ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבישי קורקוס נגד גבריאל ויטני :


בפני כבוד השופטת אשרית רוטקופף

המבקשים

  1. אבישי קורקוס
  2. נטלי קורקוס

נגד

המשיב
גבריאל ויטני

החלטה

בפניי בקשת המבקשים להבאת ראיות הזמה, לאחר תום עדויות המשיב.

המבקשים עותרים להעיד מטעמם את מר אבנר דפני, קבלן אשר ביצע שיפוץ בדירתם וכן את הגב' נגה פאוסט, אדריכלית.

לטענת המבקשים, עדות השרברב מטעם המשיב סותרת באופן מוחלט את עדות המומחה מטעם המבקשים, לרבות חוות הדעת מטעמו, ובשל כך מוגשת הבקשה דנן.

המשיב מתנגד לבקשה. לטענת המשיב, עוד בתאריך 11.6.13 הצהיר ב"כ המבקשים, כי בידי המבקשים חוות דעת של קבלן, אשר ביצע את העבודות, אשר תוצג. חרף זאת, בישיבת יום 6.1.15, הצהיר ב"כ המבקשים: "אלו עדיי". המבקשים לא דאגו לזמן את הקבלן כעד מטעמם. עוד מציין המשיב, כי עדותו של השרברב מטעמו נשמעה בתאריך 9.12.14, המבקשים טרם סיימו במועד זה את הבאת ראיותיהם וחרף זאת, בחרו שלא לזמן את הקבלן מטעמם, אשר ביצע את העבודות, לעדות.

לטענת המשיב, המבקשים מנסים באמצעות בקשה זו לרפא את מחדלם, עת לא דאגו לזמן את הקבלן מטעמם לעדות, ואין מדובר בעדות הזמה אלא בעדות נוספת שדרכה מנסים המבקשים להביא ראיות נוספות.

המבקשים בתשובתם טוענים, כי על מנת להגיע לחקר האמת ולצורך הוכחת טענותיהם, יש לזמן את העדים המבוקשים כעדי הזמה, על מנת להפריך את טענות הנתבע.
בהתאם לתקנה 158(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984:
"התובע רשאי לפתוח בהרצאת פרשתו ויביא ראיותיו לרבות ראיות שבכתב, אחריו רשאי הנתבע להרצות פרשתו ויביא ראיותיו הוא, בית המשפט רשאי לפי שקול דעתו להרשות לתובע להביא ראיות מפריכות".

העדים אותם המבקשים עותרים לזמן כיום, אינם בגדר עדויות מפריכות. עסקינן בעדים, אשר היה על המבקשים להעיד כחלק מפרשת ראיותיהם.

גדר המחלוקות בין הצדדים היה ידוע לצדדים עובר לפרשת הראיות, כמו גם טענות הנתבע לפיהן ביצע שיפוץ ולכן מאליו מובן, כי היה על המבקשים לזמן כעד את הקבלן אשר ביצע מטעמם את השיפוץ בדירה. ביחס לעדה האדריכלית, הרי שראשית מדובר בעדה מומחית אשר לא הוגשה כל חוות דעת מטעמה וגם עדה זו ניתן היה לזמן בכפוף להגשת חוות דעת במסגרת פרשת ראיות התביעה. עצם העובדה, כי עד מטעם המשיב העיד עדות אשר שונה מעדות עד המבקשים, אין בה משום דבר מפתיע, לא הועלתה כל גרסה חדשה, אשר לא נטענה טרם פרשת הראיות.

היתר לזימון העדים בשלב זה יביא לפתיחת הליך הראיות מחדש, בניגוד לכלל של סופיות הדיון וההתדיינות.

מתן היתר להבאת ראיות מפריכות יינתן בנסיבות יוצאות דופן, בהן הופתע המבקש מטיעון או מראיות של הנתבע.

ברע"א 8366/1 4, דפני ואח' נ' עמותת אוהל רחל (פורסם בנבו, 27.1.15) נקבע על ידי בית המשפט העליון כדלקמן:
"כלל הוא לעניין הגשתן של ראיות שבעל דין אמור להגישן בחבילה אחת – כך ולא בתפזורת זעיר פה וזעיר שם (ע"א 579/90 רוזין נ' בן נון, פ"ד מ"ו [3], 738-743). סטייה מכלל זה תתאפשר רק במצבים שבהם מצביע בעל דין על טעמים של ממש המצדיקים זאת ובהקשר זה יתחשב בית המשפט בין היתר באופי הראייה הנוספת, בשלב שבו מצוי ההליך, בשאלה האם ידע או צריך היה המבקש לדעת על ראיותיו של יריבו... כמו כן מקום שבו רובץ נטל ההוכחה לפתחו של התובע יטה בית המשפט שלא להיעתר לבקשתו בדבר הגשת ראיות הזמה אלא בנסיבות יוצאות דופן שבהן ניכר כי הופתע מטיעוניו או מראיותיו של הנתבע".

במקרה הנדון, המבקשים לא הופתעו מראיותיו של הנתבע ומכל מקום מאחר והצדדים הסכימו לשנות את סדר הבאת הראיות והשרברב מטעם המשיב העיד טרם שהסתיימו עדויות המבקשים, הרי שהמבקשים יכלו בנקל לזמן העדים מטעמם, בכפוף לדיני הראיות.

אשר על כן, הנני דוחה את הבקשה.

המבקשים יישאו בהוצאות המשיב בסך 700 ₪.

התיק נקבע לשמיעת סיכומים בעל פה לתאריך 12.3.15 בשעה 12.00.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבישי קורקוס
נתבע: גבריאל ויטני
שופט :
עורכי דין: