ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ס. הסעים בע"מ נגד וואחת אל סלאם נוה שלום כפר שיתופי בע"מ :

לפני

כבוד השופטת תמר בר-אשר צבן

התובעת
א.ס. הסעים בע"מ

נגד

הנתבעים

  1. וואחת אל סלאם נוה שלום כפר שיתופי בע"מ
  2. עמותת ידיד המוסדות החינוכיים בנוה שלום

בא-כוח התובעת: עו"ד יורם זריפי
בא-כוח הנתבעים: עו"ד אורי שפאר

החלטה

1. העדויות הראשיות של בעלי הדין ושל עדיהם בתיק זה, יוגשו בתצהירים, שאליהם יצורפו העתקיהם של כל המסמכים שכל אחד מבעלי הדין מבקש להגיש.

בעל-דין המבקש להגיש חוות דעה של מומחים או תעודות עובדי ציבור, יגישן ערוכות כדין, עד המועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית.

2. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו קבילים, כל עוד לא תהיה לכך התנגדות של הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בית המשפט לאחר שמיעת בעלי הדין.

3. אם לא יעלה בידי מי מבעלי הדין להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יגיש בקשה מתאימה בצירוף תצהיר שיכלול את פרטי העד, את נושא עדותו ואת הסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך. בקשה כאמור, תוגש לכל המאוחר עד המועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית.

4. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שייקבע לשמיעת ההוכחות, אלא אם כן בעל הדין שכנגד יודיע שהוא מוותר על חקירתו.

מומחה או נותן תעודת עובד ציבור לא יוזמנו להעיד, אלא אם כן תינתן החלטה מפורשת בעניין המורה על זימונם להעיד.

5. תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת יוגשו עד יום 31.3.2015.
תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעות יוגשו עד יום 6.5.2015.
הצדדים יגישו את תצהיריהם במקביל לבית משפט ולצד שכנגד.

בעל-דין המגיש תצהירים שהיקפם בצירוף הנספחים עולה על עשרים עמודים, יגיש במקביל עותק נייר כרוך ומסומן של תצהיריו, נוסף על העותק המוגש לסריקה בתיק האלקטרוני. עותק זה יהיה מודפס בגודל רגיל הזהה לזה שהוגש לסריקה .
עותק הנייר יימסר במישרין במזכירות בית המשפט (ולא בקבלת קהל), לידי הגב' גלית כודדה.

6. אי הגשת תצהירים במועד ייחשב לאי התייצבות למשפט על כל המשתמע מכך וכן ייחשב להסכמת בעל הדין שלא הגיש את תצהיריו במועד לכך שיינתן נגדו פסק-דין בשל היעדר התייצבות לדיון וזאת ללא צורך במתן החלטה נוספת קודם למתן פסק הדין .

7. עיון ביום 10.5.2015 לשם קביעת המשך ההליכים.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהיעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ס. הסעים בע"מ
נתבע: וואחת אל סלאם נוה שלום כפר שיתופי בע"מ
שופט :
עורכי דין: