ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דייטש לופטהנס אקטיגשל שפט נגד הדני נסיעות רחובות בע"מ :

בפני כבוד השופטת אילה גזית

תובעות

  1. דייטש לופטהנס אקטיגשל שפט
  2. SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG / SA / LTD
  3. אוסטריאן איירליינס

נגד

נתבעים

  1. הדני נסיעות רחובות בע"מ
  2. דן ורד
  3. נעמי ורד

החלטה

מבוא

1. התובעות, חברות תעופה בינלאומיות הגישו תביעה כספית כנגד הנתבעת 1, חברה לסוכנות נסיעות וכנגד הנתבעים 2-3 שהינם בעלי מניותיה ומנהליה של הנתבעת 1, בגין חוב כספי של הנתבעת 1.

התובעים טוענים, כי ביום 21.2.02 נחתם בין הנתבעת 1 באמצעות הנתבעים 2-3 לבין התובעות, הסכם סוכנות אשר קבע, כי הנתבעת 1 הייתה מורשית למכור כרטיסי טיסה עבור הטיסות המבוצעות על-ידי התובעות, והיה על הנתבעת 1 להעביר לתובעות את הכספים המתקבלים על-ידה, וכל עוד לא העבירה את הכספים היה עליה להחזיקם בנאמנות עבור התובעות.

לטענת התובעות הנתבעת 1 הפרה את הסכם הסוכנות, בכך שלא שילמה לתובעות את כספי התמורה בעבור כרטיסי הטיסה, ולא שמרה את הכספים בנאמנות כנדרש. התובעות טוענות, כי הנתבעים 2-3 חבים בתשלום חובה של הנתבעת 1 מתוקף הסכם הנאמנות עליו חתמו, וכן טענו כי יש להרים את מסך ההתאגדות כנגד הנתבעים 2-3 מתוקף היותם בעלי המניות של הנתבעת 1, ונושאי משרה בה.

הנתבעים 1-3 הגישו כתב הגנה, והנתבעים 2-3 הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף מכוח תקנה 100 לתקנות סדר דין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות").

טענות הצדדים

2. הנתבעים 2-3 טוענים, כי הסכם הסוכנות שצירפו התובעות לכתב תביעתן אינו מחייב אותם, ואינו יכול ליצור נאמנות בין הנתבעים 2-3, שכן הנתבעת 3 כלל לא חתומה על ההסכם, והנתבע 2 חתום על ההסכם הסוכנות מטעם הנתבעת 1.

כמו כן, מפנים הנתבעים 2-3, לת"א 107301/99 אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ואח' נ' אבתורס תיירות ונסיעות (1970) ואח' (פורסם בנבו, 20.12.03), שם נקבע לגבי אותו הסכם סוכנות אשר נחתם בין סוכנות הנסיעות לבין התובעות שם (חברות המאוגדות ביאט"א), כי חתימת מנהלי סוכנות הנסיעות על ההסכם אינה יוצרת נאמנות ביניהם לבין התובעות שם, ומכאן שיש למחוק את עילת התביעה נגדם.

עוד טוענים הנתבעים 2-3, כי בנוגע להרמת מסך ההתאגדות בין הנתבעת 1 לנתבעים 2-3 מתוקף היותם בעלי מניות ונושאי משרה דינה להידחות, שכן לטענתם, התובעות לא צירפו לתביעתן כל התחייבות של הנתבעים 2-3 לחוב בחובות הנתבעת 1 ו/או כל ערבות אישית ו/או כל מסמך אחר המעיד על התחייבותם הנטענת כלפי התובעות, ולכן אין כל ראיה לחייבם באופן אישי.

הנתבעים 2-3 אף טוענים, כי בתקופה הרלוונטית לא היו מנהלי הנתבעת 1, אמנם הנתבע 2 ניהל במשך שנים ארוכות את הנתבעת 1, אולם, החל משנת 2012, מונתה לחברה מנכ"לית שכירה, וכן היה חשב אשר טיפל בכל הנושא הכספי של החברה, בין היתר גם על נושא התשלומים לתובעות.

כמו כן, טוענים הנתבעים 2-3, כי הרמת מסך הינו סעד קיצוני וחריג ביותר שיינתן על-ידי בית-המשפט רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, והלכה פסוקה היא, כי על המבקש הרמת מסך ההתאגדות להניח תשתית עובדתית מקיפה ומלאה במסגרת כתב התביעה.

3. התובעות טוענות, כי אם יוכיחו את הטענות העובדתיות שבכתב התביעה, יהיה בכך כדי להטיל חבות גם על הנתבעים 2 ו-3 בשל כל העילות המנויות בכתב התביעה, ובכך די כדי שהבקשה לסילוק על הסף תידחה.
כמו כן, טוענות התובעות, כי הנתבעים 2-3 היו בעלי השליטה הבלעדיים של הנתבעת 1, וכי הייתה להם השליטה הבלעדית בכספי הנאמנות, ומאחר שהם הפרו את חובת הנאמנות, הם חבים באופן אישי לחובות הנתבעת 1 כלפי התובעות.

יתרה מכך, טוענות התובעות, כי בפרשת אבתורס נקבע, כי מנהלי סוכנות הנסיעות חבים באופן אישי לחובותיה של סוכנות הנסיעות מכוח דיני חוזים, וזאת לאור העובדה, כי מנהלי סוכנות הנסיעות המשיכו להזמין כרטיסי טיסה מאת חברת התעופה תוך ידיעה ברורה, כי מצבה הכלכלי הקשה של הסוכנות לא תאפשר לשלם את חובה לחברת התעופה.

עוד טוענות התובעות, כי הנתבעים 2-3 עשו שימוש שלא כדין במסך ההתאגדות, ובעניין זה יש להרים את מסך ההתאגדות, ולהטיל אחריות אישית על מנהלי סוכנות הנסיעות מכוח סעיף 6 לחוק החברות, שכן לטענתן, הנתבעים 2-3 ידעו אודות מצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת 1 (סעיפים 14-25 לכתב ההגנה), ולמרות זאת כרטסו את כרטיסי הטיסה, ולא העבירו את התמורה בגינם לתובעות, ואף הפרו את חובת הנאמנות בכך שעשו שימוש שלא כדין בכספי הנאמנות לטובותיהם האישיות.

4. הנתבעים 2-3 הגישו תשובה לתגובה לבקשה לסילוק על הסף, והינם חוזרים על טענותיהם ובבקשתם ומוסיפים, כי התביעה כנגדם נשענת על יסוד עובדתי מומצא התשתית העובדתית אינה נכונה, והוסיפו, כי התמוטטותה הכלכלית של הנתבעת 1, נפלה על הנתבעים 2-3 כרעם ביום בהיר, והוביל אף להתמוטטותם של הנתבעים 2-3 מבחינה בריאותית ונפשית.

דיון והכרעה

5. לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה, הנני קובעת, כי אין מקום לסילוק על הסף של התובענה כנגד הנתבעים 2-3, ויש לברר את אחריותם במסגרת שמיעת הראיות בהליך העיקרי.

אמנם, הלכה ידועה היא, כי הרמת מסך היא סעד קיצוני וחריג ביותר שיינתן על-ידי בית-המשפט במקרים חריגים, אולם, מעיון בטענות הצדדים אשר פורטו לעיל עולה, כי הטענות כוללות טענות משפטיות המבוססות על עובדות כדלקמן:

לעניין טענת הרמת מסך וניהול החברה, הנתבעים 2-3 טענו, כי לא היו מנהלי הנתבעת 1 בזמנים הרלוונטיים, והיו לנתבעת 1 מנהלים שכירים, בעוד שהתובעות טוענות, כי הנתבעים 2 ו-3 הינם נושאי המשרה בנתבעת 1, הנתבע 2 היה דירקטור ,ולשניהם יחד זכויות חתימה בנתבעת 1.
כמו כן, לעניין ידיעתם של נתבעים 2 ו-3 את הנתונים בעניין החוב הכספי, הנתבעים 2-3 טוענים, כי הנתבעת 1 דיווחה לתובעות אודות מצבה הכלכלי בזמן אמת, בעוד שהתובעות טוענות, כי הנתבעים 2-3 הסתירו את המציאות מעיני חברות התעופה ובהן התובעות.

מחלוקת עובדתית נוספת בין הצדדים היא, כי הנתבעים 2-3 טוענים, כי הנתבעת 1 הזמינה כרטיסי טיסה מהתובעות, והם לא ידעו, כי מצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת 1 (ולטענתם מצב זה היה ידוע לתובעות), לא יאפשר לה לשלם את ת מורת הכרטיסים, בעוד התובעות טוענות, כי הנתבעים הזמינו כרטיסי טיסה תוך ידיעה שמצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת 1 לא יאפשר תשלום תמורתם.

לאור המחלוקות העובדתיות בין הצדדים, הרי שאין אפשרות בשלב זה לקבוע ממצאים עובדתיים בטענות אלה, ולא ניתן לקבוע מסמרות בשלב מקדמי זה של הדיון בטענות הסף.

לפיכך, יש לברר את התשתית העובדתית, ולקבוע ממצאים עובדתיים, ואין מקום בשלב זה לסלק את התביעה כנגד הנתבעים 2-3 וטענותיהם ידונו בהליך העיקרי במסגרת שמיעת הראיות לפני בית-המשפט.

אשר על כן, לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית בזה.

הנתבעים 2-3 ביחד ולחוד ישלמו לתובעות ביחד הוצאות הדיון בבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 5,000₪ (כולל מע"מ), וזאת בתוך 30 ימים מהיום, ללא קשר לתוצאות ההליך בתיק העיקרי.

על-מנת לקדם את התיק, הצדדים ישלימו ביניהם הליכים מקדמיים באופן הדדי, כולל גילוי מסמכים ושאלונים, וזאת בתוך 90 יום מהיום.

ב"כ הצדדים יגישו הודעה משותפת בכתב לתיק בית-המשפט בעניין סיום הליכים מקדמיים.

המזכירות תקבע את התיק לתזכורת פנימית ליום 8.10.15.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דייטש לופטהנס אקטיגשל שפט
נתבע: הדני נסיעות רחובות בע"מ
שופט :
עורכי דין: