ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמחה עוזר נגד דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ :

בפני כבוד השופט איל באומגרט

תובעת

שמחה עוזר

נגד

נתבעים

  1. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשה למינוי מומחים רפואי ם בתחום האורתופדיה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה- 1975.

2. לטענת התובעת, מתקיימים בענייננו ראשית הראיה והקשר הסיבתי הנדרשים לצורך מינוי מומחים רפוא יים מטעם בית המשפט.

3. הנתבעת מתנגדת לבקשה ומפנה להיעדר הרצף הטיפולי העולה מהמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה למינוי מומחים.

4. ככלל, בבקשות מסוג זה, נוקט ביהמ"ש בגישה ליברלית ונוהג להסתפק בראשית ראיה לעניין קיום נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה. זאת, בשים לב לכך שמינוי מומחה רפואי הינו הדרך היחידה העומדת לתובע להוכחת טענותיו שברפואה, שכן מנוע הוא מלהציג לביהמ"ש חוו"ד של המומחים הרפואיים מטעמו.

לעניין זה ראו, בין היתר, בע"א 1338/90 שיק נ' מטלון (פורסם במאגרים) :

"...על פי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986, אין עומדת לנפגע בתאונת דרכים האפשרות להוכיח את טענותיו בעניין שברפואה על ידי הבאת ראיות מטעמו. הדרך העומדת לפניו היא לבקש מינוי מומחה או מומחים רפואיים. דחיית בקשתו למינוי כזה יש בה, על כן, כדי לסגור בפניו את הדרך להוכיח שנותר עם מום או נכות כתוצאה מהתאונה, או כל עניין אחר רפואי. בנסיבות אלה, אין מקום לדחות בקשה למינוי מומחים רפואיים, כשקיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות עקב תאונה".

6. לאחר העיון בבקשה על צרופותיה, נחה דעתי בדבר ראשית ראיה לקיום נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה והצורך במינוי מומחים רפואיים לקביעת שיעור נכות זו. אי לכך, בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכרם של המומח ים ותעבירו ישירות, מיד עם קבלת הדרישה.

8. הנני קוצב את שכ"ט המומחים ומעמידו ע"ס 5,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין כל חוו"ד .
במידה ושכרו של מי מ המומחים בגין מתן חווה"ד עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי

9. הנני מורה על מינוי דר' עמיר קורנגרין כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדיה.
כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הנוירולוגיה ימונה דר' פיראס פאהום, מהמרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סורסקי, טל' 03-XXXX418.

10. במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת מי מהמומחים מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.

11. כ"א מהמומחים יקבע ממצאים לגבי מצב ה הרפואי של התובע ת בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא התביעה ובמיוחד יתייחס ל:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעורה, אם בכלל.
ב. האם נגרמה לתובעת נכות זמנית ואם כן באיזה שיעור ולמשך איזו תקופה.
ג. האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבה בעתיד.
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, בשים לב לעבודתה ומקצוע ה.
ה. האם התובעת תזדקק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי עלותם המשוערת נכון להיום.
ו. המומחים יתייחסו, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
ז. המומחה בתחום הנוירולוגיה יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי המומחה בתחום א.א.ג.

12. הצדדים רשאים להעביר למומחים כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים. המומח ים יציי נו בחוו ה"ד אלו מסמכים היו בפני הם לצורך מתן חוות דעת.

13. המומחים לא יבדק ו את התובע ת בטרם חלפה תקופה של 60 יום ממתן החלטה זו או, לחילופין, בטרם חלפה שנה ממועד התאונה, לפי המאוחר. תוך תקופה זו, תשלים הנתבעת את המסמכים החסרים מעברו של התובע שחסרונם אינו פוגע, בשלב זה, במתן החלטה בבקשה זו.

14. חווה"ד תימסרנה לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 60 יום מיום הבדיקה.

15. הצדדים רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומח ים מתבקש ים להשיב תוך 15 יום נוספים.

16. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים רשאי כל צד המבקש שינוי זהות המומחים בכתב תוך 30 יום.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמחה עוזר
נתבע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
שופט :
עורכי דין: