ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליעזר אבני נגד לשכת עורכי הדין :

בפני כבוד השופט בכיראמנון כהן

המערער

אליעזר אבני

נגד

המשיבה

לשכת עורכי הדין - מחוז תל אביב

פסק דין

בפניי ערעור על פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין (להלן: בית הדין).
בית הדין דחה הן את ערעורו של המערער והן את ערעורה של המשיבה, ויחד עם זאת חייב את המערער בהוצאות בסך 1,000 ₪.

בהודעת הערעור צוין באותיות של קידוש לבנה, כי הערעור מופנה כנגד קביעת ההוצאות בלבד וכך גם צוין בנימוקי הערעור. ראה למשל סעיפים 11 ו-21 לנימוקי הערעור.

הדגשתי כי הערעור הוגש על עניין ההוצאות בלבד, שכן, לאחר שהמערער הבין, כי המשיבה מתנגדת לקבלת הערעור, הוא ניסה להעלות גם את עניין ההרשעה, אך, בסופו של דבר, חזר בו וצמצם את ערעורו לעניין ההוצאות בלבד.

המערער הורשע על ידי בית הדין המשמעתי המחוזי בעבירה של עשיית מעשים הפוגעים בכבוד מקצוע עריכת הדין, ובהתנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, וזאת לאחר שהפר את עונש ההשעיה בחברותו בלשכת עורכי הדין. בית הדין המשמעתי המחוזי הטיל על המערער עונש של 6 חודשי השעיה בפועל ושנת השעיה על תנאי למשך שלוש שנים. יחד עם זאת, קבע בית הדין, כי עונש ההשעיה בפועל יחול ב חופף לעונש השעיה אחר שהיה תלוי ועומד נגד המערער למשך 11 חודשים, ושתחילתו ביום 1.10.13.

הלשכה ערערה על גזר הדין והמערער ערער הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין.

כאמור, דחה בית הדין את שני הערעורים, אך חייב את המערער בהוצאות בסך 1,000 ₪, ומכאן הערעור.

כלל ידוע הוא, שלערכאה הדיונית ניתן שיקול דעת רחב, ואף רחב מאוד, בשאלה מה סכום ההוצאות ושכר הטרחה שיושת על בעל הדין (ראה רע"א 6568/08 רוני כץ נ' גניה כץ, החלטת כבוד השופט א' רובינשטיין מיום 17.8.05).

בעניין אחר, קבע בית המשפט העליון כי "ידוע הוא כי בתי הדין המשמעתיים הם המופקדים על שמירת כללי האתיקה של עורכי הדין, ועל כן מוענק לאלו שיקול דעת רחב באשר לעונש אותו בוחרים הם להטיל. בית משפט זה אינו נוהג להתערב בשיקול דעת זה. התערבות בהחלטותיהם של בתי הדין, תיעשה אך במקרים בהם העונש שהוטל חורג ממדיניות הענישה הראוה" (ראה על"ע 2972/06 עו"ד אהוד כספי נ' לשכת עורכי הדין (פורסם במאגרים) ).

למעלה מן הצורך, אציין כי בית הדין קבע כי מצא טעם בטענתה של ועדת האתיקה, כי עונש ההשעיה שהוטל בתיק זה, ראוי היה שלא יהיה חופף לכל עונש השעיה אחר שהוטל על המערער, וכי רק מאחר שהתברר כי המערער סיים את ריצוי עונש ההשעיה, יש לומר כי "נהנה מן ההפקר" (ורק מטעם זה, לא התקבל ערעור הלשכה).

לכך יש להוסיף את הרשעותיו הקודמות הרבות מאוד של המערער, לרבות הרשעות בפלילים בשני מקרים של גניבה בידי מורשה, זיוף ושימוש במסמך מזויף, במסגרתם שלח יד בכספי לקוחות.

סוף דבר, מדובר בערעור סרק ולפיכך אני דוחה את הערעור ומחייב את המערער בהוצאות הלשכה בסך 3,000 ₪.

יש לשלוח העתק לצדדים.

ניתן היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליעזר אבני
נתבע: לשכת עורכי הדין
שופט :
עורכי דין: