ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן גד נגד קרית חינוך גליל מערב :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

דמ 003531/08

בפני:

כב' הרשם יגאל גלם

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

כהן גד

התובע

נ ג ד

קריית חינוך גליל מערבי

על ידי ב"כ עו"ד

טמבור משה

הנתבעת

נוכחים:

התובע בעצמו

מטעם הנתבעת – עו"ד פרינס וגב' קליר – חשבת שכר

פרוטוקול

הצדדים מודיעים לבית הדין כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבעת ו/או מי מטעמה, ומבלי להודות באמור בתביעה, תבצע הנתבעת את ההוראות הבאות:

- דמי הבראה בסך- 3,550 ₪ שישולם בשני תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 6.9.08 באמצעות המחאות משוכות לפקודת התובע, שימסרו לתובע עד ליום 5.9.08 באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

- יתרת פיצויי הפיטורים, היינו, 73,363 ₪ פחות הסך הצבור לרשות התובע בביטוחי המנהלים השונים שנערכו עבורו (כספי פיצויים בלבד). התשלום האמור ישולם ב- 12 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 6.9.08, באמצעות המחאות משוכות לפקודת התובע, שימסרו לתובע עד ליום 5.9.08 באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

- כמו כן, מתחייבת הנתבעת להעביר לתובע תשלום עבור דמי שחיקה, ככל שימצא שלא שולם לו תשלום כזה וזאת בתוך 30 ימים מיום בו יתברר כי התובע זכאי לתשלום כלשהו.

- הנתבעת תעביר לתובע מכתב לשחרור כל כספי הפיצויים והתגמולים שנצברו לזכות התובע בכל ביטוחי המנהלים ו/או הקופות השונות שנערכו לתובע.

- הנתבעת מתחייבת לחתום לתובע על טופס הסכמה לתשלום ריסק בכדי לאפשר לתובע לשמור זכויות בפוליסות ביטוח המנהלים בשנת שבתון בה שהה התובע, וזאת עד ליום 29.8.08.

- הנתבעת תמסור לתובע מכתב המלצה שיצורף לבקשתו למשרד החינוך לקבלת שיפוי פיצויים, וזאת בתוך 14 ימים מהיום.

- הנתבעת תעביר לתובע בתוך 7 ימים מכתב פיטורים כדין.

2. אם לא ישולם אחד הסכומים במועד ישא ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. עם חתימתם על הסכם זה, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה ו/או מי מטעמו בגין כל תקופת העבודה ו/או סיומה.

הסכם זה מהווה בין היתר, סילוק של התביעה הקטנה שהוגשה בבית המשפט לתביעות קטנות, תיק תק 1725/08.

5. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות.

התובע

ב"כ הנתבעת

פסק דין

אני מאשר את הסכמת הצדדים דלעיל ונותן לה תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

ניתן היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) במעמד הצדדים.

יגאל גלם, רשם

003531/08דמ 710 נעמי כהן