ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים נגד החברה להגנת הטבע :

החלטה בתיק עע"ם 574/03

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המערערים:
1. יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים

2. הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירולשים

3. המועצה הארצית לתכנון ובניה

4. מינהל מקרקעי ישראל

נ ג ד

המשיבות:
1. החברה להגנת הטבע

2. המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבות יוגבל ל-9 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל-3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. סיכומי הטענות של הצדדים לא יוגשו כשהם כרוכים יחד עם תיק המוצגים וכרך האסמכתאות.

סדרי הגשת הטענות
4. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 1.5.03.

5. המשיבות תגשנה את סיכום טענותיהן עד יום 15.6.03.

6. סיכומי תשובה יוגשו, אם חפצים המערערים בכך, עד יום 30.6.03.

7. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
8. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
9. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

השלמת טיעון בעל פה
10. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 17.9.03 בשעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתנה היום, ב' באדר ב' תשס"ג (‏6/3/2003).
עודד שחם
רשם


מעורבים
תובע: יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים
נתבע: החברה להגנת הטבע
שופט :
עורכי דין: