ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט אייל דורון

התובעת
מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י עוה"ד מ' כהן ואח'

נגד

הנתבעת
הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י עוה"ד א' שניר ואח'

החלטה

  1. תיק זה הועבר לטיפולי.
  2. אני קובע את התיק להוכחות בפניי ליום 14.5.15 שעה 12:00.
  3. התיק מתנהל בסדר דין מהיר תוך מתן דגש על קיצור זמן ההתדיינות וייעולה ומתן פסק דין קצר לאחר השמעת סיכומים קצרים בעל פה בסוף ישיבת ההוכחות.
  4. אני קוצב לדיון שעה, כולל חקירות וסיכומים בעל פה והצדדים ייערכו בהתאם.
  5. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם - תצהירי התובעת יוגשו תוך 30 ימים מהיום. תצהירי הנתבעת יוגשו תוך 30 ימים מקבלת תצהירי התובעת.

מובהר כי יש להגיש תצהירי עדות ראשית אף אם צורפו בשלב מוקדם יותר תצהירים לתמיכה בכתבי טענות, בבקשות רשות להגן, או בהתנגדויות (ואולם הצדדים רשאים להגיש הודעה לפיה הם מסתמכים על תצהיר/ים כאמור, המצויים בתיק).
6. לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שבדעת הצדדים להגישם בזמן הדיון.
7. לא תותר הזמנת עד שניתן היה להביא תצהירו. עד שאינו בשליטת הצדדים, יזומן ע"י בית המשפט רק לאחר הגשת בקשה מנומקת, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהירים, שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו והמסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.
8. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). התנגדויות אשר יתברר כי לא היו ענייניות, יובאו בחשבון כשיקול לעניין הוצאות.
9. יש לנסות להגיע להסכמות רבות ככל הניתן שכן ניהול הליך משפטי עולה ממון רב. זימון עדים מיותרים, הכבדה וסרבול הדיון יתורגמו להוצאות שיוטלו על מי מהצדדים.
10. על בעלי הדין להקפיד להמציא לכל יתר הצדדים העתק מכל מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההמצאה תיעשה במישרין, בדרך הקבועה בדין, במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט והפרתה עשויה להוביל לחיוב בהוצאות.
11. יש לשלם מחצית שניה של אגרה לכל המאוחר 7 ימים לפני מועד הדיון וכתנאי לקיומו.

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, ל' שבט תשע"ה, 19 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: