ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד עז' חיים שמעוני ז"ל :

החלטה בתיק ע"א 10234/02 בבית המשפט העליון

ע"א 10234/02
ע"א 10395/02

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערערים:
1. כלל חברה לביטוח בע"מ

2. החברה לשירותי תחבורה ציבוריים באר שבע בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. עז' חיים שמעוני ז"ל

2. אסנת שמעוני

3. ירין שמעוני

4. קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים יוגבל ל - 15 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל - 6 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. סיכומי הטענות של הצדדים לא יוגשו כשהם כרוכים יחד עם תיק המוצגים וכרך האסמכתאות.

סדרי הגשת הטענות
4. המערערים בע"א 10234/02 יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 10.4.03.
5. המשיבים בע"א 10234/02 יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 5.6.03.

על המשיבים הם המערערים בע"א 10395/02 להגיש גם את סיכום טענותיהם בע"א 10395/02 עד המועד הקבוע בסעיף 5. המשיבים רשאים להגיש את הסיכומים בע"א 10234/02 ובע"א 10395/02 כמסמך אחד, בהיקף של שני סיכומי טענות.

6. המשיבים בע"א 10395/02 יגישו את סיכום טענותיהם בערעור זה עד יום 24.7.03. המשיבים הם המערערים בע"א 10234/02 רשאים, להגיש, בתוך אותה תקופה, סיכומי תשובה בע"א 10234/02 ורשאים הם להגיש את סיכומי התשובה יחד עם סיכום טענות בע"א 10395/02 במסמך אחד, בהיקף של סיכום טענות וסיכום תשובה.

7. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
8. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
9. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, כ"ד באדר א' תשס"ג (‏26/2/2003).

בעז אוקון
רשם


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: עז' חיים שמעוני ז"ל
שופט :
עורכי דין: