ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שווארמה שמעוני בע"מ נגד חן לוגסי :


בפני כבוד השופט איל באומגרט

מבקשת

שווארמה שמעוני בע"מ

נגד

משיב

חן לוגסי

החלטה

לפניי בקשה לסילוק התביעה על הסף מכוח תקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, מחמת חוסר יריבות, היעדר עילה והיות התביעה טורדנית וקנטרנית.

התביעה הוגשה על-ידי המשיב בטענה של הפרת הסכם לרכישת עסקו על-ידי המבקשת.

לטענת המבקשת, דין התביעה נגדה להידחות מאחר ואינה בעלת הדין הנכונה. לטענתה, אין כל קשר משפטי או חוזי בינה לבין המשיב והיא אינה צד למחלוקת בינו לבין מר אלי שמעוני – הבעלים של חברת "שווארמה אלי שמעוני" בעיר נס ציונה, להבדיל מחברת "שווארמה שמעוני" שבבעלות מר יניב שמעוני, הממוקמת בגדרה.

עוד טוענת המבקשת כי המשיב לא צירף לתביעתו כל מסמך החתום כדין על-ידי הנתבעת ולפיכך תביעתו נעדרת עילה. בשולי הדברים אף טוענת המבקשת כי התביעה הינה תביעת סרק שהוגשה בחוסר תום לב ואף מן הטעמים האלו דינה להידחות.

לטענת המשיב, דין הבקשה להידחות מאחר וההסכם לרכישת העסק להפרתו הוא טוען, נחתם עם המבקשת ולא עם גוף משפטי אחר.

דיון והכרעה:

ההלכה היא כי סילוק התביעה על הסף הינו צעד חריג אשר יש להפעילו בלית ברירה ודי לו לבית המשפט אם מצא כי קיימת אפשרות – ולו הקלושה ביותר – לכך שהתובע יזכה בסעד המבוקש, על מנת שיימנע מצעד דרסטי זה.
הרציונל העומד בבסיס הלכה זו הוא כי יש לנעול את שערי בית המשפט בפני תובע רק מנימוקים כבדי משקל ורק כאשר ברור כי גם אם יצליח להוכיח את כל הנטען על ידו בכתב התביעה, לא יהיה זכאי לסעד המבוקש (ראו, בין היתר ע"א 335/78 שאלתיאל נ' שני, ע"א 2452/01 אורן נ' מגדל חברה לביטוח (פורסמו במאגרים) ועוד).

באשר לטענה בדבר היעדר יריבות, הרי שבבוא בית המשפט לבחון טענה זו, עליו להתייחס לטענות המפורטות בכתב התביעה ולבחון האם בהנחה שיוכח האמור בו לא יזכה התובע בסעד אותו הוא מבקש. בשלב זה אין התובע נדרש להראות ראיותיו ואין בוחנים האם יש בידיו ראיות להוכחת הטענות שבכתב התביעה (ת"א (מחוזי חיפה) 675/08 נשר נ' ד.נ.ט. נדל"ן ונכסים בע"מ) ולא יוענק סעד חריג מעין זה אלא מקום בו ברור מעבר לכל ספק כי התובע לא יכול לזכות בתביעתו על סמך הנטען בה.

בבסיס תביעת המשיב מונח "הסכם למכירת עסק לממכר מזון" מיום 31/5/13 (להלן: "ההסכם") שנערך בין המשיב לבין "שווארמה שמעוני בע"מ באמצעות מר אליהו שמעוני" (ח.פ. של "שווארמה שמעוני בע"מ" אינו מצוין בהסכם שצורף כנספח א' לכתב התביעה).

המבקשת טוענת, כאמור, כי מר אליהו שמעוני שבאמצעותו נכרת ההסכם בין המשיב לבין "שווארמה שמעוני" הינו בעלים של חברה אחרת ולא של "שווארמה שמעוני". המבקשת תומכת טענתה זו באמצעות עותק מנסח רישום מרשם החברות ממנו עולה, לכאורה, כי חברת "שווארמה שמעוני בע"מ" אשר נרשמה ביום 23/1/07 הינה בבעלות מר יניב שמעוני ולא מר אלי שמעוני.

טענה זו, אין בה כדי להועיל למבקשת נגדה הוגשה התביעה, שכן ההסכם עליו מושתתת התביעה נחתם, לטענת המשיב, בינו לבין המבקשת ולא בינו לבין חברה אחרת. יתירה מזו , חברת "שווארמה אלי שמעוני בע"מ" שכעולה מעותק מנסח רשם החברות אשר צורף לתגובת המשיב לבקשה לסילוק על הסף כי הינה בבעלות מר אלי שמעוני, נרשמה רק ביום 16/7/13, היינו חודשים לאחר ש"שווארמה שמעוני בע"מ" חתמה, לכאורה על ההסכם.
הטענה שההסכם נחתם באמצעות בעלים של עסק אחר אינה מעלה ואינה מורידה לעניין התביעה שהוגשה נגד המבקשת. תרצה לטעון כי ההסכם נחתם בידי מי שלא היה מורשה לכך , תתכבד ותטען זאת אך בנסיבות המתוארות, אין בטענתה בדבר קיום שתי חברות נפרדות כדי להצדיק דחייה על הסף של התביעה שהוגשה נגדה בשל היעדר יריבות.

באשר לטענה בדבר היעדר עילה, גם כאן מחויב ביהמ"ש לבחון את כתב התביעה ובחינתו בענייננו מעלה כי טענת המבקשת לפיה התביעה נעדרת עילה, אין לה על מה לסמוך. באשר לטענה לפיה התביעה הינה תביעת סרק שהוגשה מתוך קנטרנות, הרי שהטענה לא פורטה דיה ואינה מצדיקה דחייה על הסף בשלב כה מקדמי של ההליך המשפטי.

העולה מן המקובץ הוא כי דין הבקשה להידחות וכך אני מורה.

המבקשת תשלם למשיב הוצאות בגין הגשת בקשה זו ללא קשר לתוצאות ההליך בסך 1,000 ₪ (כולל מע"מ).

כתב הגנה יוגש עד יום 15/3/15.

ניתנה היום, ל' שבט תשע"ה, 19 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שווארמה שמעוני בע"מ
נתבע: חן לוגסי
שופט :
עורכי דין: