ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק פועלים בע"מ סניף נגד דניאלה הררי :

בפני כבוד השופטת ברכה לכמן

תובע

בנק פועלים בע"מ סניף 747

נגד

נתבעים

  1. דניאלה הררי
  2. זאב הררי
  3. מזל מיידל (ניתן פסק דין)

החלטה

1. התובע הגיש כנגד הנתבעים, תביעה כספית בסדר דין מקוצר בסך של 203,168.90 ₪ כנגד נתבעים 1 ו-2, בשל יתרת חוב שלא נפרעה בחשבון שהתנהל אצל התובע ו תביעה כספית בסך של 92,111 כנגד נתבעת 3, בשל ערבותה לפירעון הלוואה שנטלו נתבעים 1 ו- 2 ולא סולקה על ידם.

2. בעניינה של נתבעת 3 הושג הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ביום 18/5/14.

3. נתבעים 1 ו- 2 הגישו בקשת רשות להתגונן כנגד התביעה בטענה העיקרית, שהתובע לא העמיד להם אשראי ונגרמו להם נזקים בשל כך.

4. להלן גרסת הנתבעים , כעולה מהתצהיר התומך בבקשה (נתבעים 1 ו- 2 הגישו תצהירים זהים בתוכנם) . לאחר חקירת נתבע 2, הגישו הצדדים סיכומים בכתב, הסיכומים בכתב מטעם הנתבעים זהים בתוכנם לתצהיר התומך בבקשה:

5. עד נובמבר 2011 נוהל חשבון העסק של הנתבעים, בסניף האיריסים של התובע, שם הוסכם לעזור להם במימון שני סניפים חדשים שביקשו הנתבעים לפתוח ולהגדיל להם אשראי בהתאם לצרכים. לאחר מכן הועבר החשבון לסניף הגליל, שביטל חד צדדית כל הסכם שהושג עם הסניף הקודם ויצר מחנק אשראי תוך דרישה להגדלת ערבויות, דרישה שנענתה על ידי הנתבעים, אשר הגדילו את הערבויות. בעצם הדחייה להגדלת האשראי, קרס העסק ונגרמו נזקים שבגינם מבקשים הנתבעים להגיש כתב תביעה שכנגד.

6. כבר עתה יאמר, שגרסה זו של הנתבעים, סתמית ולא מפורטת דיה. אין פירוט מה סכום האשראי שהסניף הקודם הסכים לכאורה להעמיד לטובת פתיחת שני הסניפים, מה היו צרכי האשראי ובאיזה תנאים יועמד אותו אשראי. מי מגורמי הסניף נתן הסכמה זו, לא די לומר מנהלת הסניף ועובדיה. פרטים אלה חסרים בתצהיר התומך בבקשה, ובהעדרם, לא ניתן לקבוע מה היתה ההסכמה הלכאורית שהתקבלה בין הצדדים, ומה הופר בגינה, חסרונם של פרטים מהותיים בהסכמה הלכאורית, מעלה ספק רב בנכונותה.

7. הנתבעים טוענים כי הגדילו ערבויות ושעבדו כספים לטובת התובע שהצטברו בעסקאות סליקה בישראכרט, גם לאחר ביצוע פעולה זו, לא העמיד התובע לנתבעים אשראי כמובטח וסירב להקדים זיכויים מחברת ישראכרט שהינה בבעלות התובע, דבר שיצר פיגורים והחזרות שיקים. מיותר לציין, שלא הובאה ולו פעולה אחת של פגיעה בתזר ים המזומנים של הנתבעים בגין אי הקדמת הזיכויים, ומהו אותו טווח זמנים של הקדמת זיכויים כנטען. הטענה נטענה בסתמיות וללא פירוט כנדרש וספק רב אם היא עומדת בדרישות ההלכה למתן רשות להגן.

8. עוד נטען על ידי הנתבעים כי במספר מקרים הפקידו כסף במכונה, אך בשל תקלה זוכו רק בסכום חלקי ולא בכל סכום ההפקדה. לראיה צורפו נספחים א-ד. עיון בנספחים מעלה את הדברים הבאים:

א. ביום 22/5/11, שנתיים לפני הגשת התביעה, הגישו הנתבעים הודעה לתובע כי הופקד לטענת הנתבעים סכום כספי בסך של 8,900 ₪ בבנקט, ולא קיבלו הודעת זיכוי על ביצוע הפעולה. הנתבעים לא טרחו לציין מה עלה בגורל אותה הודעת פניה לתובע ומה היתה תשובת התובע לפניה, או שההודעה נשארה ללא מענה.

ב. ביום 11/7/12, בוצעה פעולת הפקדת מזומנים ולטענת הנתבעים נותרו בבנקט שטרות בסך של 960 ₪ ללא שהתקבלה הודעת זיכוי. בעניין זה הוגשה תלונה של הנתבעים לתובע על גבי מסמך של התובע "תלונת לקוח על הפקדה בבנקט – ללא מעטפה". גם בעניין זה, אין כל ציון בדבר מה עלה בגורל התלונה ומה היתה תשובת התובע לתלונה.

ג. ביום 3/12/12, הוגשה תלונה נוספת על ידי הנתבעים לתובע בדבר הפקדה של 4,250 ₪ שלא התקבלה בגינה הודעת זיכוי, ללא שהובהר מה עלה בגורל אותה תלונה.

בעניין זה, טוען התובע, כי נוכח העובדה שהנתבעים ממשיכים לבצע הפקדות בבנקט כמעט מדי יום ולא נוקטים כל פעולה נוספת, מעבר למה שצורף לבקשה, יש בכך כדי לדחות את טענת הנתבעים על פניה.

9. טענה נוספת בפי הנתבעים, שהתובע הסכים להימנע מהגשת תביעה בכפוף לביצוע הפקדות בסכומים שונים. חרף ביצוע ההפקדות כמוסכם, הוגשה התביעה.

10. נתבע 2 נחקר על תצהירו, במסגרתו הסכים שהעמדת אשראי כפופה למצב כלכלי של העסק ומצב הביטחונות. במהלך החקירה התברר, כי בסניף החדש העמידו לטובת הנתבעים הלוואה על סך 50,000 ₪ לטובת חנות חדשה שנפתחה ביום 1/1/12, כמו נטלו הנתבעים, בתקופה המתחילה בחודש נובמבר 2011 ומסתיימת בחודש יוני 2012, בנוסף להלוואה בסך של 50,000 ₪, עוד 4 הלוואות, בסכומים של 30,000, 25,000, 25,0000, 25,0000, שעל גביהן רשום שניתנו למטרת צריכה שוטפת וגישור. בסופו של יום, מאחד התובע את כלל ההלוואות של הנתבעים ומסדיר את ההלוואות בהלוואה אחת בסך של 150,000 ₪ בערבותה של נתבעת 3.

11. טענת המצהיר, שהלוואות אלו לא הגדילו אשראי, אלא שימשו לשינוי אשראי קיים, אין בה ממש. נטילת ההלוואות בסכומים לעיל, מצביעה על בעיה בתזרים המזומנים של העסק. גם לאחר נטילת אותן הלוואות מתקשה העסק בפירעון ההלוואות והתובע מעמיד לנתבעים, בהסכמתם, הלוואה להסדר חוב ההלוואות הקיימות. הנסיבות שלפני סותרות את טענת הנתבעים בדבר יצירת מחנק אשראי ומלמדות שהתובע אפשר לנתבעים ליטול הלוואות נוספות, זאת על פי שיקול דעתו.

12. יחד עם זאת, לאחר ששקלתי את טענות הנתבעים, אף על פי שאני מוצאת שטענות הנתבעים דחוקות הן וההגנה האפשרית של הנתבעים קלושה, על מנת ליתן לנתבעים את יומם בבית המשפט, מתקבלת בקשת רשות להתגונן בתנאי שיפקידו הנתבעים פיקדון כספי בסך של 15,000 ₪ להבטחת הוצאות ההליך, במידה ויימצא כי הם חייבים בדין.

13. על כן, בכפוף להפקדת סכום כספי בקופת בית המשפט עד ליום 30/3/15 בסך של 15,000 ₪, תתקבל בקשת רשות להתגונן, ההליך יעבור לסדר דין רגיל והתצהיר התומך בהתנגדות יהווה כתב הגנה בתיק, אחרת תדחה הבקשה.

14. הוצאות הבקשה בסך של 2,000 ₪ יבואו בחשבון במסגרת ההליך העיקרי.

15. המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

16. למעקב ליום 1/4/15.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק פועלים בע"מ סניף
נתבע: דניאלה הררי
שופט :
עורכי דין: