ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בראון רון נגד בטוח לאומי-סניף ח :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בל 001327/06

בפני:

כב' השופטת מ. פריימן

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

בראון רון

ע"י ב"כ עו"ד

סודאי אורן

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

פסק דין

1. התובע הגיש לנתבע תביעה להכיר בליקוי שמיעה וטנטון מהם סובל, כפגיעה בעבודה כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה – 1995.

התביעה נדחתה, ועל כן הוגשה התביעה שבפנינו.

2. ביום 3/1/08 מונה, בהסכמת הצדדים, מומחה-יועץ רפואי לבחינת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתו של התובע וליקוי השמיעה והטנטון עליהם התלונן.

ההחלטה מיום 3/1/08 מהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

3. מחוות דעת המומחה ותשובותיו לשאלות ההבהרה עולה, כי ליקוי השמיעה הקיים אצל התובע בתדרים הגבוהים היה קיים עוד בשנת 1979, לפני תחילת חשיפתו של התובע לרעש בעבודה, ולא הוחמר מאז.

לפיכך, קבע המומחה כי אין קשר בין ליקוי שמיעה זה, וחשיפת התובע לרעש בעבודה.

כמו כן קבע המומחה כי גם הטנטון עליו מתלונן התובע אינו קשור לחשיפת התובע לרעש בעבודתו.

4. הן התובע והן הנתבע הסכימו למתן פסק דין על יסוד חוות דעת המומחה ותשובותיו לשאלות ההבהרה.

5. אשר על כן, ועל יסוד חוות דעת המומחה, תביעת התובע נדחית, ללא צו להוצאות.

אין באמור כדי לחסום דרכו של התובע ככל שיחול שינוי – החמרה במצב שמיעתו בעתיד.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתן היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

מ. פריימן, שופטת

001327/06בל 710 רולא יאור