ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הופמן שרה נגד קרית חינוך גליל :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

דמ 003530/08

בפני:

כב' הרשם יגאל גלם

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

הופמן שרה

התובעת

נ ג ד

קריית חינוך גליל מערבי

ע"י ב"כ עו"ד

טמבור משה

הנתבעת

נוכחים:

התובעת בעצמה יחד עם בעלה

מטעם הנתבעת – עו"ד פרינס וגב' אילנה קליר – חשבת שכר בנתבעת

פרוטוקול

הצדדים:

מוסכם, כי שכר חודש 11/07 הועבר לתובעת באמצעות המחאה דחויה ליום 11.8.08, בסוף יולי תחילת אוגוסט 2008.

התובעת עבדה בשנה הנוכחית, היינו מ- 9/07 ועד היום 3 ימים בשבוע והוצאות הנסיעה ליום הינם בין 60 ל- 70 ₪ ליום.

אין מחלוקת כי התובעת לא קיבלה נסיעות בשנת הלימודים הנוכחית.

מוסכם כי התובעת קיבלה דמי הבראה בגין השנים 2005 ו- 2006. כמו כן, מוסכם כי התובעת זכאית לדמי הבראה בגין שנת 2007 בסך 2,929 ₪.

גב' קליר:

לשאלת בית הדין, כיצד הגיעה התובעת למקום עבודתה, אני משיבה כי התובעת הגיעה ברכבה הפרטי ולא ברכב שנמסר לבעלה מכוח ההסכם שנחתם ביום 16.4.07.

הצדדים מודיעים לבית הדין כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת כנגד הנתבעת ו/או מי מטעמה בגין תביעה זו, ומבלי להודות באמור בתביעה, תשלם הנתבעת לתובעת סך של 12,529 ₪ ברוטו לפי הפירוט הבא:

- החזר הוצאות נסיעה בגין החודשים ספטמבר 2007 עד יוני 2008 - סך 5,000 ₪.

- דמי הבראה בגין שנת 2007 - סך 2,929 ₪.

- שכר חודש 7/08 - סך 4,600 ₪.

הסך האמור לעיל, ישולם לתובעת ללא כל ניכוי למס הכנסה ו/או ביטוח לאומי, כאשר הניכויים בפועל, יבוצעו במסגרת תלוש שכר עבור חודש 8/08.

2. הסכומים הנ"ל ישולמו ב- 2 תשלומים, חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 6.9.08 באמצעות המחאות משוכות לפקודת התובעת, שימסרו לתובעת במשרדי הנתבעת, ביום 1.9.08.

3. אם לא ישולם הסכום במועד ישא ריבית והצמדה מיום 2.6.08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. עם חתימתם על הסכם זה, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה ו/או מי מטעמו בגין התביעה דנן.

5. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות.

התובעת

ב"כ הנתבעת

פסק דין

אני מאשר את הסכמת הצדדים דלעיל ונותן לה תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

ניתן היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) במעמד הצדדים.

יגאל גלם, רשם

003530/08דמ 710 נעמי כהן