ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מרכנתיל דיסקונט בת ים נגד לוחות פרסום אונליין בע"מ :

בפני כבוד השופטת אושרי פרוסט-פרנקל

תובעים

בנק מרכנתיל דיסקונט בת ים 17678

נגד

נתבעים

  1. לוחות פרסום אונליין בע"מ
  2. יצחק עוזר
  3. אברהם איבגי
  4. חיים יצחק דרקסלר

החלטה

לפני בקשת נתבע 3 לתיקון בקשת רשות להתגונן ולצירוף תצהיר בשל עובדות ועילות שנודעו לנתבע רק לאחר החלפת הייצוג. לטענתו, רק לאחר החלפת הייצוג נודע לו כי עומדת לו זכות לקבל רשות להתגונן בשל היותו ערב יחיד, או כיוון שהתובע הפר לכאורה את חובותיו על פי דין או את התחייבויותיו על פי הסכמים עם המדינה. הסכמים שמכוחם ניתנה לנתבע הלוואה או כיוון שהתובע יצר בפני הנתבע מצגים מטעים או כיוון שפעל בדרך לא מקובלת ובחוסר תום לב.

לטענת הנתבע , יש להתיר את התיקון לאור העובדה כי טרם התקיים דיון בבקשה וכן מכיוון שעל בית המגורים שלו הוטל עיקול בסכום שעולה עשרות מונים על סכום התביעה ולכן התובע לא ינזק מקבלת הבקשה ויתאפשר ניהול הליך הוגן ועשיית צדק.

התובע עותר לדחיית הבקשה כיוון שטענת הנתבע כעת לפיה לא היה כלל בעל מניות בחברה נוגדת את המצגים החתומים על ידו כהגדרת התובע, כגון חוזה הביטול וטפסי ההתחייבות של בעלי המניות עליהם חתום הנתבע.
עוד טוען התובע, כי אין להתיר את תיקון הבקשה היות ונקודת המוצא הנה שהנתבע לא היה בעל עניין, ולכן לא היה ניתן להחתימו על ערבות בלתי מוגבלת בסכום, לאור העובדה כי מדובר בערב יחיד. כן נטעו כי הנתבע לא פירט לאילו מסמכים הוא זקוק.

הנתבע טוען בתשובתו כי רשימת המסמכים להם הוא נזקק לצורך הגנתו צורפה לתצהיר.

דיון:

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, בית המשפט רשאי להתיר תיקון כתב טענות בכל שלב של הדיון. ראה ע"א 199/82, יעקב סניטובסקי נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פ"ד לט (1) 225 :
"הלכה פסוקה היא, שבית המשפט יכול להתיר תיקון כתבי-טענות בכל שלב משלבי הדיון לרבות בשלב מתקדם של המשפט, ואפילו ייאלץ הצד שכנגד להוסיף על הראיות שהביא."

בשים לב לפסיקה ולאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים שוכנעתי, כי מתן הרשות לתקן את הבקשה לא תפגע בזכויות התובע וכי להתיר את התיקון, לאור טענות הנתבע כי מדובר בתיקון שנוגע לעובדות ועילות שנודעו לו רק לאחר החלפת היצוג, כגון זכותו להתגונן מכוח מעמדו כערב יחיד והתנהלות התובע בניגוד להסכמות עם המדינה, הסכמות שמכוחן ניתנה ההלוואה נשוא הדיון. יש להתיר את הבקשה גם לאור טענתו, שלא קיבל לידיו מסמכים רלוונטים כמו מסמכי ההלוואה, שאלון ללווה, דו"חות רשם החברות שהוצגו לבנק לפני קבלת ההלוואה, פירוט בטוחות ו שניתנו להלוואה, העתק הסכם למתן ערבות מדינה להלוואה, מועדי שליחת התראות ועוד.

כמו כן מצאתי, כי ההסבר להגשת הבקשה כעת נעוץ בחילופי עו"ד מייצג ולא בהתנהלות חסרת תום לב של הנתבע או בשיהוי בלתי מוסבר אשר מהווים חריג ( רע"א 3385/08 מרקטפליסט מערכות בע"מ נ'טלטל ערוצי תקשוב בע"מ פורסם בנבו ביום 25.9.08 ) ( תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 , רע"א 2345/98 דנגור נ' ליבנה, פ"ד נב(3) עמ'421, וגם ע"א 3092/90 אגמון נ' פדלדבי פ"ד מו(3) 214 וגם ר"ע 330/85 אלבו נ' רבינטקסט פ"ד ל"ט(2) 556) .
בהתאם לגישה הליברלית של הפסיקה, יש לאפשר תיקון מבוקש ברוחב לב כאשר מדובר בבקשה לתיקון שתביא להכרעה במחלוקות בין הצדדים. כן יש מקום להיענות לבקשה כיוון שהדיון נמצא בתחילתו וטרם נדונה והוכרעה בקשת הרשות להתגונן. לכן יש לאפשר לנתבע להציג טיעוניו בשלמות.
לפיכך, ניתנת למבקש רשות לתקן את בקשתו ולצרף תצהיר נוסף עד ליום 5.3.15.
עיון 5.3.15.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מרכנתיל דיסקונט בת ים
נתבע: לוחות פרסום אונליין בע"מ
שופט :
עורכי דין: