ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לידור סלומון נגד ביטוח חקלאי :

בפני כבוד השופט אור אדם, סגן נשיאה

תובעת

לידור סלומון
ע"י ב"כ עו"ד א. ווגדן

נגד

נתבעת
ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שמואל צור

החלטה

התובעת הגישה תביעה לקבלת תגמולי ביטוח תאונות אישיות תלמידים בגין פגיעתה בתאונה בעת היותה קטינה, ביום 17.06.06 בשטח בית הספר לאחר שנתקלה בברזל בולט ממדרגה, נפלה ונחבלה.
התובעת הגישה חוות דעת מומחה בתחום האורתופדי, בה נקבעו לתובעת 20% נכות צמיתה בגין המגבלה היומית והמתמשכת עקב הנזק לסהרון המדיאלי והנעילות.
הנתבעת הגישה חוות דעת מומחה מטעמה בתחום האורתופדי בה נקבע כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בגין האירוע נשוא דיוננו.
נוכח הפער בין חוות הדעת, ובהסכמת הצדדים, אני מורה על מינוי של ד"ר לידור קובי כמומחה מטעם בית משפט בתחום האורתופדי, אשר פרטיו ליצירת קשר הינם: מרכז רפואי מרום בזל- רח' בזל 35 תל אביב טל' 03-XXXX330.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום 17.06.06 ( להלן: "האירוע") תוך התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות , ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ככל שהייתה נכות זמנית בסמוך לאחר האירוע, יקבע המומחה את גובהה ומשכה.
המומחה יתייחס לקשר הסיבתי שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם מצבה של התובעת עלול להחמיר בעתיד או להשתפר.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה יישא כל אחד מהצדדים במחצית שכר טרחתו של המומחה כאשר הדבר יילקח בחשבון לעניין הסכומים שייפסקו.
התובעת תפקיד בקופת בית המשפט סך של 2250 ₪ בתוספת מע"מ וזאת עד ליום 01.03.15.
לעיוני ביום 02.03.15.
הנתבעת תשלם חלקה בשכר טרחת המומחה ישירות לידי המומחה ותמציא לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי התובעת.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד יום 03.05.15.
תשומת לב המומחה כי חלקה של התובעת בשכר טרחת המומחה ישולם ישירות לידיו מקופת בית המשפט וזאת לאחר הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט ולצדדים. על המומחה לצרף לחוות דעתו דף מקדים בו הוא מבקש לשלם לו שכר הטרחה וכן יציין פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר שכר הטרחה בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד יום 15.06.15.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 29.06.15.
קובע קדם משפט ליום שני, כג' באלול תשע"ה, 07.09.15 בשעה 11:30.
לאחר קבלת חוות הדעת יבואו הצדדים בדברים וינסו לגבש הסכמה מלאה או חלקית, כדי לחסוך הכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.
התובעת תתייצב בעצמה לקדם המשפט.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשע"ה, 17 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לידור סלומון
נתבע: ביטוח חקלאי
שופט :
עורכי דין: