ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אור אבידן נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד השופטת דבורה עטר

מערערת

אור אבידן

נגד

משיבה

מדינת ישראל

פסק דין

1. לפני ערעור על החלטת בית משפט לתעבורה בפתח תקווה (כבוד השופטת טל אוסטפלד נאוי), מיום 17.11.14 בתיק המ"ש 5814-11-14, במסגרתה נדחתה בקשת המערערת להארכת המועד להישפט בשני דו "חות בגין ביצוע עבירות של נהיגה במהירות העולה על המותר (להלן: "הבקשה").

2. ב"כ המערערת טען כי הרכב אמנם רשום על שמה של המערערת ואולם בפועל הוא בשימושו הבלעדי של אביה. על כן יהא בדחיית הערעור משום גרימת עיוות דין למערערת אשר תיאלץ, בלא עוול בכפה, ליטול חלק בקורס נהיגה מונעת.

בנוסף טען ב"כ המערערת כי אומנם אחד הדו "חות שולם על ידי אביה של המערערת (להלן: " הדו"ח ששולם"), אשר הרכב היה בשימושו הבלעדי, ואולם שולם אך כפל הקנס והדו"ח גופו לא הומצא לידי המערערת כדין . עוד ציין בהקשר זה, כי היה בעצם התשלום, כדי לגרום למערערת עיוות דין שכן אביה הודה למעשה בשמה והיא הורשעה במיוחס לה, על כל ההשלכות הנובעות מכך. כן לדבריו, אין מניעה להאריך את המועד להישפט, גם באשר לדו"ח ששולם.

כמו כן טען ב"כ המערערת כי דו"ח נוסף נשוא הערעור, לא התקבל על ידי המערערת, שכן בסמוך לביצוע העבירה החליף אביה את מענו, ודבר קיומו, הוברר לה רק לאחר ברור עם מרכז פניות נהגים (להלן: " הדו"ח האחר").

ב"כ המערערת ציין כי המערערת מודעת לכך שאינה עומדת בכללי הפרוצדורה, ואולם עניינה מהווה חריג שכן כל חטאה, שניסתה להקל על אביה ונתנה לו לעשות שימוש ברכב הרשום על שמה.

לאור כל האמור לעיל עתר ב"כ המערערת לבית המשפט לקבל את הערעור ולהורות על הארכת המועד להישפט .

3. ב"כ המשיבה טענה כי השתכללה הרשעת המערערת בגין הדו"ח ששולם.

באשר לדו"ח האחר, טענה ב"כ המשיבה כי משלא עודכנה כתובת המגורים כמתחייב, אין למערערת אלא להלין על עצמה. בהקשר זה טענה בנוסף כי שני אישורי המסירה הנטענים, מהווים המצאה כדין ועתרה לבית המשפט לדחות את הערעור.

דיון והכרעה

4. בבואו של בית משפט לבחון בקשה להישפט באיחור, עליו להידרש לסיבה בעטיה לא הוגשה הבקשה במועד והאם נמנעה הגשתה בשל נסיבות שאינן תלויות במבקש וכן האם הוגשה אופן מיידי, לאחר שהוסרה מניעה זו (ר' רע"פ 8651/13, סקה נ' מדינת ישראל, 31.3.14).

5. באשר לדו"ח ששולם, אף אם אצא מנקודת הנחה כי שולם כפל קנס, הרי שהמערערת תיחשב כמי שמודעת לדבר קיומו, מאחר והומצא לה כדין, לכתובת המגורים הרשומה, שהיא כתובתו של אביה. משכך לא עמדה המערערת בנטל להוכיח כי הבקשה לא הוגשה במועד בשל נסיבות שאינן תלויות בה.

אף נמצאנו למדים כי הבקשה הוגשה לבית משפט קמא, רק בחלוף כארבעה חודשים מתשלום כפל הקנס, ביום 8.7.14 . על כן גם לא התמלא בעניינה של המערערת התנאי הנוסף המתחייב, קרי הגשת בקשה באופן מיידי לאחר שהוסרה המניעה.

ותצוין בהקשר לכך, גם העובדה כי ביום 2.10.14 התקבלה הודעה בדבר מנין הנקודות העומדות נגד המערערת וחובתה ליטול חלק בקורס נהיגה נכונה כפועל יוצא מכך ונמצאנו למדים כי המערערת השתהתה בהגשת הבקשה, גם בהתייחס למועד זה.

יתירה מכך, מעת ששולם כפל הקנס, תחשב המערערת כמי שהודתה והורשעה בביצוע עבירת המהירות בה הואשמה ונשאה את עונשה. פסק הדין אף הפך לחלוט בעת שחלפו מניין ימי הערעור. בנסיבות אלה ומשלא נמצאה סיבה שאינה תלויה במערערת בגינה לא הוגשה הבקשה במועד כמתחייב ו הגם שכפל הקנס שולם על ידי אביה, לא יבוא עניינה של המערערת בגדר החריג בגינו ניתן יהיה להידרש פעם נוספת להרשעה חלוטה בפלילים (ר' רע"פ 8927/07 אבו עסב נ' מ"י, 21.1.08 ו רע"פ 2096/07 כוכבי נ' מ"י, 1.5.07)

6. באשר לדו"ח האחר, עלה כי המערערת נמנעה מלעדכן את כתובת המגורים הרשומה שלה ואכן אין לה אלא להלין על עצמה. אי הגעת הדו"ח ליעדו מחמת סיבה זו, לא תהווה סיבה מוצדקת, שאינה תלויה במערערת, לאי הגשת הבקשה במועד ה (ר' רע"פ 2096/07 כוכבי נ' מ"י, 1.5.07). ואף לא תבוא בגדר החריג שלא ידעה אודות אישום התלוי ועומד נגדה ולא יכולה היתה לדעת אודותיו.

7. עוד ייאמר כי טענת המערערת שאביה נהג ברכב ולא היא, אינה מקימה כשלעצמה, עיוות דין, המצדיק היעתרות לבקשה (ר' רע"פ 7709/13 סאסי נגד מדינת ישראל , 28.11.13).

8. עלה אם כן כי החלטות בית משפט קמא, בבקשה, בדין יסודן ו אני מורה על דחיית הערעור.

ניתן היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אור אבידן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: