ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יולי קייזר נגד אבג'ה מקואנינס :

בפני כבוד השופטת דיאנה סלע
התובעים
1. יולי קייזר ת.ז. XXXXXX236

2. ראיסה קייזר ת.ז. XXXXXX244

- נ ג ד-

הנתבעים
1. אבג'ה מקואנינס ת.ז. XXXXXX295

2. אבבה מקואנינס ת.ז. XXXXXX303

-נ ג ד-
צד ג'
אלישע מברטה ת.ז. XXXXXX132

החלטה

1. בפני בקשה של הצד השלישי והנתבע שכנגד 3, מר אלישע מברטה (להלן: מברטה) מיום 17/12/14 לבטל החלטה שניתנה בישיבת ההוכחות ביום 4/12/14, אליה לא התייצב, על אף שזומן בנוכחותו בישיבת ההוכחות שקדמה לה ביום 17/11/14, במסגרתה הושתו עליו הוצאות בסך 3,000 ₪ לכל אחד מהצדדים, ותשלומן בתוך 45 יום ממתן ההחלטה (דהיינו 20/1/15), היווה תנאי להגשת סיכומים מטעמו.

2. בבקשתו טען מברטה כי הגיע לדיון ביום 17/12/14 בשעה 12:00, חיכה מחוץ לאולם בית המשפט, בו התנהל דיון, אך הדלת היתה סגורה. כאשר שאל פקידה, הפנתה אותו למזכירות בית המשפט, אשר מסרה לו כי הדיון היה ביום 4/12/14, ואף נתנה לו את ההחלטה של בית המשפט.

מברטה הודיע כי הוא מצטער על טעותו, הוא התבלבל בתאריכים, הוא לא קרא את הפרוטוקול בו נכתב שהדיון הבא הוא ב-4/12/14, והוא אף אינו יודע מתי הדיון הבא.

3. התובעים התנגדו לבקשתו, בטענה כי הוא נכח בישיבת ההוכחות הקודמת, קיבל לידו את הפרוטוקול עם מועד הדיון שנקבע, ובית המשפט אף הסביר לו "בסבלנות אין קץ וברחל בתך הקטנה אודות קביעת מועד דיון נוסף בנוכחות מתורגמן חדש". בנוסף, הסביר לו בית המשפט את המשמעות וההשלכות של העדרו מהדיון שנקבע, "ובאופן שהגיע הקץ למשחקי התופסת ולזלזול של מברטה הן בבית המשפט הנכבד והן כלפי יתר בעלי הדין". לפיכך, לא היה מקום להעדרו של מברטה, ואין מקום לבטל את ההחלטה שניתנה.
4. הנתבעים, אשר שלחו נגד מברטה הודעה לצד שלישי, ואף הגישו נגדו תביעה נגדית, התנגדו אף הם לביטול ההחלטה, בציינם כי בית משפט "אף הבהיר למברטה מספר רב של פעמים, כי אם לא יתייצב למועד הדיון יינתן נגדו פסק דין בהעדר התייצבות". באותו מועד נמסר לו פרוטוקול הדיון, ובו מועד הדיון הבא.

באת כוח הנתבעים הגיעה מתל אביב לחיפה ובזבזה יום עבודה שלם. התנהלותו של מברטה מעבר להיותה מזלזלת, אף גרמה לבזבוז זמנם של הצדדים ושל בית המשפט, ולא מגיע לו פרס על כך.

5. על אף שמברטה קיבל הזדמנות להשיב להתנגדות הצדדים האחרים עד יום 7/1/15, בחר שלא לעשות כן.

התובעים הגישו סיכומיהם ביום 4/1/15, בטרם חלף המועד למתן תשובה לתגובה, והנתבעים הגישו סיכומיהם ביום 15/2/15.

6. מחמת היסח דעת, לא ניתנה החלטתי בבקשתו של מברטה לביטול ההחלטה, ומאידך גיסא, ניתנה ביום 17/2/15 החלטה בדבר זכות התגובה של מברטה לסיכומי הנתבעים, החלטה שביטולה נתבקש ביום 22/2/15 על ידי הנתבעים, מהטעם שמברטה לא שילם את ההוצאות שהושתו עליו.

לפיכך, ניתנת החלטתי בבקשתו של מברטה באיחור, ועם הצדדים הסליחה על הטעות שארעה.

דיון
7. דין בקשתו של מברטה להידחות.

א. ביום 17/11/14, המועד שנקבע לשמיעת ראיות, חקר מברטה את הנתבע 2 באמצעות מתורגמן שהביאו הנתבעים, ואשר התברר כעולה חדש הנמצא בארץ שנתיים בלבד. נוכח השעה המאוחרת והתרגום הבלתי מקצועי, נדחה הדיון ליום 4/12/14 בשעה 12:30. הובהר לנתבעים, אשר ניסו לחסוך בהוצאות מתורגמן של בית המשפט, כי עליהם לדאוג להבאת מתורגמן שיוכל לסייע להם, והובהר למר מברטה, אשר הודיע לבית המשפט כי לא יתייצב מכיוון "שהוא צריך להתפרנס", שאם לא יתייצב לדיון יינתן נגדו פסק דין בהעדר התייצבות.

ב. ביום 4/12/14 התייצבו הצדדים עם מתורגמן מטעמם, דהיינו טרחו ומצאו מתורגמן אשר יוכל לסייע להם לנהל את הדיון באופן ראוי, מעבר לייצוג המשפטי שניתן להם. בית המשפט והצדדים האחרים המתינו למברטה 50 דקות תמימות, אך הוא לא התייצב, ללא כל הסבר או הצדק.

ג. משכך, הושתו עליו הוצאות בגין בזבוז זמנם של הצדדים בסך של 3,000 ₪ בצירוף מע"מ לכל אחד מהם בתוך 45 יום ממתן ההחלטה, כתנאי להגשת סיכומים מטעמו.

ד. לא למותר לציין כי אין זו הפעם הראשונה שמברטה לא מקיים החלטות של בית המשפט, על אף שהוא מודע להן. הוא לא מסר תצהיר גילוי מסמכים ומענה לשאלון בזמן, לא קיבל דואר רשום, וגרם לבזבוז זמנם של הצדדים ושל בית משפט בקדם המשפט שהתקיים ביום 7/7/14 (ראו החלטה מיום 7/7/14). ביום 28/9/14 לא התייצב מברטה על אף שהוזמן לדיון בישיבה הקודמת אליה התייצב באיחור, ורק לפנים משורת הדין לא הושתו עליו הוצאות משפט.

ה. מברטה היה מודע היטב לקיומה של ישיבת ההוכחות ביום 4/12/14, בה היה אמור לסיים את החקירה הנגדית של הנתבע ולהעיד בעצמו. בית המשפט אף הבהיר לו, כי אם לא יתייצב יינתן נגדו פסק דין בהעדר התייצבות (ראו החלטה מיום 17/11/14).

ו. רק לפנים משורת הדין, ניתנה למברטה אפשרות לתקן מחדליו בחלקם באמצעות הוצאות, אשר נועדו לשקף את הנזקים שגרם לצדדים האחרים עקב התנהלותו בתיק, ששיקפה זלזול בהליכים של בית המשפט, בזמנם ובכספם של הצדדים האחרים. למעלה מן הצורך יצויין כי על אף שבית המשפט הזהיר את מברטה שאם לא יתייצב ינתן נגדו פסק דין בהעדר התייצבות, לא ניתן נגדו פסק דין, וננקט אמצעי חלופי שבכוחו לרפא את הפגם הדיוני בחלקו, משהוטלו עליו הוצאות ריאליות לתובעים ולנתבעים, עקב בזבוז של מועד הוכחות, אליו התכוננו, לרבות הכנה של חקירה נגדית למברטה עצמו. אכן, לא ניתנה לו הזדמנות להמשך החקירה של הנתבע והתובע שכנגד, ולא ניתנה לו הזדמנות למסור עדותו, אך בית המשפט נתן לו הזדמנות לטעון כנגד ראיות הצדדים האחרים. (השוו רע"א 1958/00 נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה וטלויזיה, פ"ד נה (5), 43, מפי כבוד הש' דורנר).

ז. מברטה בחר להגיש בקשה לביטול החלטה, תוך התעלמות מהאופן בו היה עליו להגישה, ללא כל הסבר או הצדק. לא למותר לציין כי למרות שמברטה לא היה מיוצג, ידע היטב כיצד מתנהל ההליך, וכיצד עליו לפעול.

"דרך המלך לבקש את ביטולה של החלטה שניתנה במעמד צד אחד היא הגשת בקשה סדורה, בהתאם לתקנות, הנתמכת בתצהיר (ראו: זוסמן, בעמ' 742). לא כך נהג המבקש." (בע"מ 8674/10 פלוני נ' פלונית ( 25/1/12), מפי כבוד הש' מלצר).

די בכך כדי לדחות את הבקשה.

ח. ואולם, גם לגופו של ענין לא היה כל מקום לטעות הנטענת בבקשתו של מברטה, שעה שבית המשפט הבהיר לו היטב באיזה תאריך ושעה מדובר, לרבות התוצאות האפשריות של אי התייצבותו לדיון, נוכח התנהלותו הכללית בהליך, ואף מסר לו פרוטוקול דיון מלא. אי התייצבותו של מברטה למועד ההוכחות, והגעתו לבית המשפט במועד בו בחר להגיע, ללא כל קשר לתיק זה, לא היתה הפעם הראשונה בה לא ציית להוראות של בית המשפט. בנסיבות הענין, אין דבריו הסתמיים שלא נתמכו בתצהיר, בדבר טעות בתאריך הדיון כאשר הפרוטוקול בידיו, אשר לא נתמכו בתצהיר, מהווים עילה לביטול ההחלטה. (לענין הטעמים לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד בגין אי התייצבות , ראו ע"א 5000/92 בן ציון נ' גורני ואח', פ"ד מח(1) 830, בעמ' 835-836 מפי כבוד הש' מצא).

כאמור לעיל, מברטה לא התעניין בבקשתו לאחר הגשתה, ואף לא שילם את ההוצאות שהושתו עליו.

בנסיבות אלה, תעמוד החלטתי מיום 4/12/14 על כנה.

8. משהגישו התובעים סיכומיהם, עוד בטרם חלף המועד למתן התשובה לתגובה של מברטה, וכן טרם חלף המועד לתשלום ההוצאות, וכך גם הנתבעים, אני מאריכה את המועד לתשלום ההוצאות על ידי מברטה עד יום 12/3/15.

אם מברטה ישלם את ההוצאות, יהיה רשאי להגיש סיכומים עד יום 15/3/15. אם לא ישלם את ההוצאות, לא יהיה רשאי להגיש סיכומים מטעמו.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו למברטה בדואר רשום ובמסירה אישית.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015.


מעורבים
תובע: יולי קייזר
נתבע: אבג'ה מקואנינס
שופט :
עורכי דין: