ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מתן פרפרה נגד ארתור גולדו :

החלטה בתיק ע"א 6720/99 בבית המשפט העליון

וערעור שכנגד

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערערים:
1. מתן פרפרה

2. מרדכי פרפרה

3. רחל פרפרה

נ ג ד

המשיבים:
1. ארתור גולדו

2. הסנה חברה ישראלית לביטוח בע"מ

3. קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים יוגבל ל - 25 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל - 9 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. סיכומי הטענות של הצדדים לא יוגשו כשהם כרוכים יחד עם תיק המוצגים וכרך האסמכתאות.

סדרי הגשת הטענות
4. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 31.3.03.

5. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 8.5.03.

על המשיבים להגיש גם את סיכום טענותיהם בערעור שכנגד עד המועד הקבוע בסעיף 5. המשיבים רשאים להגיש את הסיכומים בערעור ובערעור שכנגד כמסמך אחד, בהיקף של שני סיכומי טענות.

6. המערערים, הם המשיבים שכנגד, יגיש את סיכום טענותיהם בערעור שכנגד עד יום 20.5.03. המערערים רשאים להגיש, בתוך אותה תקופה סיכומי תשובה בערעור, ורשאים הם להגיש את סיכומי התשובה בערעור יחד עם סיכום הטענות בערעור שכנגד במסמך אחד, בהיקף של סיכום טענות וסיכום תשובה.

7. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
8. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
9. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, כ"ד באדר א' תשס"ג (‏26/2/2003).

בעז אוקון
רשם


מעורבים
תובע: מתן פרפרה
נתבע: ארתור גולדו
שופט :
עורכי דין: