ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאת צאולקר נגד רנפון תקשורת בע"מ :

תובעת:
ליאת צאולקר

נ ג ד

נתבעת:
רנפון תקשורת בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לתיקון כתב תביעה בדרך של צירוף חוות דעת רפואית.

רקע כללי וטענות הצדדים בתמצית
ביום 26.06.12 הגישה התובעת כתב תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו לה, לטענתה, במהלך עבודתה ביום 10.01.11. במועד הגשת התביעה לא צירפה התובעת חוות דעת כנדרש בתקנות.
עת נקבע התיק לדיון, ניתנה לתובעת האפשרות לצרף חוות דעת מטעמה אך היא לא נוצלה על ידה.

הצדדים הגישו תחשיבי נזק וביום 01.07.13 התקיימה ישיבת קדם משפט במהלכ ה ניתנה הצעת בית המשפט. המו"מ שנוהל בין הצדדים לא צלח, ע"פ הודעת התובעת מיום 13.10.13, ו משכך נקבע התיק לשמיעת ראיות.

ביום 08.01.14 הגישה התובעת בקשה לתיקון כתב תביעה בדרך של צירופה של חוות דעת. לטענתה, במועד הגשת התביעה ידה לא היתה משגת מימונה של חוות דעת בתיק. היות ופגיעתה אינה פגיעה של מה בכך נעשו מאמצים רבים בעקבותם הצליחה היא לגייס את המימון הנדרש. לאור העובדה כי התיק מצוי בשלביו המקדמיים ומניעותה מלהוכיח כל ענין שברפואה ככל שלא תצורף חוות הדעת, מבקשת היא כי בית המשפט יעתר לבקשתה זו.

הנתבעת ציינה בתגובתה כי דין הבקשה להידחות היות והמועד להגשת חוות דעת כבר חלף ו המבוקש כעת למעשה הוא להאריך המועד שנקבע בחיקוק עת לא הועלה כל טעם מיוחד להיעתר לבקשה ולא צורף תצהיר התומך בטענותיה. בנוסף, ציינה היא כי הבקשה הוגשה בשלב מתקדם לאחר שהוגשו תחשיבים, ניתנה הצעה (אשר נדחתה ע"י התובעת) וניתנו הוראות להגשת תצהירים. עוד ציינה הנתבעת, כי התובעת לא טרחה לציין בבקשות השונות שהוגשו על ידה אודות כוונתה להגיש חוות דעת בשלב זה של ההליך. לטענתה, היעתרות לבקשה דנן תביא לסחבת בהליכים.

בתשובת התובעת, הנתמכת זו הפעם בתצהיר כנדרש, ציינה היא המדובר בחוות דעת מהותית וחיונית שיש בה כדי להצביע על נזק שנגרם לה וכי התיקון המבוקש אין בו כדי לגרום לנזק לצדדים. התובעת מבהירה כי הבקשה הוגשה בניקיון כפיים ובתום לב.
דיון והכרעה
תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת:
"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין...".

כידוע, גישתה של ההלכה הפסוקה בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות הינה ליברלית למדי, בפרט באין חריגה מעילת התביעה המקורית, וייעודה לאפשר גיבושן של השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים. ראה א.גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהד ' אחת עשרה, עמוד 349; רע"א 330/85 א לבו ואח' נ' רבינטקס תעשיות בע"מ ואח',פ"ד לט(2) 556; ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי ואח', פ"ד מו(3) 214.

יחד עם זאת, לא בכל מקרה, יורה כך בית המשפט ויש ליתן הדעת לגורמים נוספים. בהתייחסו לסייגים הרלוונטיים לתיקון כתבי טענות, מציין כבוד השופט גורן בעמ' 350:
"אחד הגורמים שיש להתחשב בהם הוא התנהגות בעלי הדין עובר להגשת הבקשה לתיקון ..... לפי תקנה 92 בית המשפט ייעתר לבקשות לתיקון כתבי־טענות מקום בו התיקון נדרש להכרעה בשאלות שבמחלוקת. חריגים לכך הם מקרים שבהם נהג המבקש בשיהוי רב או בחוסר תום־לב או כאשר התיקון ישלול מהצד שכנגד הגנה שהייתה קמה לו אם הייתה מוגשת הבקשה מחדש. כן יבחן אם היעתרות לבקשה תגרום להכבדה ולהארכת הדיון ואם יהיה בפסיקת הוצאות פיצוי מספק לנזק ולטרחה שייגרמו מההיעתרות לבקשה".

בענייננו אנו חוות הדעת שהינה נדבך חיוני בתביעה כגון דא, מוגשת בחלוף זמן בלתי מבוטל ממועד הגשת התובענה (כשנה ומחצה) ולאחר שהתקיימה ישיבת קדם משפט אחת שבמהלכה ניתנה הצעה ע"י בית המשפט לסיום התיק בפשרה לאחר שהצדדים הוטרחו להגיש תחשיבי נזק .

בענין אחרון זה מצאתי מקום לציין כי אין הדעת נוחה, בלשון המעטה, ממציאות זו של הטרחת בית המשפט למתן הצעתו בשלבים. עת התובעת נמנעת מהגשתה של חוות דעת, יש מקום להניח ולצפות כי הצעת בית המשפט תערך בהתאמה ומשעה שכך, באם סבורה הת ובעת כי יהא בכך כדי לקפחה ובמידה שאין היא נכונה להשלים עימה, הרי שככלל עליה לבקש הפסקת הדיון בתובענה וברורה של אחרת בבוא העת, לאחר שיעלה בידה להמציא חוות דעת ואין מקום להטריח כלל את בית המשפט והצד שכנגד למנגנון קבלתה של הצעה בהעדר חוות דעת.

עם זאת, התובעת ממחישה במידה מספקת את הקושי הכלכלי הנטען בעטיו השתהתה בהגשת חוות דעת. נמצאים אנו ועדיין בשלב מקדמי של ההליך לאחר קדם משפט אחד ו טרם שמיעת הראיות בעוד לא ניתן להטיל ספק באשר לחשיבותה של חוות דעת לשם המחשת נזקי התובעת עת זו טוענת לקיומה של נכות אורטופדית בת 20%.
מאידך, אפשרותה של הנתבעת להתגונן אינה נגרעת ואינני מוצאת כי הטירחה הכרוכה מבחינתה בהענות לבקשה אינה בת פיצוי באמצעות פסיקתן של הוצאות.

משעה שכך, הגם שיש בבקשה כדי להכביד על ההליך אשר למעשה חוזר בחלוף כשנתיים ומחצה מפתיחתו לראשית דרכו, סבורתני כי לא יהא זה מידתי לדחות בקשה זו.

בנסיבות העניין, הנני מתירה תיקון כתב התביעה המבוקש תוך חיובה של התובעת בתשלום הוצאות בסך של 1,600 שקלים שישולמו לצד שכנגד, תוך 45 ימים.

הגם שבית המשפט נדרש להכנת הצעה שלא לצורך וחרף התנהלות התובעת בתיק זה, ימנע זו הפעם מחיוב הוצאות לטובת אוצר המדינה.

כתב התביעה המתוקן בהתאם להיתר הניתן, יוגש לתיק ולצד שכנגד תוך 10 ימים וזה רשאי להגיש כתב הגנה מתוקן תוך 30 ימים מקבלה וחוות דעת נגדית – תוך 60 ימים.

התיק נקבע לתזכורת פנימית בחלוף המועד.

כן נקבע קדם משפט ליום 9.7.15 בשעה 12:30 במעמד התובעת וב"כ הצדדים ולקראתו תינתה הוראות נוספות.

ניתנה היום, ל' שבט תשע"ה, 19 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליאת צאולקר
נתבע: רנפון תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: