ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מעוז דניאל חברה קבלנית לבניה בע"מ נגד מגדל יה חברה לבנין בע"מ :

לפני כבוד השופטת שבח יהודית

מבקשת

מעוז דניאל חברה קבלנית לבניה בע"מ

נגד

משיבה

מגדל יה חברה לבנין בע"מ

החלטה

בקשה למינוי בורר

בין הצדדים התגלע סכסוך שמקורו בהסכם שנכרת ביניהם בדבר ביצוע עבודות שלד בפרויקט מגורים ביהוד, וטענות המבקשת לפיהן היא זכאית לסעדים כספיים שונים מהמשיבה.
הצדדים אינם חולקים כי תנית בוררות הקבועה בסעיף 16(7) בהסכם שביניהם תקפה ובת הפעלה. התניה האמורה קובעת כדלקמן:
"על כל האמור בהסכם זה הצדדים מסכימים כי במידה ותהיה מחלוקת מהותית יפנו הצדדים לבורר מוסכם, במידה ולא תהיה הסכמה על בורר, הבורר ימונה ע"י ארגון המהנדסים בת"א. הכרעתו תהיה סופית. הבורר לא יהיה חייב לנמק את פסקו"

המחלוקת בין הצדדים נסבה על זהותו של הבורר שימונה להכרעה בסכסוך: בעוד שהמבקשת עותרת למינויו של שופט בדימוס, משהיא טוענת כי עיקר המחלוקת בין הצדדים היא משפטית-חשבונאית, גורסת המשיבה כי "המחלוקות בין הצדדים אינן משפטיות אלא הנדסיות ביסודן ורק מהנדס ימצא את ידיו ורגליו במחלוקת שבין הצדדים", ועל כן יש לפעול בהתאם להסכמתם המקורית של הצדדים ולפנות לראש ארגון המהנדסים על מנת שהוא ימנה את הבורר, עמדה שאינה רחוקה למעשה מעתירתה החלופית של המבקשת לפיה יש למנות "מהנדס בעל ניסיון וותק בתחום ניהול ופיקוח על פרויקטים לבניית מגורים".

עובדות הרקע של הסכסוך, כפי שפורטו בבקשה, מלמדות כי מספר לא מבוטל של שאלות ונושאים העשויים לעמוד במרכז ההכרעה קשורים בטבורם בהיבטים מעשיים של עבודות הבניה, ובכללם: קצב ביצוע עבודות בניה, עיכובים בבניה והסיבות להם, מספרי הפועלים הנדרשים, מחירי העבודות, זמינות וסבירות עלויות שכירתם של קבלנים חלופיים, השפעת היקף העבודה המוסכם על מחיר כולל שייגבה וכיוצ"ב.
מעיון בחומר שהוגש לא עולה יסוד כלשהו על פיו ניתן לקבוע קיומה של עדיפות כלשהי, לא כל שכן עדיפות מהותית, למינויו של שופט בדימוס כבורר בין הצדדים על פני מינויו של מהנדס. בהעידר עדיפות שכזו אין כל הצדקה לחרוג מהמתווה שהמוסכם על ידי הצדדים.
ממילא וכאמור, גם המבקשת הביעה נכונות בעמדתה החלופית למינויו של מהנדס, כשעיקר בקשתה היא כי יהיה זה בעל מקצוע הבקיא בבנייה למגורים.

התוצאה היא שיש לאכוף את תנית הבוררות ככתבה, ולקבוע כי הבורר ימונה על ידי ארגון המהנדסים והאדריכלים בתל-אביב, כאשר הגורם הממנה ייתן דעתו על הצורך היות הבורר בעל ניסיון מקצועי, בין היתר, גם בתחום הניהול והפיקוח על פרויקטים למגורים.
המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים ולארגון המהנדסים והאדריכלים בתל-אביב.

ניתנה היום, ל' שבט תשע"ה, 19 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מעוז דניאל חברה קבלנית לבניה בע"מ
נתבע: מגדל יה חברה לבנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: