ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נדוה עאסי נגד קלין שופ בע"מ :


בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובעת

(התובע בתביעת השיבוב )
נדוה עאסי
- ע"י ב"כ עוה"ד ניזאר עאסי

מוסד לביטוח לאומי

נגד

הנתבעות בתביעת הנפגעת
(נתבעת 1 = הנתבעת בתביעת המל"ל)
1. קלין שופ בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד צבי יעקובוביץ' ואח'

2. אלראיד מכירות תפעול ופרויקטים בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד בשאר חאג' יחיא ואח'

החלטה

1. התובעת- ילידת שנת 1975 והתביעה העיקרית שלפני הינה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה בגין תאונה מיום 7/9/11 (להלן: "התאונה"). תביעה נוספת- הינה תביעת שיבוב של המל"ל נ"ע. הצדדים חלוקים הן בשאלת החבות והן בשאלת גובה הנזק, לרבות לעניין הנכות הרפואית. מטעם התובעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר יאסין מוסטפא. מטעם הנתבעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר גד ביאליק.

2. לאחר שבחנתי את חוו"ד מומחי הצדדים ולאור הפער בין חוות הדעת, משלא גובשה הסכמה שתייתר זאת- אני ממנה את ד"ר דיויד יפה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה (להלן: המומחה").
המומחה יואיל לחוות את דעתו בדבר מצבה ונכותה הרפואית של התובעת, זמנית וצמיתה, האם יש מקום לצפות לשיפור או להחמרה במצבה והאם תזדקק לטיפולים רפואיים ובעיקר-
בשאלת קשר סיבתי לתאונה. בנוסף- מתבקש המומחה להתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים.

3. למניעת תקלות- מתבקשים המומחה והצדדים וב"כ לבחון כבר עתה ולהודיע לבית המשפט, (רק) באם קיימת מניעה אובייקטיבית ממשית שבגינה יש לשקול את מימוש המינוי

4. בשכ"ט המומחה ובעלות כל בדיקה לצורך חוו"ד / שאינה מכוסה במסגרת הציבורית ישאו בשלב זה ארבעת הצדדים בחלקים שווים ביניהם. שכר המומחה ישולם טרם הבדיקה וכתנאי לקיומה. המומחה לא יחל במלאכת הכנת חוות הדעת, בטרם ישולם לו מלוא שכרו והוא מתבקש לשלוח את חשבונו בהקדם. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 21 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- יואילו לדאוג לפרעונו בתוך 30 יום מקבלתו. אסמכתא על תשלום תשלח למרפאת המומחה ולצד שכנגד בסמוך לאחר ביצועו, וראו להלן. אבקש להקפיד על כל האמור ולא להכביד על המומחה בענייני גביה.

5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחה כבר עתה, יקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, ויידע את ב"כ הצדדים שכנגד בדבר מועד הבדיקה, כדי לאפשר העברת חומר רפואי מטעמם מבעוד מועד. עם זאת- באחריות ב"כ התובעת לוודא כי הבדיקה לא תתקיים לפני ששכר המומחה שולם במלואו ע"י כל הצדדים. כדי להקל על המומחה-ירכז בידיו ב"כ התובעת את חלקם של כל הצדדים ויעבירם למומחה. לשם כך- תשלחנה ההמחאות לפקודת המומחה למשרד ב"כ התובעת.

6. הצדדים ימציאו לידי המומחה בתוך 15 יום את כל המסמכים הרלבנטיים והמותרים בהגשה, בהתאם לדין ולפסיקה. התובעת תעמוד לכל בדיקה אליה תופנה על ידי המומחה.
המומחה יואיל לבדוק את התובעת, ולהגיש את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה. שאלות הבהרה בתוך 21 יום מקבלתה, תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום מקבלתן לידיו.

7. המומחה יואיל לבדוק את התובעת, ולהגיש את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה. שאלות הבהרה בתוך 21 יום מקבלתה, תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום מקבלתן לידיו.

עם קבלת חוו"ד יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים- בתוך 14 יום ע"י כל צד .

כן יגישו כבר עתה- תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים, שכבר אמורים הי להיות מוגשים, על פי החלטתי מיום 11/1/15. ראיות התובעים-עד ליום 26/3/15 . ראיות הנתבעות- עד ליום 30/4/15.

10. לק.מ יתייצבו גם בע"ד – תובעת ונציגיהם המוסמכים והבקיאים בפרטים של הנתבעות/צ"ג, למעט מבטחות הפטורות מהתייצבות בכפוף להותרת ערוץ טלפוני ישיר וזמין עם גורם מוסמך. לקראתו- יואילו הצדדים להצטייד בסמכויות מלאות לכל דבר ועניין. הצעתי תינתן במהלך הדיון, אם לא תישלח בדואר לפני כן.

11. ימי פגרות בית-המשפט יובאו במניין הימים.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נדוה עאסי
נתבע: קלין שופ בע"מ
שופט :
עורכי דין: