ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוניליוור ישראל מזון בע"מ נגד יהודית צורי :


בפני כבוד השופטת דנה אמיר

התובעת

יוניליוור ישראל מזון בע"מ

נגד

הנתבעים

  1. יהודית צורי
  2. שלמה צורי

החלטה

לפניי בקשת הנתבעים שלא לבצע את הבדיקה הגרפולוגית עבור הנתבע 2, אשר נקבעה בהחלטת כבוד השופט אלקלעי ביום 20.11.14.
הנימוק העיקרי לבקשה אשר הוגשה מטעם הנתבעים הינו, שמאחר וחתימת הנתבעת 1 איננה מוכחשת הרי שהבדיקה הגרפולוגית לא תועיל לנתבעים, שהינם זוג נשוי המנהל תא כלכלי אחד, היה ויוכרע בסופו של דבר כי על אחד מהם לשלם תובענה זו.
בנסיבות אלה, טוענים הנתבעים, ונוכח מצבם הכלכלי, אין להורות ביצוע הבדיקה הגרפולוגית.
עוד טוענים הנתבעים כי הנטל להוכחת חתימת הנתבע, אשר כופר בחתימתו על השטר, חל על התובעת, הכל כמפורט בתגובת הנתבעים.
התובעת מבקשת כי בית המשפט ידחה הבקשה ויחייב הנתבע לביצוע הבדיקה הגרפולוגית.
התובעת מבהירה כי תסכים לוותר על הבדיקה הגרפולוגית רק מקום בו יודה הנתבע בחתימתו. עוד מוסיפה התובעת כי הנתבעים מנסים "למשוך זמן" ללא הגנה ראויה מפני התביעה.
לאחר ששקלתי את הבקשה, התגובה והתשובה על נימוקיהן מצאתי להיעתר לבקשה ולבטל את ההחלטה המורה על בדיקה גרפולוגית.

רשות להתגונן ניתנה בתיק בהסכמת הצדדים.
מקובלת עלי טענת הנתבעים המפורטת לעיל, אכן הנטל חל על התובעת להוכיח את חתימת הנתבע משכפר בחתימתו , בנוסף, נראה כי הוכחת הזיוף לא תסייע לנתבעים בהיותם זוג נשוי המנהל תא כלכלי אחד, כאשר הנתבעת איננה מתכחשת לחתימתה ע"ג השטר.
בנסיבות אלה, איננה סבורה כי יש מקום לחייב הנתבעים לביצועה של חוות הדעת תוך חיובה במחצית שכר המומחה שנקבע.
מובן שאין בכך למנוע מהתובעת להמציא חוות דעת גרפולוגית מטעמה ככל שהיא מוצאת לנכון, ובמידת הצורך יורה בית המשפט לנתבע 2 לשתף פעולה עם מומחה מטעם התובעת בעניין ככל שנדרש.

אשר על כן אני מורה כדלקמן:

1. החלטת השופט אלקלעי המורה על מינוי מומחה מיום 20.11.14 מבוטלת. המזכירות תעביר עותק ההחלטה למומחית שמונתה ע"י בית המשפט, הגב' חג'ג' רוקח טל . המומחית תשיב לתובעת את המסמכים שהועברו אליה ככל שהועברו וכן את שכר הטרחה ששולם, ככל ששולם.

2. נוכח החלטת כבוד השופט אלקלעי לפיה התובענה תתברר בסדר דין מהיר, הצדדים יפעלו בהתאם להוראות פרק טז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. גילוי מסמכים ועיון בהם יושלמו בתוך 30 ימים מהיום, כל בקשה מקדמית בתוך 7 ימים נוספים. תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, במקביל, בתוך 45 ימים מהיום. כל המועדים אינם תלויים זה בזה.

3. ישיבה מקדמית תקבע ליום 29.4.15 שעה 10:00.

ניתנה היום, ל' שבט תשע"ה, 19 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוניליוור ישראל מזון בע"מ
נתבע: יהודית צורי
שופט :
עורכי דין: