8. בחוות דעת המומחה ביום 29.10.07 הוא סוקר את החומר הרפואי שהובא בפניו תוך התייחסות למשמעות וציטוטים מהמסמכים הרלוונטים לאחר מכן בדיון עצמו סוקר המומחה את יסודות ההכרה לפי תורת המיקרוטראומה. גם סקירתו לגבי המסמכים הרפואיים והציטוטים מהם עולה כי התובעת סובלת מכאבי גב 10-12 שנה, כולל כאבי גב עליון, אמצעי, תחתון וברגל לרבות בהריונות הרי שמסקנתו כי: "אין קשר סיבתי בין עבודתה של הגב' יספאן, לבין הליקוי של פריצת דיסק ומחלת גב תחתון ממנה סובלת התובעת, כנידון בפרק הדיון של חוות דעת זו".

זוהי מסקנה מתבקשת ומבוססת, אולם בכך לא סגי.

9. במענה לשאלות הבהרה מפורטות שנישלחו על ידי הצדדים ושעוגנו בהחלטת בית הדין מיום 21.1.08 לרבות שאלת הפגיעות הזעירות החוזרות ונישנות ולרבות שאלת ההחמרה הכל ככתוב בהחלטה ממועד זה עונה המומחה באופן מפורש כי לא מדובר במצב של INJURY. תשובתו היא חד משמעית ראה סעיף ב' לתשובותיו לשאלות ההבהרה וסעיף ג'. חוות דעתו ברורה וחד משמעית ובסעיף ה' הוא קובע:

"ה. קבעתי כי תאור העבודה של הגב' יספאן אינו תואם את תאורית המיקרוטראומה מאחר ולפי התאוריה הנ"ל מיקרוטראומה מצטברת לעמוד השדרה המותני יכולה להיגרם על ידי חשיפת עמוד השדרה לתנודות או ויברציות קבועות בעלות תדירות קבועה... תיאור העבודה של הגב' יספאן כמפורט בסעיף עובדות העולות מעיון בהחלטת בית הדין מתאריך 8.10.07 אין המצב תואם את הנכתב לעיל.

ו. לדעתי לא מתקיים בעניינה של הגב' יספאן מצב התואם את תיאורית המיקרוטראומה".

10. מצאנו איפוא כי גם בחוות הדעת הראשונה וגם במענה לשאלות ההבהרה המומחה לא מצא קשר סיבתי בין עבודתה של התובעת לבין הליקוי של פריצת הדיסק ומחלת הגב התחתון ממנה היא סובלת.

לא מצאנו כל סיבה לפסול את חוות הדעת ולא מצאנו בהם כל פגם הן מבוססות ומנומקות ומפורטות כפי שנדרש מתבססות על הממצאים העובדתיים והרפואיים בהרחבה רבה ועל פי הפסיקה יש בהחלט מקום לקבל את מסקנתו לפיה הליקוי של התובעת איננו נובע מעבודתה וכי בדין דחה הנתבע את תביעתה.

לא למותר להדגיש כי גם אנו סבורים שאין תשתית עובדתית לתיאוריה של מיקרוטראומה בהסכמה שקיבלה תוקף של החלטה וחוות דעת המומחה גם לגבי סוג הליקוי ומקורו תומכת בעניין זה.

11. סוף דבר,

התובעת לא הרימה את הנטל בדבר הקשר הסיבתי בין הליקוי ממנו היא סובלת לבין עבודתה ודין תביעתה להידחות.

12. כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום באב, תשס"ח ( באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

--------------------------- --------------------------------

נציג ציבור, מר משה שרה שדיאור, שופטת