ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אייל וולינסקי נגד חברת החשמל לישראל בעמ :

בפני כבוד השופטת סיגל דומניץ סומך

תובעים

אייל וולינסקי

נגד

נתבעים

חברת החשמל לישראל בעמ

החלטה

בהמשך להחלטתי מהיום, לאור הפער בין חוות הדעת אשר הוגשו על ידי הצדדים ובהתאם לעמדתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט, אני ממנה את פרופ' דוד מיכאל מרח' עמק הברכה 14, ת"א, 03-XXXX206, 6401234 כמומחה מטעם בית-המשפט להערכת מצבו הרפואי של התובע והקשר הסיבתי בין מצבו לבין חשיפתו לשמש במהלך עבודתו אצל הנתבעת.
ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים שהדין מתיר העברתם בתוך 30 ימים מהיום. הצדדים רשאים להמציא למומחה את חוות הדעת הרפואיות מטעמם. העתק כל פנייה למומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
המומחה יעיין במסמכים הרפואיים יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
האם נותרה לתובע נכות? ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעורה?
האם קיים קשר סיבתי בין הנכות, אם ישנה, לבין חשיפתו של התובע לשמש במסגרת עבודתו?
מגבלות תפקודיות;
נכויות זמניות ומשכן;
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב בעתיד?
טיפולים רפואיים או תרופתיים שידרשו בעתיד, לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. בכלל זה יתייחס המומחה, כמיטב יכולתו, לשאלה האם הטיפול כלול בסל הבריאות אם לאו.
ב"כ התובע יתאם מועד לבדיקה ויודיע אותו לצד שכנגד.
ב"כ התובע יוודא בהקדם שאין מניעה לקבלת חוות דעת מן המומחה .
אני מעמידה את שכר המומחה על 4,500 ₪ בצירוף מע"מ. בשכר המומחה יישאו הצדדים בחלקים שווים.
על-מנת לא לעכב את ביצוע התשלום מתבקש המומחה לשלוח כבר עתה את חשבונו לידי ב"כ הצדדים בצירוף פרטי חשבון הבנק והמסמכים הנדרשים לביצוע התשלום.
עם קבלת חוות הדעת, יגיש התובע תחשיב נזק מטעמו עד יום 30 יום לפני מועד הדיון. הנתבעת תגיש תחשיב נזק מטעמה עד 10 יום לפני מועד הדיון. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוונטיים.
הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.
המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ל' שבט תשע"ה, 19 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אייל וולינסקי
נתבע: חברת החשמל לישראל בעמ
שופט :
עורכי דין: