ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלום חנאן נגד בטוח לאומי-סניף ח :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בל 001435/06

בפני:

כב' השופטת מ. פריימן

27/08/2008

בעניין:

סלום חנאן

ע"י ב"כ עו"ד

סויטאת אמיר

תובע

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף חיפה

ע"י ב"כ עו"ד

נתבע

פסק דין

1. התובעת הגישה למוסד לביטוח לאומי (להלן - "הנתבע"), תביעה להכיר בליקויי השמיעה ובטינטון מהם היא סובלת, לטענתה, כ"מחלת מקצוע", שהיא בגדר "פגיעה בעבודה", כמשמעה בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן - "החוק") ו/או כפגיעה מסוג מיקרוטראומה.

התביעה נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ומכאן התביעה שבפנינו.

התובעת מייחסת את הליקויים בשמיעתה ואת הטינטון ממנו היא סובלת, לתנאי עבודתה בחשיפה לרעש בעוצמה מזיקה.

הנתבע טוען מנגד, כי התובעת אינה סובלת מליקוי שמיעה ולחילופין כי אין קשר סיבתי בין הליקויים בשמיעה והטינטון מהם סובלת התובעת, ותנאי עבודתה.

2. הצדדים הסכימו למינוי מומחה - יועץ רפואי בתחום אא"ג על מנת שיחווה דעתו הן בעילה של מחלת מקצוע והן על דרך המיקרוטראומה בשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת לבין ליקוי השמיעה והטנטון עליהם התלוננה.

3. בהחלטה מיום 4/12/07 נקבעו העובדות, ומונה ד"ר א. ברקו לשמש כמומחה – יועץ רפואי לבית הדין בשאלת הקשר הסיבתי כאמור.

4. בעקבות חוות דעתו של המומחה ותשובותיו לשאלות ההבהרה, מסכים הנתבע כי יש להכיר בליקוי השמיעה ממנו סובלת התובעת כפגיעה בעבודה.

5. באשר לטנטון הצדדים חלוקים.

לטענת הנתבע, לאור חוות הדעת יש לדחות את תלונת הטנטון שבאה לראשונה כשנתיים לאחר תום החשיפה לרעש.

מנגד, לטענת התובעת, יש להותיר את הקביעה בשאלת הטנטון בידי הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי מהטעמים הבאים:

א- המומחה לא התבקש לבדוק האם קיים קשר סיבתי בין הטנטון ותנאי העבודה.

ב- הטנטון הינה תלונה המתלווה לליקוי שמיעה מושרה רעש. אם הליקוי נגרם עקב העבודה ברעש, אזי תלונת הטנטון תתברר בועדה הרפואית.

ג- המומחה לא שלל קשר סיבתי בין הטנטון ותנאי העבודה אלא מציין כי הוא אישית לא היה מקבל התלונה לנוכח מועד הופעתה לראשונה לאחר סיום העבודה בחשיפה לרעש.

ד- בהתאם להלכה שנפסקה ולאסכולות רפואיות, לא ניתן לשלול קשר סיבתי בין הטנטון ותנאי העבודה כאשר ליקוי השמיעה אופייני לפגיעת רעש היות והטנטון הינו תלונה המתלווה לליקוי שמיעה שכזה.

ה- בתיק אחר אישר המומחה את התלונה בקשר לטנטון אף שהופיעה לאחר החשיפה לרעש, כך, שאין הוא עקבי בקביעותיו.

ו- גם על ליקוי השמיעה לא התלוננה התובעת טרם סיום עבודתה ובכל זאת הכיר המומחה בקשר הסיבתי בין הליקוי ותנאי העבודה.

ז- על התובעת לא חל סעיף 84 א' בו נקבע לראשונה כי קיימת חובה שהתלונה על טנטון תתועד עוד לפני סיום העבודה ברעש.

ח- המומחה מאשר כי מדובר בתלונה סובייקטיבית ודרושים פרמטרים שונים לבחינתה וקבלתה. המומחה לא שמע תלונות התובעת בפניו ולא יכול היה להתרשם ממהימנותה כך, שאין באפשרותו לשלול הטנטון.

6. אין ממש בטענת התובעת כי המומחה לא נדרש להתייחס לשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתה והטנטון. סעיף 2 להחלטה מיום 4.12.07 קובע מפורשות כי הצדדים הסכימו למינוי מומחה – יועץ רפואי על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת לבין ליקוי השמיעה והטנטון עליהם התלוננה.

7. המומחה התייחס בתשובותיו לשאלות ההבהרה לחשיבות הרישום הרפואי בנושא הטנטון בזמן החשיפה לרעש ומגדירו כ"קרדינלי" ובעל ערך אבחנתי חשוב לאין ערוך מאשר מבחן מאפייני הטנטון.

וכך כותב המומחה:

"טנטון היא תלונה סובייקטיבית הקשורה לאמון, מעבר לזה, זהו סימפטום טורדני שמביא לראשונה את החולה לחיפוש עזרה רפואית, זה לא קרה במקרה שלפנינו.

למבן מאפייני הטנטון ערך מוגבל ביותר: אין במבחן זה על כל מרכיביו השונים כדי להוכיח קיומו או אי קיומו של טנטון על רקע זה או אחר... היעדר תלונה רשומה על טנטון בכל תיקה הרפואי של התובעת, משך כל שנות חשיפתה לרעש מדבר נגד קיומו של טנטון שמחשיפה לרעש. לרישום התלונה ערך אבחנתי חשוב לאין ערוך מלמבחן מאפייני הטנטון...

אי פניה עם בעית טנטון בזמן החשיפה לרעש משמע הבעיה לא היתה קיימת אז. זו תלונה סובייקטיבית הקשורה באמון, כשמבחני הטנטון הם בעלי ערך מוגבל ולכן נושא הרישום של התלונה בזמן החשיפה לרעש הוא קרדינלי, ללא קשר לתיקון בחוק".

מחוות הדעת עולה מפורשות כי המומחה שולל במקרה זה את הטנטון עליו מתלוננת כקשור לעבודתה.

8. אין להקיש ממקרה של תובע אחר לענייננו אולם, מעבר לצורך, במקרה האחר מציין המומחה בחוות דעתו כי התובע שם התלונן על טנטון שהחל מספר שנים קודם, שלא כבענייננו.

9. לנוכח האמור, ועל יסוד חוות דעת המומחה – יועץ הרפואי מתקבלת התביעה באופן שכתוצאה מתנאי עבודתה של התובעת בחשיפה לרעש, נגרם לה ליקוי שמיעה שהוא בגדר פגיעה בעבודה.

התביעה בעניין הטנטון נדחית.

10. באפשרות הצדדים לערער על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום, 27.8.08, בהעדר הצדדים.

מ. פריימן

ש ו פ ט ת

אלי פיילר

נציג מעבידים