ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאה אליה נגד שרות לחקלאי צדוק בע"מ :


בפני כבוד השופטת תמי לוי יטח

מבקשים/נתבעים

  1. לאה אליה
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיב/נתבע

שרות לחקלאי צדוק בע"מ

החלטה

בפני בקשת המבקשים לעיון במסמכים ותגובת המשיבה לבקשה.

עסקינן בתובענה בסדר דין מהיר, במסגרתה תבעה המשיבה, בין היתר, בגין הפסד הכנסות בסך של 6,442 ₪, וזאת הואיל והרכב הנפגע הושבת למשך 2 ימי עבודה לצורך תיקונים במוסך.
לביסוס רכיב זה, צירפה המשיבה חוו"ד של רואה חשבון, המפרטת את הכנסות הרכב הנפגע לכאורה.

המבקשים הגישו בקשה לעיון במסמכים ספציפיים, על מנת לברר האם נגרם למשיבה הפסד הכנסות בפועל, ומה עלות ההוצאות הנובעות מתפעול המשאית.

המסמכים שמבוקש לעיין בהם הינם: דו"ח רווח והפסד של התובעת לשנת 2013, דו"ח שנתי לשת 2013 ורשימת המשאיות שבבעלות התובעת לשנת 2014. (להלן: "המסמכים")

המשיבה מתנגדת לבקשה, הואיל והוראות פרק ט לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, אינן חלות לגבי תביעה בסדר דין מהיר והואיל ואין למסמכים רלבנטיות לתביעה .

דיון:

התובענה דנן הינה תובענה בסדר דין מהיר, עליה חלה תקנה 214 ח לתקנות סדר הדין האזרחי. תקנה זו שוללת לכאורה את תחולתו של פרק ט לתקנות לגבי הליך של סדר דין מהיר.

חרף האמור, סבורני כי אין בעובדה שמדובר בסדר דין מהיר, כדי להפחית מחשיבות גילוי המסמכים וחשיפת האמת ובוודאי שלא לגרוע מזכות הצדדים לעיין במסמכים הרלוונטיים לתובענה.

תקנה 214ח, השוללת את תחולתו של פרק ט' לתקנות על הליך סדר דין מהיר, מתבססת על הנחת היסוד, לפיה בעל דין יגלה את כל המסמכים הרלבנטיים לתביעה.
ברם, ככל שלא עשה כן, בעל הדין, בית המשפט רשאי ויכול להורות לו לגלות את המסמך, וזאת בכפוף לבחינת הרלבנטיות של המסמך למחלוקת נשוא התביעה.

ר' כהן, מ' קליין "סדר דין מהיר בבית המשפט השלום", נבו הוצאה לאור בע"מ, 2005, עמ' 39-40.

ר' בש"א (ת"א) 156307/03 לשם ד.נ טכנולוגיות בע"מ נ' עו"ד גיל כהן (פורסם בנבו), שם נקבע:

"העובדה שמדובר ב"סדר דין מהיר" ובתובענה המוגבלת לתביעה עד לסך 50,000 ש"ח, אינה מפחיתה מחשיבות גילוי המסמכים לחשיפת האמת (רע"א 4999/95 Alberici International נ' מדינת ישראל [1], בעמ' 44) ואינה גורעת מזכות הצדדים לעיין במסמכים הרלוונטיים לתובענה (ע"א 27/91 קבלו נ' ק' שמעון עבודות מתכת בע"מ [2], בעמ' 458)".

ר' גם תא"מ 21766-02-12 (שלום חדרה) אוחיון נ' אלמקיאס נדר (פורסם בנבו).

יש לזכור כי תכלית ההליך המשפטי בכלל והליך הגילוי והעיון במסמכים בפרט , הינה גילוי מירבי, תוך חתירה לחשיפת האמת.

במקרה בו בעל דין לא צירף מסמך מהותי לביסוס רכיב מרכיבי תביעתו, לא יעלה על הדעת כי הוא יוכל לטעון כי אין מחובתו להמציאו, בשל צירוף מסמכים אחרים לכתב התביעה. כל מסקנה אחרת, תסתור את התכלית האמורה של ההליך המשפטי, שהינו כאמור, גילוי וחשיפת האמת.

למותר לציין כי אין באמור, כדי לאפשר לצד כלשהו לפנות בדרישה להמצאת מסמכים חסרי רלבנטיות, בבחינת "מסע דיג" לאיתור מסמכים שישמשו אותו בהליך המשפטי.

ודוק, מקום שיוכח כי קיימת רלבנטיות של המסמכים המבוקשים, לא יהא בעובדה כי התביעה הוגשה בסדר דין מהיר, כדי למנוע פנייה לקבלת מסמכים קונקרטיים בעלי רלבנטיות לתביעה.

במקרה דנן, המשיבה עותרת למתן פיצוי בגין רכיב של הפסד הכנסות, וזאת על בסיס חוו"ד רו אה החשבון, שאליה לא צורפו המסמכים שהיוו בסיס לקביעות המפורטות ב ה.

המבקשים רשאים לבחון את נכונות חוו"ד רואה החשבון , ובין היתר, לבחון האם ההפסד הנטען, אכן אירע בפועל, במועד הנטען וביחס לרכב הרלבנטי שנפגע בתאונה.

אני דוחה טענת המשיבה בסעיף 6 לתגובתה, לפיה אין במסמכים אלו כדי להוות ראיה כלשהי להפסד, שכן מסמכים אלו היו אמורים מלכתחילה, להוות בסיס לחישוב ההפסד הנטען ע"י רו"ח מטעם המשיבה. על בסיס מסמכים אלו, ניתן לחשב את הכנסת המשאית הממוצעת ליום עבודה, ובהתאם לכך, לקבוע מהו ההפסד שנגרם, ככל שנגרם במקרה דנן.

סיכומו של דבר, סבורני כי ישנה רלבנטיות למסמכים המפורטים לעיל ובבקשה, ואשר מבוקש לעיין בהם.

אשר על כן, אני מורה לב"כ המשיבה להמציא לידי ב"כ המבקשים העתק המסמכים המבוקשים , תוך 20 יום מהיום.

בנסיבות, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאה אליה
נתבע: שרות לחקלאי צדוק בע"מ
שופט :
עורכי דין: