ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לולו עזאם נגד מיכל פילר :

בפני כבוד השופטת רבקה איזנברג

תובעת

לולו עזאם

נגד

נתבעים

  1. מיכל פילר
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ
  3. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. בפני בקשה לביטול פסק דין מיום 4.1.15, על פיו נמחקה תביעת התובעת והיא חויבה בהוצאות בהעדר התייצבות לדיון ההוכחות שנקבע ואף בהעדר תצהירי עדות ראשית מטעמה.

2. לטענת התובעת, דין אי הגשת תצהירים אינ ו כדין אי התייצבות וחלה עליה תקנה 168(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד, בלבד. לטענת התובעת, קביעת נכות ע"י המוסד לביטוח לאומי בצירוף חוות דעת מטעמה, מצביעים על כך שבמידה ותוכיח חבות הנתבעים, תהיה זכאית לפיצוי גם בהעדר תצהירים מטעמה . התובעת הפנתה למחלוקת שנפלה בין הצדדים לעניין גובה תגמולי המל"ל שקיבלה. עוד נטען כי ב"כ התובעת סבל מבעיה רפואית בגינה לא יכול היה אף להודיע לב"כ הצדדים האחרים על אי יכולתו להתייצב ולכן פנה לעו"ד אחר מטעמו שהופיע לדיון וביקש לדחותו.

3. הנתבעת 2 התנגדה לבקשה וטענה כי דינה להידחות על הסף, הן מאחר שלא נתמכה בתצהיר והן מאחר שאין המדובר בהחלטה שניתנה במעמד צד אחד (שכן הופיע עו"ד אחר מטעם התובעת) ולכן , האפשרות לשנותה , לטענת נתבעת 2 הינה רק באמצעות ערעור.
לגופם של דברים, הפנתה הנתבעת 2 להתנהלות התובעת אשר זנחה את התביעה ולא פעלה לקידומה זמן רב, לרבות אי הגשת תצהירים מטעמה.
הנתבעת 2 טענה כי הדיון היה קבוע לשעה 11:30 ולכן, גם בבוקר הדיון יכול היה בא כוח התובעת להתקשר לב"כ הנתבע ות ולהודיע על כך שלא ניתן יהיה לקיים את הדיון. הנתבעת 2 טענה כי בלי קשר למחלת ב"כ התובעת, הרי על התובעת היה להגיש בקשה לדחיית הדיון עוד קודם לכן, מאחר שלא הוגשו תצהירים .הנתבעת 2 הפנתה להוצאות הרבות שנגרמו לה בגין תביעה זו.

4. גם הנתבעות 1-3 התנגדו לבקשה והפנו לכך שדינה להידחות מאחר שלא נתמכה בתצהיר. הנתבעות 1-3 טענו כי ההחלטה להגשת תצהירים ניתנה 5 חודשים לפני מועד הדיון, כשבכל הזמן שחלף לא טרחה התובעת להגיש בקשה להארכת מועד להגשתם ואף בבקשתה לא הציגה טעם המצדיק את המחדל שבאי הגשת התצהירים. עוד הפנו הנתבעות 1-3 לכך שגם הטענה בדבר הבעיות הרפואיות של ב" כ התובעת לא נתמכה במסמכים רפואיים.

5. בתשובה לתגובת הנתבעות טענה התובעת כי מדובר בהחלטה הניתנת לביטול באמצעות בקשה כפי שהגישה. עוד טענה התובעת כי הבקשה לא נתמכה בתצהיר מאחר שרובה נסמכת על טענות משפטיות ולא עובדתיות.

דיון

6. בניגוד לטענת הנתבעת 2, המדובר בהחלטה שניתנה בהעדר התייצבות, שכן אין חולק שהתובעת עצמה לא התייצבה לדיון ההוכחות ואף העו"ד שהופיע, ציין מפורשות כי אינו מכיר , או מטפל בתיק והתבקש להופיע ע"י בא כוח התובעת רק על מנת להודיע על מחלת ב"כ התובעת.

7. יחד עם זאת אינני מסכימה עם טענת ב"כ התובעת כי רובה של הבקשה נסמך על טענות משפטיות. הסיבה לכך שלא הוגשו תצהירים (סיבה שלא פורטה ורק במהלך הדיון צוין מפי העו"ד שהופיע, כי נמסר לו שהתצהירים לא הוגשו שכן התובעת לא אותרה) ואף מחלת בא כוח התובעת, הינן טענות עובדתיות אשר בהעדר תצהיר, לא הוכחו.

8. אכן ע"פ תקנה 168(ב) לתקנות, אי הגשת תצהירים, מונעת הגשת עדות מטעם מי שלא הוגש תצהירו ואינה מהווה כשלעצמה בגדר אי התייצבות. אלא שבמקרה דנן, בניגוד לפסק הדין אליו הפנתה התובעת, קיימת מחלוקת ביחס לחבות ואחריות הנתבעות. בהעדר תצהירים ברי כי גם אם קיים נזק, הרי בהעדר הוכחת החבות (באמצעות עדויות),לא ניתן היה מימלא לקבל את התביעה . עוד יודגש כי בניגוד לפסק הדין אליו הפנתה התובעת , הרי במקרה זה, התביעה נמחקה ולא נדחתה .

זאת ועוד בנוסף לאי הגשת התצהירים,הרי שהתובעת או בא כוחה, גם לא התייצבו לדיון והעו"ד שהופיע,הופיע כאמור רק על מנת להודיע על אי י כולת בא כוח התובעת להתייצב.

9. אין ספק שבמקרה דנן,אין המדובר בבקשה לביטול פסק הדין מחמת הצדק שכן מועד הדיון היה ידוע לב"כ התובעת.

יחד עם זאת,לביה"מ סמכות להורות על ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד גם מתוקף שיקול דעתו . בעניין זה יבחון ביה"מ ראשית, מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא רשם הופעה, או לא הגיש את הגנתו או לא הופיע בתאריך הקבוע לבירור המשפט.
שנית, ושאלה זו חשובה לאין ערוך מהראשונה – מה הם סיכויי ההצלחה של המבקש.

במקרה דנן,לעניין סיבת המחדל שבאי ההתייצבות,לא צירפה התובעת תצהיר מטעם בא כוחה לעניין מחלתו, או מסמכים רפואיים כלשהם ואף לא הובהר מדוע התובעת עצמה לא התייצבה לדיון.
אולם, כאמור, השאלה החשובה יותר בעניין ביטול ע"פ שיקול דעת הינה סיכויי ההצלחה של המבקש. כבר נקבע כי המבחן השני – סיכויי ההצלחה בהליך - הינו המבחן העיקרי שכן על עצם המחדל באי התייצבות ניתן לפצות ע"י פסיקת הוצאות.
כמו כן, ההלכה היא כי אין צורך להצביע על סיכויים ודאיים להליך אלא: "על המבקש להראות כי לגופו של עניין עשוי הביטול להצמיח לו תועלת, כאמור, אם שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת, אכן עשויה להוביל את בית המשפט למתן החלטה שונה מזו שניתנה בפסה"ד שביטולו מבוקש" ( ע"א 5000/92, רע"א 4680/92 בן ציון נ' הנאמן על נכסי בן ציון, פד"י מח' (1) 830).

10. במקרה דנן, המדובר בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף,כשלעניין הנזק, מומחה מטעם ביה"מ כבר קבע כי נותרה לתובעת נכות לצמיתות. אמנם, על התובעת עדיין הנטל להוכיח אחריות הנתבע ות בנסיבות וככל שלא תוכח אחריות,התביעה תידחה. אולם, די בכך שלא ניתן לקבוע שבכל מקרה התביעה תידחה,על מנת שביה"מ לא ימנע מהתובעת יומה בביה"מ ויעדיף פיצוי הנתבעות בגין מחדליה של התובעת,בהוצאות. הלכה הינה שדי בכך שתוצאות פסק הדין יהיו שונות במידה ותינתן לצד אפשרות להעלות טענותיו, על מנת שדלתות ביה"מ לא ייחסמו בפניו. מגמת הפסיקה הינה כי תמיד עדיפה פסיקה עניינית, על פני הכרעה מטעמים פרוצדוראליים.

11. בעניין מחדלי התובעת המצדיקים חיוב בהוצאות,אציין כי לא רק שטענת התובעת לגבי מחלת בא כוחה לא נתמכה בתצהיר ומסמכים רפואיים,לא ברור מדוע נמנע בא כוחה מלהודיע לבאי כוח הנתבע ות על כי לא יוכל להתייצב לדיון.כפי שמצא בא כוח התובעת דרך ליצור קשר עם עו"ד אחר שיופיע במקומו לדיון ,כך יכול היה גם להודיע לבאי כוח הנתבעות על אי התייצבותו,בטרם התייצבו לדיון שהיה קבוע רק לשעה 11:30.

זאת ועוד, ההחלטה להגשת תצהירים ניתנה ביום 27.7.14. על פי החלטה זו היתה אמורה התובעת להגיש תצהיריה עד ליום 15.9.14. התובעת לא הגישה תצהירים ואף לא הוגשה כל בקשה מטעמה להארכת מועד. לפיכך,מימלא היה על התובעת להודיע לבאי כוח הנתבעות מבעוד מועד כי לא ניתן יהיה לקיים את דיון ההוכחות ולחסוך הופעה מטעמם לדיון חסר תועלת.

12. לאור האמור, שוכנעתי כי יש להיעתר לבקשה, אם כי נוכח התנהלות התובעת, תבוטל ההחלטה ויוארך המועד להגשת תצהיריה רק בתנאי ובכפוף לפיצוי הנתבעות בגין הוצאותיה ן (בגין התייצבותן לחינם לדיון ובגין הצורך להגיב לבקשה דנן).

לפיכך, אני קובעת כי ההחלטה תבוטל בתנאי ובכפוף לתשלום הוצאות הנתבעות 1 ו 3 בסכום של 2,000 ₪ ובהוצאות נתבעת 2 בסכום של 2,000 ש"ח, אשר יופקדו בקופת ביה"מ (ויועברו ע"י המזכירות לנתבעות) תוך 20 יום.

אם וככל שיופקדו ההוצאות, יבוטל פסק הדין ,יוארך המועד להגשת תצהירי התובעת וייקבע מועד חדש לדיון .
לא יופקדו ההוצאות כאמור, יוותר פסק הדין על כנו.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לולו עזאם
נתבע: מיכל פילר
שופט :
עורכי דין: