ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרן מזרחי נגד אנור חברה לבניין בע"מ :

לפני כבוד השופטת רונית פינצ'וק אלט

התובעים

 1. אהרן מזרחי
 2. ליאור לב

נ ג ד
הנתבעים

 1. אנור חברה לבניין בע"מ (בפירוק)
 2. עזבון המנוח טני מגנזי
 3. דינה מגנאזי
 4. שמחה הררי
 5. עופר הררי
 6. יהושע ברק
 7. משה טייטלבאום, עו"ד

נתבעים 2 – 5 ע"י ב"כ עו"ד יאיר יעקב
נתבע 6 – בעצמו
נתבע 7 ע"יב "כ עו"ד שרי בכר

החלטה

לפניי בקשה של התובעים (להלן: "המבקשים") לחקור בחקירה נגדית את הנתבע 6 אשר לא הגיש תצהיר עדות ראשית. נתבעים 2 – 5 ונתבע 7 (להלן: "המשיבים") מתנגדים לבקשה.

 1. התובע 2, עו"ד במקצועו, המייצג את התובעים (להלן: "המבקש") טוען כי בהיעדר תצהיר מטעם הנתבע 6, ביקשו המבקשים ליתן פסק דין נגד הנתבע 6, אך בקשתם נדחתה. כן טוען המבקש כי הובהר לבית המשפט במעמד אחד הדיונים הקודמים כי בכוונת המבקשים לחקור את הנתבע 6. לבסוף טוענים המבקשים כי על מנת להגיע לחקר האמת יש לקבל את הבקשה באשר הנתבע 6 הינו בעל דין שברשותו מידע רב להשלמת התמונה המלאה בהיותו דמות מרכזית בתביעה ולכן יש לו ידיעה על העובדות שהתרחשו כמתואר בכתב התביעה.
 2. המבקש מפנה לסעיף 7 לפקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א – 1971, וכן טוענים כי לבית המשפט סמכות טבועה ליתן הוראות על מנת להגיע לחקר האמת וכן סמכות כללית לזמן כל עד לעדות.
 3. המבקש טוען כי זכותו הבסיסית של בעל דין היא לחקור בעל דין שכנגד בחקירה נגדית, במיוחד כאשר הוא נמנע מלתת תצהיר. במיוחד כך בעניינינו כאשר הנתבע היה אמור להביא את ראיותיו אחרי התובע.
 4. נתבעים 2 – 5 טוענים כי בענייננו ניתנה החלטה כי על הצדדים להגיש עדויותיהם הראשיות בתצהיר. כל בעלי הדין עשו כן, למעט הנתבע 6, וסיבותיו עמו. משבחר הנתבע 6 שלא למלא אחר החלטת בית המשפט במשך שנים ארוכות בהם מתנהל הדיון בתובענה, הוא מנוע כיום, בהתאם לתקנה 167(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 מלהביא ראיות או להוכיח את טענותיו ביחס לתובענה.
 5. נתבעים 2 - 5 טוענים כי במידה ותתקבל הבקשה, יהיה בה משום מתן פרס ויתרון שלא על פי דין לנתבע 6 באשר הוא יוכל להעיד כאשר אינו כבול לגרסה שניתנה על ידו בתצהיר וכאשר עדויות בעלי הדין האחרים והעדים מטעמם, שניתנו זה מכבר, ועדויותיהם בחקירה נגדית, שהושלמו כמעט במלואן, יהיו פרושות בפניו. לטענתם, בכך גם יימנע מיתר בעלי הדין להתייחס לגרסת הנתבע 6 אשר תינתן.
 6. הנתבעים 2 – 5 טוענים כי מאחר והימנעותו של הנתבע 6 מליתן תצהיר הייתה מעשה עשוי עוד בטרם נחקרו הנתבעים האחרים על תצהיריהם, היה על המבקשים לעתור להעדתו של הנתבע 6 בפני בית המשפט עוד בטרם יחקרו שאר הנתבעים, ובכך היה ניתן לנתבעים סיכוי הוגן להתמודד עם גרסתו של הנתבע 6 במהלך עדותם בבית המשפט. משלא עשו כן המבקשים, הם מנועים מלבקש את העדתו בשלב הנוכחי.
 7. כן טוענים הנתבעים 2 – 5 כי מתחילת הדיונים בתובענה, סוד גלוי הוא כי הנתבע 6 משתף פעולה עם המבקשים, והלכה למעשה, מופעל על ידם כמסייע בידם במהלך ניהול חקירות העדים והנתבעים האחרים בבית המשפט, תוך שבאופן סמלי הוא יושב במהלך הדיונים על ספסלי התביעה, במידה כזו שבית המשפט נאלץ לאסור על הגשת מסמכים שהגשתם נשללה מהמבקשים, באמצעות הנתבע 6, במהלך חקירתו הנגדית את העדים, ואף להורות על הקדמת חקירותיו הנגדיות לחקירות הנגדיות מטעם הנתבעים האחרים, וכל זאת נוכח שיתוף הפעולה הבוטה בינו לבין המבקשים.
 8. בנסיבות אלה, טוענים הנתבעים 2 – 5, נראה כי העדתו של נתבע 6 על ידי המבקשים בשלב כה מאוחר, ולאחר שכמעט שלמה מסכת הראיות מטעם יתר הנתבעים, הינה ניסיון מצדם למקצה שיפורים, באשר הנתבע 6 הינו כאמור "עד מטעם", מה שייתן להם יתרון בלתי הוגן על פני הנתבעים, אשר לא יוכלו לשוב ולהעיד ביחס לעדותו וגרסתו הכבושה והמאוחרת של הנתבע 6. מדובר, לכן, לטענתם, בניצול לרעה של ההליך המשפטי, שאין לתת לו יד.
 9. זאת ועוד, טוענים הנתבעים 2 – 5, נוכח החזית והיריבות המשפטית בין הנתבע 6 ליתר הנתבעים, היעתרות לבקשה שלב כה מאוחר, תגרום להארכה משמעותית ומיותרת בהתדיינות המשפטית המתנהלת מזה שנים ארוכות שלא לצורך.
 10. לפיכך עותרים הנתבעים 2 – 5 לדחיית הבקשה.
 11. גם הנתבע 7 מתנגד לבקשה. לטענתו בתיק המתנהל כשמונה שנים ולאחר קיום מספר רב של דיוני הוכחות, פרשת התביעה הסתיימה זה מכבר ופרשת ההגנה הגיעה כמעט לסיומה למעט השלמת שמיעת עדותו של הנתבע 5.
 12. לטענת הנתבע 7, הבקשה הוגשה בחוסר תום לב משווע במועד זה, לאחר שנשמעה עדותם של כלל הנתבעים, למעט עדותו של הנתבע 5 אשר נשמעה בחלקה, לרבות שמיעת עדותו של הנתבע 7, תוך ניסיון להשיג יתרון דיוני ועשיית שימוש לרעה בהליכי בית משפט, ובניגוד להחלטות שניתנו עד כה.
 13. הנתבע 7 טוען כי בדיון שהתקיים לפני למעלה משנתיים, ביום 9.1.13, הצהיר המבקש "אלו עדיי", וזאת לאחר שהתקבלה בר"ע שהגיש, במסגרתה הותר לו להגיש שמסמכים נוספים לאלה שצירף לתצהירו, והשמעת עד נוסף, מר רבינוביץ', מטעמו. במסגרת דיון זה ביקש המשיב 7 כי הנתבע 6 יגיש תצהיר וייחקר בטרם הגשת תצהירי הנתבעים האחרים וחקירתם, לאור התרשמותם כי הנתבע 6 היווה כלי עזר בידי המבקשים במסגרת החקירות הנגדיות, תוך ניסיון ליצור מערכת הבאת ראיות משנית מטעם המבקשים, באמצעותו (עמ' 272 – 273 לפרוטוקול הדיון מיום 9.1.13).
 14. נתבע 7 טוען כי חשד זה ביחס לטיב היחסים בין המבקש לנתבע 6 בא לידי ביטוי בדיון מיום 15.7.13 במסגרתו חקר הנתבע 6 בחקירה נגדית את עדי הנתבעים וניתנה החלטת בית המשפט לפיה: "אני רושמת בפרוטוקול את הודעתי לתובע, כי לא ארשה לו ללחוש לאוזנו של הנתבע 6 שאלות נוספות לשאלות שאותן שאל התובע משך שעות ארוכות את העד...".
 15. נתבע 7 טוען כי באותו דיון מיום 9.1.13 טען המבקש כי ספק אם נתבע 6 יגיש תצהירים מטעמו, ובסוף הדיון נתנה החלטה לפיה על הנתבעים להגיש תצהירי עדות ראשית, חוות דעת ובקשה להזמנת עדים ללא תצהיר תוך 60 יום. ממועד זה ועד היום הנתבע 6 לא הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו, ולא הוגשה כל בקשה מצד מי מהצדדים להזמנת הנתבע 6 לעדות ללא תצהיר, לרבות המבקש, אשר לטענתו ידע כבר ביום 9.1.13 כי הנתבע לא יגיש תצהיר. בנסיבות אלה וככל שעדותו של הנתבע 6 הכרחית לבירור המחלוקת כטענת המבקש, היה עליו לבקש כבר אז את זימונו של הנתבע 6 לעדות. הנתבע 7 טוען כי המסקנה המתבקשת היא כי הנתבע 6 נמנע מלכתחילה מהגשת תצהיר עדות ראשית בכוונת מכוון וכמהלך מתוכנן היטב וידוע מראש למבקש, חרף החלטות בית המשפט, וכעת, לאחר שהסתיימה כמעט חקירת כל עדי הנתבעים "נזכר" המבקש בדיון האחרון ביום 19.2.15 לבקש את חקירתו.
 16. כן טוען הנתבע 7 כי המבקש נמנע מלצרף לבקשתו תצהיר המפרט ומספק הסבר מדוע לא הגיש עד כה בקשה להזמנת הנתבע 6 לעדות ללא תצהיר. במיוחד כך שעה שהתקיימו מספר רב של ישיבות הוכחות והנתבע 6 נכח באולם ולא היתה כל מניעה לבקש זימונו וחקירתו במשך שנתיים לפחות במהלכן נחקרו הנתבעים.
 17. הנתבע 7 טוען כי מהתנגדותו של המבקש למתן ארכה להגשת תצהיר על ידי הנתבע 7 עולה כי המבקש ידע היטב מה המשמעות של אי הגשת תצהיר עדות ראשית או כיצד יש לנהוג במקרה של סירוב עד ליתן תצהיר.
 18. הנתבע 7 טוען כי יש לציין בהקשר זה כי גם בתגובת הנתבעים 2 – 5 מיום 2.6.13 צוין מפורשות (למקרה שהמבקש לא שם לב לכך עד אותו מועד) כי "נכון למועד תגובה זו ולמרות שחלף המועד שנקצב לכך בהחלטת ביהמ"ש הנ"ל, טרם הוגשו תצהירו עדותו וראיותיו של הנתבע מס' 6, על כל המשתמע מכך". מאז ועד היום חלפו כמעט שנתיים.
 19. הנתבע 7 טוען כי הבקשה להתיר את חקירת הנתבע 6 בשלב זה, כמעט בתום פרשת ההגנה ומספר ימים לפני דיון ההוכחות האחרון, נתבקשה למטרה שאיננה גילוי האמת ומהווה ניסיון להעיד למעשה עד נוסף מטעם המבקשים לאחר שהוא נחשף לכל חומר הראיות בתיק, מה גם שלא הוגש תצהיר עדות ראשית מטעמו שיכבול אותו בעדותו.
 20. לפיכך עותר גם הנתבע 7 לדחיית הבקשה.
 21. בתשובה לתגובה לבקשה טוען המבקש ומוסיף, בין היתר, כי דווקא בין הנתבעים 2 – 5 ונתבע 7 קיימת זהות אינטרסים. לטענתו, הנתבעים אינם מגלים מסמכים ומטילים כל קושי אפשרי להתקדמות בתיק וכי בית המשפט מאפשר לנתבעים לעשות ככל העולה על רוחם ורק חוזק הראיות שבידי המבקש מונע את קריסת התיק. לטענתו, הנתבע 6 מאשר את טענות המבקשים, שהן הן טענות האמת, ואין בלתן, וכי זו הסיבה להתנגדות המשיבים לבקשה. לטענתו, הנתבע 6 אינו כלי בידי המבקשים והראיה שהמבקשים עתרו לקבלת פסק דין נגדו, והם מבקשים לחקור אותו בחקירה נגדית. כמו כן טוען המבקש כי הנתבע 6 מופיע בכתב התביעה כמעט בסוף רשימת הנתבעים, וממילא הוא היה נחשף לגרסת המשיבים אף אילו היה מגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו. כן לטענתו, לעובדה שהצהיר "אלו עדיי" אין לתת משקל לעניין הבקשה. המבקש טוען כי אין חשיבות לכך שהנתבע 6 יעיד לאחר הנתבע 7 שכן בעדותו של נתבע 7 לא היה כל חדש.
 22. לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את הבקשה מטעמים כפי שיפורטו להלן.
 23. אכן, על פי סעיף 7 לפקודת הראיות יכול בעל דין להזמין לחקירה נגדית את בעל הדין שכנגד גם אם לא מסר תצהיר, ולבית המשפט סמכות רחבה לזמן עד לחקירה על פי בקשת בעל דין, ואף ללא בקשה כאמור. אולם, בנסיבות העניין, אין לקבל את הבקשה.
 24. מדובר בתובענה שהוגשה בשנת 2006. מאחר והתובענה נוסחה באופן מעורפל, הורה מותב קדם המשפט כי תחילה יוגשו תצהירי העדות הראשית מטעם המבקש ויישמעו עדיו, ורק לאחר מכן יוגשו תצהירי הנתבעים ויחקרו עדיהם. כשהסתיימה חקירת עדי המבקש, ביקש המבקש להגיש תצהיר משלים לצורך הגשת מסמכים נוספים שלטענתו הוסתרו ממנו והתגלו על ידיו מאוחר יותר במועד ובנסיבות שאותן לא פירט. בקשתו נדחתה אולם בר"ע שהגיש בעניין זה התקבלה. בעקבות זאת הגיש המבקש מסמכים נוספים, אף מעבר לאלו שהתבקשו על ידו במסגרת הבר"ע, והדבר הותר לו על ידי, לפנים משורת הדין, על מנת לקדם את הדיון בתובענה. משהסתיים שלב זה, הצהיר המבקש "אלו עדיי" והנתבעים הגישו תצהירי עדות ראשית, למעט הנתבע 6. העובדה שנתבע 6 לא הגיש תצהיר הייתה גלויה לפני כל הצדדים ואף צוינה בבקשות ובתגובות הצדדים והתייחסותם כפי שפורט לעיל.
 25. בתיק התקיימו 10 ישיבות של הוכחות. המבקש חקר ממושכות את העדים השונים, ולאחר שסיים לחקור אותם, נהג לעיתים, להמשיך ולחקור אותם באמצעות הנתבע 6, ותוך שאגב כך "אוסף" המבקש מסמכים מידי הנתבע 6 לצורך הגשתם באמצעות העדים, עד שבאופן חריג ניתנה החלטתי כמפורט בסעיף 14 לעיל. כמו כן, באופן חריג ניתנה החלטה נוספת המורה לנתבע 6 לחקור את העדים לאחר שאלה ייחקרו על ידי המבקש ולפני יתר הנתבעים (המשיבים), כאמור בסעיף 7 לעיל. בהמשך התעכבה שמיעת המשך הראיות בשל שהותו של נתבע 7 בחו"ל, עד כי ניתנה החלטה, בהסכמת הצדדים, כי נתבע 7 ייחקר בהיותו בחו"ל באמצעות וועידת וידיאו. בסופו של דבר הסתייע שובו של נתבע 7 ארצה, וחקירתו הנגדית על ידי המבקשים ועל ידי נתבע 6 נעשתה בישיבה האחרונה ביום 19.2.15, וחקירתו על ידי המשיבים (ב"כ נתבעים 2 – 5 וב"כ נתבע 7) עתידה להתקיים מחר (25.2.15). כל שנותר לאחר מכן, לסיום שמיעת ההוכחות, הוא השלמת חקירתו של נתבע 5.
 26. התובע לא ביקש, עד לסיומה של ישיבת ההוכחות האחרונה ביום 19.2.15, את חקירתו של הנתבע 6. בעקבות זאת הוריתי על הגשת הבקשה בכתב והצדדים הגישו טיעוניהם בעניין זה כמפורט לעיל.
 27. צודקים המשיבים בטענותיהם לפיהן היה על המבקש לעתור לחקור את הנתבע 6 לפני זמן רב מאוד, כשהתברר שהנתבע 6 לא הגיש תצהיר. כן יכול היה לבקש לחקור את הנתבע 6 ולקיים את חקירתו בעת ההמתנה לשובו של הנתבע 7 ארצה. המבקש טוען כי נתבע 7 הוא עד חשוב בתובענה אולם דווקא בשל כך, העובדה שהמבקש נזקק לעדותו, לשיטתו, הייתה ידועה למבקש מלכתחילה ולא הייתה סיבה כלשהי שהבקשה תוגש רק עתה.
 28. למחדל חמור זה של המבקש, מלהגיש את הבקשה שכל פרטיה היו ידועים לו היטב, במועד, מצטרפת העובדה שהעדתו של נתבע 6 בשלב זה, ולאור ניגוד האינטרסים בין הנתבע 7 ליתר הנתבעים (המשיבים), תגרום למשיבים עיוות דין חמור, שעל מנת לתקנו יהיה צורך לאפשר להם להגיש עדויות נוספות, וכתוצאה יהיה צורך לחקור אותם פעם נוספת בחקירה נגדית, וכן אפשר שגם המבקש יעתור בעקבות חקירתו של נתבע 6 להגשת תצהירים ו/או מסמכים משלימים, וגם אותו יהיה צורך לחקור פעם נוספת, ובנוסף, אפשר שבעקבות עדותו של נתבע 6 בחקירתו הנגדית יבקשו המשיבים לחקור את המבקש פעם נוספת אף אם לא יעתור להגשת ראיות נוספות. דבר זה יגרום להתארכות ממושכת, בלתי סבירה ובלתי מוצדקת של שלב ההוכחות שממילא, בעיקר עקב התנהלות התובע, היה ארוך מהרגיל.
 29. בנסיבות אלה ראיתי לנכון לדחות את הבקשה.

המבקשים, יחד ולחוד, תובעים ישלמו לנתבעים 2 – 5 וכן לנתבע 7, הוצאות הבקשה, לכל אחד מהם, ללא קשר לתוצאות התובענה בסך 2,500 ₪ (סה"כ 5,000 ₪) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהרן מזרחי
נתבע: אנור חברה לבניין בע"מ
שופט :
עורכי דין: