ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לימק חברה להנדסה נגד מסחר עוז-ת :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בש 000060/07

בפני:

כב' השופטת יפה שטיין

27/08/2008

בעניין:

לימק חברה להנדסה ובניין בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

שני אוהד

מבקשת

נ ג ד

מדינת ישראל - משרד התמ"ת

ע"י ב"כ עו"ד

יעל זורע

משיבה

החלטה

בתיק זה הוגשה בקשה להארכת המועד להגשת בקשה להישפט, ונערך דיון במעמד הצדדים. במועד זה הודיע ב"כ המבקשת כי הוא מבקש שהות לברר עם המשיבה האם הגיעו להסכמות.

בפועל, ובעקבות הדיון - הוסכם בין הצדדים כי הקנס המנהלי יועמד על 10,000 ₪ (במקום על הסך של 20,000 ₪ שהושת עליו מלכתחילה.

היות וכך – הודיע ב"כ המבקשת כי משקיבל הנאשם הודעת קנס חדשה על 10,000 ₪, הרי שיש למנות את המועד להגשת בקשה להישפט ממועד קבלת הודעת הקנס החדשה, היות ולטענתו יש בהודעת תשלום זו, כדי להוות ראשית ראיה לכך שהמשיבה פעלה שלא כדין, עת הטילה עליו קנס של 20,000 ₪ (בעוד הקנס אמור היה להיות מלכתחילה רק 10,000 ₪). כמו כן ציטט את האמור בפסק הדין עפ"א 21/05 מנחם לוין – משרד התמ"ת, על פיו כללי הפרוצדורה נועדו לשרת את הדין המהותי.
לטענת ב"כ המשיבה – אין כל טעם מיוחד להארכת המועד, ואין בהסכמות בין הצדדים כדי לשנות את המצב ובוודאי שלא ניתן לראות את מועד ההסכמה כמועד הטלת הקנס מלכתחילה.

לאחר עיון בבקשה ובתגובה – אין מקום להיעתר לבקשה. הודעת הקנס החדשה אשר התקבלה בעקבות הדיון בבית הדין, אינה מהווה התחלה חדשה להליך, אלא להיפך – את סיומו בהסכמה. כל מה שהוסכם בין הצדדים היה גובה הסכום המוסכם לתשלום (כשעל פניו גם אינו נושא ריבית והצמדה). כל עוד ללא הייתה הסכמה אחרת ומפורשת בין הצדדים - אין בכך משום הסכמה שהיא לפתיחתו של ההליך מחדש, שאם לא כן – כל אימת שיגיעו צדדים להסכמה על גובה התשלום ותשלח הודעת קנס חדשה לתשלום, ע"פ המוסכם, ניתן יהיה להשתמש בכך להגשת בקשה להישפט, על בסיס הסכום שכבר הוסכם עליו!

פסק דין מנחם לוין שצוטט – אינו קשור לענייננו ואינו מסייע למבקשת. מדובר בו על מקרה חריג שבו ניתן תצהיר של אדם אחר אשר טוען שהוא זה שעבר את העבירה המיוחדת לנאשם – דבר שאינו קיים בענייננו. אין בפס"ד זה כדי לשנות את ההלכה לעניין הנימוקים המיוחדים שיש להביא לצורך קבלת רשות להארכת המועד להישפט (גם אם יש בו התגמשות מסויימת בפרוצדורה).

בדונו בבקשה להארכת מועד להישפט לוקח בית הדין בחשבון את שאלת ההצדקה לאיחור בהגשת הבקשה. בענייננו – הודעת הקנס נשלחה למבקשת על פי הכתובת הרשומה ברשם החברות, והוחזרה לשולח תחת החותמת "לא נדרש" (נספח ב' לתגובת המשיבה מיום 14/1/08).

על פי תקנה 15 לתקנות העבירות המנהליות ועל פי סעיף 237 (ג') לחוק סדר הדין הפלילי – בית הדין רואה מסירה זו כמסירה כדין.

היות וכך – היה על המבקשת להגיש בקשתה להישפט תוך 30 יום מיום ביצוע המסירה כאמור (על פי סעיף 8 (א) לחוק העבירות המנהליות).

רק ביום 16/7/07 – למעלה משננה מיום המצאת הודעת הקנס כאמור, הוגשה הבקשה, ועל פניו לא ניתן טעם מיוחד המצדיק את הארכת המועד.

כפי שנאמר לעיל – גם בכך שנשלחה הודעת קנס חדשה, על פי המוסכם, ע"ס 10,000 ₪ - אין משום הצדקה למתן היתר להישפט רק מן הטעם שהגיעו להסכמה על גובה הסכום לתשלום.

היות וכך – הבקשה נדחית.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

יפה שטיין, שופטת