ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרים פרוכטר נגד שהם-המרכז המשולב לרפואת הגיל השלישי :

בפני כבוד השופט אחסאן כנעאן

תובעים

מרים פרוכטר

נגד

נתבעים

  1. שהם-המרכז המשולב לרפואת הגיל השלישי
  2. ענבל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת, על המצהירים להופיע לביהמ"ש למועד שייקבע להוכחות.

א. סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:
ב"כ התובעת יגיש תצהירי עדיו תוך 45 יום מהיום.
ב"כ הנתבעות יגיש תצהירי עדיו תוך 45 יום לאחר מכן.

ב. לתצהירי העדים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים ולרבות חוות דעת שבמומחיות. אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. התצהירים יסומנו באותיות. בנוסף יסומנו התצהירים על ידי מספר העמודים החל מספרה 1 כאשר כל דף יישא ספרה עוקבת מהדף הקודם.

ג. צד המתנגד להגשת נספח כלשהו מתיק המוצגים, יודיע על כך בתוך 7 ימים מיום קבלת תיק המוצגים לצד שכנגד, אחרת לא אשמע התנגדויות בנושא זה.

ד. היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלבנטי בקשה כדין ובמועדים הנקובים לעיל ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית וכן יצרף תמצית העדות. כן יפרט את המאמצים בהם נקט על מנת לגבות את העדות.

ה. כל אחד מבעלי הדין, ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים, לרבות בקשה להעיד עד ללא תצהיר, ישירות לבעל הדין האחר.

ו. הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים אשר ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

2. ישיבת קדם המשפט מבוטלת.

3. נקבע התיק לשמיעת ראיות ליום 24.11.2015 בשעה 10:30.

4. צד המבקש לזמן את המומחה מטעם ביהמ"ש לחקירה יגיש בקשה בתוך 30 יום מהיום לזימון המומחה כאשר ביחד עם הבקשה לזימון יפקיד בקופת ביהמ"ש סך של 2,000 ₪ כולל מע"מ להבטחת שכר הופעתו של המומחה, אחרת לא אתיר את זימונו.

מזכירות בית המשפט תמציא העתק מההחלטה לבאי כח הצדדים.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרים פרוכטר
נתבע: שהם-המרכז המשולב לרפואת הגיל השלישי
שופט :
עורכי דין: