ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד יהודה כהן :

בפני כבוד השופטת נאוה בכור
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים

  1. יהודה כהן
  2. נתנאל בודנר
  3. אליסף אוירבך


נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד יניב המי
הנאשם 1 בעצמו וב"כ עו"ד ענת קירשנברג
הנאשם 2 בעצמו וב"כ עו"ד נועם גוטמן
הנאשם 3 בעצמו וב"כ עו"ד מירב נוסבוים

פרוטוקול

ע"ת/1 – רס"ב אלכס נוביקוב – מעיד לאחר שהוזהר כי עליו לומר את האמת וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, לאחר שהתחייב לעשות כן:
חקירה ראשית:
ש. אני מציג בפניך שלוש הודעות בפרטי ההודעה רשומים הפרטים שלך. האחת מיום 25.5.10 משעה 13:05 נגבתה במרחב שומרון, פרטי החשוד יהודה כהן, תאשר לבית המשפט אם גבית את ההודעה הזאת.
ת. מאשר
ש. תפרט את נסיבות גביית ההודעה.
ת. לפי מיטב זכרוני, שלושת החשודים עוכבו על ידי הצבא בשטח צבאי סגור בסמוך לחוות גלעד. ואז הם נחקרו וחלק מהם שמרו על זכות השתיקה.

לאחר הפסקה –

המשך חקירה ראשית:
ש. תאשר שכל החשודים חתמו על ההודעות שלהם.
ת. לא, יש אחד אני רואה שלא חתם שזה אליסף אוירבך – נאשם 3, שניים אחרים הנאשמים 1 ו- 2 חתמו.
ש.ב. למה הוא לא חתם?
ת. רשום פה "מסרב לחתום", אין חובה לנחקר לחתום על הודעתו.
ש. האם הוא השיב למה הוא מסרב לחתום?
ת. בשו' 15 הוא כותב "אני לא חותם על שום דבר", כנראה שום דבר גם כולל ההודעה הזאת, אנחנו מכבדים את זה ונחקר לא חייב על פי החוק לחתום אלא רק לצורך זיהוי.
ההודעות מוגשות ומסומנות ת/1, ת/2, ת/3.

חקירה נגדית לב"כ נאשם 1:
ש. האם אתה היית בשטח?
ת. לא
ש. פגשת למעשה את הנאשם 1 בתחנת המשטרה
ת. אני פגשתי את כל הנחקרים בתחנת המשטרה ונחשפתי לחומרי החקירה בתחנת המשטרה.
ש. למעשה כשאתה חקרת תחת אזהרה את מרשי, נאשם 1, הרי שלמעשה לפי השעה המצוינת בעדות 13:05 מס' שעות לאחר שהאירוע התרחש, ואתה אני מניחה עיינת בחומרים הרלוונטיים לפני שהחלטת לחקור אותו בחשד לביצוע עבירה של הפרעה לשוטר. אני צודקת?
ת. נכון. לפני חקירתו עיינתי בחומרי החקירה, מה בעצם החשד הסביר לעבירה המיוחסת ולאחר מכן קיבלתי את גרסתו.
ש. אני מעיינת באזהרה ורואה שלשיטתך מרשי הפר צו אלוף מששהה בשטח שהוכרז כשטח צבאי סגור והפריע לשוטר בכך שסירב להתפנות מהמקום כשהוצג לו הצו והתנגד פיזית לשוטרים. תגיד איפה בחומר החקירה ולמה חקרת אותו על התנגדות פיזית לשוטרים, אני כבר אומרת לך שאף לא שוטר אחד טוען לגבי מרשי שהיתה איזו שהיא התנגדות פיזית מצדו.
ת. (העד מעיין בהודעות של צוות מעצר ובדוחות הפעולה) באופן כללי אני אומר שהחשד הסביר נשען על הודעות של צוות מעצר ודוחות הפעולה, איפה זה בדיוק להצביע אני לא זוכר, מ- 2010, זה טעון עיון כרגע ואני אסתכל.
ש. רק תגיד לי אם מופיע באחד הדוחות שמרשי ביצע התנגדות פיזית.
ת. קודם כל הם כולם היו ביחד באותו מקום.
ש. אני שואלת לגבי מרשי.
ת. וגם עוכבו בכוח דיני שותפות. לגבי יהודה כהן, יש כאן תיאורים בהודעתו של אלכסנדר ריבקין שנותן תיאור של החשוד, אני כרגע לא זוכר אם זה תואם לפריטי לבוש של אותו חשוד בשלב החקירה, אני לא הייתי בשלב של הגשת כתב אישום אלא בשלב של החשדה מקורית ואני טוען שחומר החקירה איפשר לי לבסס חשד ראשוני שכולם הפריעו והתנגדו התנגדות פיזית לצוות.
ש. אני אומרת לך שאף לא דוח פעולה אחד, לרבות לא האחרון, אף לא שוטר אחד הצביע על החשד הזה. אתה אומר שהוא הפר צו, איזה צו הוא הפר?
ת. יש צו בחומר החקירה שאני דווקא מהתובע לעיין בו כדי לרענן את זכרוני וגם ראיתי זכ"ד שלי שביררתי עם לשכת המח"ט לגבי הצו. (העד מעיין במפת הצו והצו).
ש. זה מפה או אולטרסאונד?
ת. במפה אנחנו רואים שטח ככל הנראה. אני מבין שזה שטח ויש סימון של שטח סגור.
ש. איפה הסימון של השטח הסגור?
ת. באדום.
ש. איך אתה יודע שזה שטח סגור?
ת. בשביל זה יש הודעות של החיילים בדוחות הפעולה של צוות המעצר.
ש. מה השטח הזה? איפה צפון איפה דרום.
ת. אני לא בחנתי את הצו הזה לעובי הקורה, כי זה שלב הגשת כתב האישום.
ש.ב. אם אתה רואה חומר בתיק – דוח פעולה/מזכר/מפה – שממנה אתה לא מבין כלום, אז איך אתה יכול לחקור את הבן אדם?
ת. יש חזקה שבעובדה שכל רשות פועלת כדין, אני יוצא מהנחה שהצבא היא רשות וזה הצו הנכון ופועלים כדין לפי אותו צו, זו הנחת היסוד שלי, ועל כן הם יחקרו והבסיס לחקירה החשד המקורי שימש עדויות של צוות מעצר, דוחות הפעולה וצורף צו ומפת הצו, אגב יש זכ"ד שלי שאני דווקא ביררתי אני אישית לגבי חוקיות הצו, ש. למה היית צריך לברר
ת. כי הצו עורר ספקות אצלי כי היה מחוק סעיף 3ג' אצלו, לגבי הסייגים, לגבי ישובים שנמצאים בגזרת חטמ"ר שומרון על פי רישום בספח ת"ז. אילו הסייג הזה לא היה מחוק אז כל הצו הזה לא היה חל על המעוכבים, לכן אני דווקא כן טרחתי לפעול לבירור חשד לכאורי אם יש לי בכלל על מה לחקור אותם, וגם זה שאני לא טופוגרף גדול, סימון של הצבא עדיין אני יוצא מהנחה שבעובדה שהצו תקף ומספיק כדי לקבל גרסה בסה"כ באזהרה, זה מספיק בשלב שלי, אח"כ יש שלב עיון של תביעות.
ש. המפה הזאת אומרת לך משהו? אתה יודע למה היא מתייחסת? אם אומר לך שזה האזור של הגנים הציבוריים ברמת השרון ת. אני עניתי כבר, אני מבין את הסרקזם שלך, אני עונה בשיא הרצינות והכנות שהחזקה הזאת משמשת אותי הרבה פעמים לעבודה מול הרשויות שכל רשות פועלת כדין כל עוד לא הוכח אחרת.
ש. האם במהלך גביית עדותו של הנאשם 1 שנחקר תחת אזהרה, האם הוצגה לו המפה?
ת. זה לא היה תפקידי, על ידי לא. הצו ומפת הצו אמורים להיות מוצגים בשטח בפני חשוד.
ש. אתה לא הצגת
ת. מה שאני תמיד מבקש זה סימון על מפת השטח של מקום הימצאו של החשוד וכך נעשה. זה הסימון בשטח ולמטה יש חץ, סימן אלכס ריבקין מס' אישי וחתימה, מבקשים לסמן על מפת הצו מיקום של החשודים שנתפסו, ולחתום.
ש. אתה יודע אם הראו את המפה לחשודים?
ת. צריך לראות בחומר החקירה, כתוב על פי מיטב זכרוני שכן הוצג להם.
ש. האם אתה מאשר לי שבמהלך גביית עדות נ' 1 על ידך שנחקר תחת אזהרה לא הוצגה בגביית העדות המפה, זה נכון?
ת. נכון. מאחר שזה הוצג בשטח.
ש. כשאתה גבית ממנו את העדות, אתה בעצם עשית זאת אחרי שעיינת בצו או בעקבות חזקת התקינות פעילות המינהל או בגלל אותה תקינות שמייחסים לתקינות מנהלית לא קראת את הצו ת. דווקא כן קראתי את הצו וביקשתי לברר מי הסמכות שמחקה את סעיף 3 ג' את הסייג של הצו, אז כן ביררתי, אני עיינתי בכל חומר החקירה שהובא בפניי – דוחות פעולה ועדויות.
ש. האם דיברת עם המח"ט בטלפון?
ת. מה שכתוב שם. עם המח"ט.
ש. האם אתה יכול לדעת האם עשית זאת לפני או אחרי גביית העדות מהנאשם?
ת. איני זוכר.
ש. אני רואה שאתה מבין בעניינים של הצווים ובמטריה המשפטית, כמה שנים אתה בתפקיד של חוקר?
ת. בתחום חקירות אני 11 שנה, במשטרה 22 שנה.
ש. בעת הרלוונטית מה עשית?
ת. בעת הרלוונטית שימשתי כחוקר חוליות הפרות סדר.
ש. האם ידוע לך מה רשמו השוטרים בשטח כשעצרו את החשוד, האם אמרו לו שהוא עצור מסיבה שהוא עשה כך או אחרת? ידוע לך?
ת. כתוב בדוח הפעולה, ידוע לי שמיוחס לו חשד לכאורה להפרת צו והפרעה לשוטר.
ש. אם אני אספר לך שכשאני מעיינת בדוח המעצר של מרשי מיום 25.5. שעה 09:20 בסעיף 4 ג' כתוב כי בוצע מעצר לגביו בגין הפרת צו אלוף. אתה מתאר לעצמך שלא הייתי מעזה להגיד לך משהו ביודעין שהוא לא נכון.
ת. אני יוצא מנקודת הנחה שאת דוברת אמת, אני רוחש לך כבוד. ושאת אומרת עובדות נכונות.
ש. האם אתה יודע את הוראת החוק הספציפית שמתנוססת על הצו לפיה יש מוחרגים על פי חוק לגביהם לא ניתן ליישם את הצו, רוצה לומר, שבחוק קבוע סייג שסמכותו של מפקד להורות על שטח צבאי סגור לא חלה על מס' אוכלוסיות ואני מפנה אותך לסעיף 90 ס"ק ד', האם אתה מודע לזה?
ת. אני לא מודע לסעיף 90 ספציפית, אני מודע לסייג עצמו בצו שהוא מחוק והתברר שהוא מחוק על ידי מח"ט, זאת אומרת זה שהוציא את הצו הוא זה שמחק אז בסמכותו לתקן ואני זוכר שביקשתי מהם להבא להסדיר את זה, שמי שמוחק שיחתום.
ש. מה ראית בצו? לאיזה תקופה הוא מתייחס?
ת. רשום תוקף הצו 24.5.10 שעה 07:00 עד 25.5.10 שעה 07:00 באו לקראת סיום וחשוב לציין שזה שלב לקראת סעיפים להגיש כתב אישום.
ש. אם אספר לך לדוגמא שבדוח פעולה של רס"ר אלכס ריבקין הוא כותב שבתאריך 25.5.10 בשעה 06:55 ביחד עם אחרים מצטטת... זאת אומרת שהשוטר כותב שהוא מגיע לזירה ב- 6:55 ביחד עם אחרים והוא כתב את הדוח ב- 09:00 ובשעה 07:10 הוא פונה אליהם ואומר להם חבר'ה נתתי לכם 10 דקות, לא עזבתם, זה הפתיע אותך?
ת. אני לא מחפש להיות מופתע או לא, אני בסה"כ בוחן חומר חקירה אם הוא מקים חשד לכאורה לביצוע עבירה כזו או אחרת שזה די בשלב חקירתי.
ש. אם אגיד לך שבדוח הפעולה של רמי זריף הוא כותב שבתאריך 25.5.10 שעה 07:07 ביחד עם השוטרים האחרים... מצטטת, זה גם לא יפתיע אותך.
ת. יכול להיות אי דיוק בכמה דקות.
ש. כתוב 07:07.
ת. אני לא מופתע מתיק כזה, כי אני טיפלתי בהרבה תיקים כאלה, עצורים בכל מיני שטחים שמוכרזים בשטח צבאי סגור בצו אלוף הפיקוד וקל וחומר שגם נטען שם לענין של הפרעה וסירוב להוראת עיכוב, אז כמה שאני יודע שהמדיניות שאם אנשים כן נענים להוראת פיזור לא מביאים אותם בכלל לחקירה.
ש.ב. למה נותנים את ה- 24 שעות האלה תוקף לצו?
ת. זה שיקול דעת, אני ממש לא נכנס לדברים האלה, הצבא הוא הריבון והוא הקובע.
ש.ב. חוזרת על השאלה?
ת. את צריכה להפנות את השאלה למי שחותם על הצו, לא אליי.
ש. אני לא הטעיתי אותך, זאת השעה שכתובה בדוח 07:07. אני רוצה לשאול אותך האם אתה ידעת את מעמדו של נאשם 1 במקום, עובר אורח, מבקר. האם ידעת את הזיקה שיש לנאשם 1 למקום שבו הוא שהה.
ת. איני זוכר כבר את הפרט הזה כעבור 5 שנים.
ש. האם לדעתך בדקת את הזיקה שלו בזמן אמת, האם הוא תייר שבא מת"א לחווה, או חי בחווה? מתפרנס בחווה? מגדל את שלושת ילדיו בחווה? עוסק מתוקף לימודיו כאדריכל נוף? האם ביררת את אחד מכל האופציות האחרות.
ת. אני לא מברר כל קורות חיים של כל נחקר ונחקר אלא ממקד את עצמי לענין משפטי נטו האם יש צו תקף שאוסר עליו להיות בשטח הזה אם לאו והאם היה סירוב בשטח לדרישה להתפנות של כוחות הבטחון.
ש. זאת אומרת שלצורך הענין שאלת היותו תושב קבוע במקום אינה רלוונטית לשיטתך.
ת. אני צריך לבחון אם שום סייג של הצו לא חל, וראיתי שהסייג נמחק וזה הלכתי לבדוק מול מח"ט, זה דווקא כן עורר אצלי ענין והיה חשוב לבדוק שהוא נמצא שם לפי הסייג והסייג היה מחוק ולא חל עליו.

חקירה נגדית לב"כ נאשם 2:
ש. אתה היית אחראי על החקירה?
ת. על התיק הזה הספציפי.
ש. אתה חקרת את הנאשמים ועדי התביעה וביצעת פעולות חקירה בתיק.
ת. כן
ש. ואמרת קודם לחברתי שאתה 20 ומשהו שנים במשטרה וכו'
ת. נכון
ש. אז אני מתארת לעצמי שאתה מנוסה בגביית הודעות של חשודים ואתה יודע שלא מקיימים שיחות לא פורמליות עם חשודים ת. אפשר לקיים שיחה, אבל צריך לזכ"ד אותה. אין שום מניעה חוקית לבצע תישאול להכרת הנחקר שקודם לגביית הודעה פורמלית.
ש. אבל כל דבר שאתה אומר לחשוד שהוא רלוונטי לתיק אתה בוודאי תעלה אותו על הכתב.
ת. נכון.
ש. אני מפנה אותך ל- ת/1 - זכותך להיוועץ עם עו"ד, וגם לת/3 זכותך להיוועץ עם עו"ד ובת/2 בחקירה שלו יש אזהרה כזאת?
ת. אין הערה כזאת, אבל חשוב לציין שתוכן אזהרה זה תוכן מובנה וידיעה על זכות להיוועץ בעו"ד מוקלט ידנית על ידי החוקר, אז פה יתכן מאד שכן נאמר הדבר באופן אוטומטי ופשוט לא בוצעה הקלדה בשורה הנכונה וזה לא במבנה המשפט, צריך להוסיף אותו תמיד ידני.
ש. תאשר לי שלא הוספת
ת. מאשר.
ש. ועם שני האחרים כן זכרת
ת. כן, במקרה הזה ההערה הזאת פוספסה ולא הוקלדה.
ש. אתה לא זוכר שאמרת אותה?
ת. אני לא יכול לזכור אבל אני יודע שהמשפט הזה יוצא לי אוטומטית מרוב החקירות שביצעתי.
ש. בשעה 10:30 בבוקר אתה חוקר את השוטר ריבקין, אתה רוצה לעיין בהודעה שלו?
ת. הודעתו נגבתה על ידי.
ש. אתה אמרת לחברתי שלפני שאתה חוקר עדים אתה קורא את כל החקירה ודוחות הפעולה וכו'
ת. נכון
ש. אתה גם אמרת שאתה לא מקיים שיחות בלתי פורמליות שלא עולות על הכתב ת. אני אמרתי שאין מניעה לקיים שיחה בלתי פורמלית או לתשאל לפני החקירה וכל דבר שהוא רלוונטי לחומר הראיות עולה על הכתב, הכרת הנחקר ודברים כאלה לא בהכרח עולים על הכתב ואני מפנה לחוק חקירת החשודים שכתוב שיתועד חילופי דברים בראשי פרקים בין החוקר לנחקר. אין דרישה לתעד כל פסיק ופסיק.
ש. תאשר לי שלפי חומר החקירה עולה שחקרת את עד התביעה ריבקין אחרי שעיינת בדוח הפעולה והמעצר ובלי ששוחחת איתו ובלי שנכחת באירוע ת. אני כבר לא זוכר אם שוחחתי קודם עם העד הזה לפני גביית עדות או לא שוחחתי.
ש. תאשר לי שאני רואה שהשוטר ריבקין מוסר הודעה מאד ארוכה ומפורטת ומתייחס בפניך גם לתאריכים ושעות מדויקות בפרטי פרטים.
ת. כן.
ש. תאשר לי גם שהוא מתייחס גם לחילופי דברים שהיו בינו לבין נתנאל, תקרא מה שכתוב פה.
ת. אמר שאדמה היא שלו והמשיך לעבוד.
ש. תאשר לי שהשוטר ריבקין לא אמר בשלב הזה שהוא דיבר בחופשיות ותיאר את האירוע שהנאשם נתנאל העליב אותו.
ת. הגרסה מונחת לעיון – מה שכתוב זה מה שהיה.
ש. תאשר לי שגם בדוח המעצר ובדוח הפעולה שעיינת בהם זה לא מצוין.
ת. בדוח המעצר כתוב סירוב לעיכוב, הפרעת שוטר במילוי תפקיד. אני מקריא מנסיבות המקרה ש. וגם בתגובת העצור, תרשום לי מה הוא אמר.
ת. האדמה שלנו מתי שרוצים עובדים, זו תגובת המעוכב.
ש. כשאתה חוקר את ריבקין עומד בפניך דוח המעצר שלא מעלה דבר, דוח הפעולה שלא מעלה דבר, לא שוחחתם באופן בלתי פורמלי, לפחות אתה לא זוכר, וכשהוא מפרט את כל פרטי האירוע כולל חילופי הדברים עם הנאשם הוא לא מציין את ההעלבה. אתה מאשר זאת?
ת. מפנה לשו' 19 ומצטט.
ש. אז אתה שואל אותו מיוזמתך האם הוא העליב שוטרי מג"ב ת. נכון, שאלתי את השאלה הזאת
ש. למה
ת. כדי ללבן תשתית עובדתית של כל האירוע
ש. אבל הוא לא כתב שהוא העליב אותו
ת. אני בודק את כל התשתית הראייתית, מה לעשות שנתקלתי בהרבה פעמים שאירועים מסוג זה מלאים גם העלבות ושוטרי מג"ב לפעמים לא מודעים שזה עבירה פלילית, הם כ"כ התרגלו לספוג קללות שלפעמים הם מפסיקים להגיב עליהם ולזה יש תפקיד חוקר משטרה לדלות ממנו את המידע האם גם האירוע לווה בהעלבה. הם סופגים כל כך הרבה העלבות בשטח.
ש. למה צריך לשאול שאלות מיותרות
ת. מתשובתו בשורה 20 רואים שהתשובה היתה לא מיותר. כי דווקא השוטר ידע לספר לי שהוא השווה אותנו לנאצים ואייכמן ש.ב. ואתה חושב ששוטר שנמצא בשטח ומשווים אותו לנאצים ואייכמן הוא לא יזדקף וירגיש נעלב עד עמקי נשמתו ולא יציין את זה בדוח?
ת. העדות הזאת היא דוגמא קלאסית שכן צריך לשאול, כי הוא לא ציין עובדה זאת בדוח העיכוב, ורק בשלב החקירתי שזה תפקידי לדלות את כל העובדות ש.ב. אתה לא עונה לי לשאלה. נניח ששוטר נתקל במילים כל כך נוראיות כמו השוואה לנאצים ולאייכמן שזה מבחינתי ההעלבה הגדולה ביותר שקיימת עלי אדמות, שוטר סביר לא ירגיש שזה העלבה?
ת. אמור להרגיש. אבל מרוב השימוש בכאלה מילות גנאי בשטח, כמו שאני יודע שאנשי מג"ב נחשפים הכי הרבה, יכול להיות שהוא הפסיק כבר להתייחס.
ש.ב. למה אנשי מג"ב נחשפים לכל כך הרבה העלבות?
ת. בשלב חקירה אני בסה"כ שאלתי שאלות כדי לדלות ממנו כל מידע אפשרי על האירוע ולבדוק האם קיים חשד לעבירות נוספות של האירוע.
ש. אז אתה חשבת שצריך לשאול שאלות השלמה.
ת. כן.
ש. ואתה אומר שהחשד הזה התבסס אצלך כי השוטרים כבר אדישים לדברים ולכן לא יציינו בפניך שהם נעלבו ת. הם לא תמיד מוצאים לנכון לציין את כל ההעלבות והקללות שהם עוברים בשטח מאחר ולתחושתם קיימת אוזלת יד של הרשויות כלפי אכיפה של הדברים האלה.
ש. אם קיימת אוזלת יד של הרשויות כלפי אכיפה של הדברים האלה והם מתוסכלים שהעבירות לא נאכפות, היית מצפה שהם יציינו בנסיבות המעצר גם את העבירה הזאת .
ת. אני לא תמיד מצפה שאנשי מג"ב יכתבו דוחות ברמת מקצועיות מספקת, כי נתקלתי בהרבה דוחות שלא מספיק ממולאים מקצועית, הם בסה"כ אנשי שטח ופחות מתמקצעים בסגנון הכתיבה וניסוחים ואני בתור גורם מקצועי שנחשף לחומר חקירה ויושב במשרד בתנאים יותר טובים ולא בשטח ויש לי יותר זמן וחשיבה להשקיע בכל תיק ותיק ולשאול שאלות השלמה.
ש. שאלת אותם אם תקפו אותם.
ת. הוא כתב שלא היתה התנגדות אקטיבית אלא פסיבית. אני זוכר מהחומר בתיק.
ש. אתה חושב שההעלבה כזאת זאת לא התנגדות אקטיבית?
ת. העלבה זה לא התנגדות אקטיבית.
ש. התנגדות יכולה להיות גם מילולית, והשוואה לנאצים ואייכמן זאת לא התנגדות אקטיבית?
ת. אני חושב שהאמירה הזאת עונה ליסודות העלבת עובד ציבור ולא התנגדות למעצר חוקי או לתקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו. העלבה מתלבשת לכאורה על האמירה הזאת. השווה אותנו עם נאצים, בלשון רבים, אמר אתם עושים מה שנאצים עשו לנו, גם אייכמן לא ידע מה עשה כמוכם, גם אתם לא יודעים מה אתם עושים. זה מצוטט מתשובתו.
ש. אחרי שאתה חוקר את ריבין, אתה חוקר ב- 11:35 עוד עד תביעה שנכח במקום, השוטר שמפר. נכון.
ת. מה שכתוב. לא זוכר מה חקרתי לפני 5 שנים.
ש. אתה מדבר אתו אחרי ששמעת מריבקין שנתנאל השווה אותנו עם נאצים, נכון?
ת. אם זה רצף זמני, אז נכון.
ש. ובכל זאת אתה לא שואל עד תביעה נוסף האם הוא שמע את הדברים.
ת. אני יוצא מהנחה שזה נכון שלא שאלתי. לא שאלתי כי על פניו אלכס ריבקין לא הזכיר מפורשות את רמי, היה מקום לשאול גם אותו, לציין שחקירה זה לא מדע מדויק ולא תמיד הכל מושלם בזמן טיפול באירוע ריבוי מעוכבים, יכול להיות ששאלה כזו או אחרת נשמטה.
ש.ב. אתה יוזם את השאלה, עונה לך השוטר, אז למה לא לבקש חיזוק או אישוש לענין זה ת. הערה צודקת, היה מקום לשאול. בדיעבד, על פניו, היה מקום לשאול.
ש.ב. ואם הוא היה אומר לך שלא נאמר כלום.
ת. זו שאלה היפותטית כי הכל יכול להיות, עובדתית הוא לא נשאל ואין ויכוח על העובדות ועכשיו כעבור 5 שנים זו הערה צודקת וכן היה מקום לשאול.
ש. אותו דבר לגבי השוטר זריף, עד תביעה נוסף, שהוא נחקר שלישי בתור בשעה 12:28, גם אותו אתה לא שואל האם הוא שמע שנתנאל קרא לנו נאצים.
ת. יש פה שאלה בשו' 14 האם העצור קילל או גידף שוטרים?
ש. למי השאלה מתייחסת
ת. לרמי זריף שמתייחסת לנאשם 3 והתשובה היתה לא.
ש. אתה שואל כל שוטר האם העצור שלו קילל אותו, אני מסכמת שמזריף גם לא שמעת אם הוא שמע את הקללה.
ת. הוא לא נשאל לגבי העצור שנעצר על ידי שוטר אחר, רק העצור שהוא עצר.
ש. למרות שהשוטר האחר אמר בלשון רבים שהם נאצים.
ת. הערה בונה.
ש. לגבי המשך החקירה, אחרי שחקרת את שלושת עדי התביעה, כשאני קוראת את דוחות הפעולה, אני מצליחה לספור 10 אנשים שנכחו במקום, 3 עדי תביעה ואני סופרת גם את רוי הרוש מור נאפסו עוזרי מולר ווקנין, חלקם שוטרי מג"ב וחלקם שוטרים. תאשר לי שלא חקרת אף אחד מהשישה האלה שהיה להם קשר ישיר למעצר ת. חקרתי את אלה שנחקרו, אלה שהודעות הובאו לי כרגע.
ש. רועי לוי אחז ביד ימין של נתנאל, כשמי שאתה חקרת ריבקין אחז ביד שמאל, אז אנחנו יכולים ןלהניח שאם נתנאל אמר לנו שאנחנו נאצים, אז גם מי שאחז בידו השניה אמר את זה.
ת. נשמע הגיוני
ש. ובכל זאת אתה לא רוצה לחקור את רועי לוי, למה ת. כתב אישום פה מוגש על הפרעה לשוטר במילוי תפקיד כפי שעדכן אותי התובע ולא הוגש כתב אישום על הפרת צו ועל העלבה. אולי נגד אחד הנאשמים לא נגד כולם. אני במסגרת הטיפול הראשוני ביצעתי פעולות ראשונות בתיק, גביית הודעות, לאחר מכן במידה והיתה נדרשת כזו או אחרת הייתי מבצע, לא נדרשתי על ידי התביעות לעשות השלמות נוספות, יכול להיות שחומר הראיות היה מספיק, היו עדויות של 2 אנשי מג"ב וכנראה התביעה סברה שניתן לבסס הרשעה על בסיס ראיות בתיק.
ש. זאת אומרת הנאשם יש שני שוטרים שאוחזים בשתי ידיו, אחד מהם מעיד שהוא שמע אותו אומר לנו נאצים והשני לא נחקר כי זה מספיק כדי להגיש כתב אישום.
ת. אני לא מוסמך להורות על הגשת כתב אישום, אני בתור חוקר בתיק אוכל לומר שהיה מקום להשלים את השאלות האלה ולשאול עוד אנשים שנכחו.
ש. אולי היה מקום לשאול גם את מי שמסר את הצו לנאשמים.
ת. אני לא זוכר מי זה היה, זה בהודעות של אנשי מג"ב.
ש. בוא נתחיל מריבקין, מה הוא אומר בשורה 8?
ת. סמג"ד הראה להם את הצו.
ש. למי הוא מתייחס?
ת. אהרון נפסו.
ש. גם בשורה 10 הוא מתייחס לנפסו ואומר שסמג"ד הראה את הצו פעם נוספת.
ת. נכון.
ש. זאת אורמת לפי ריבקין אהרון נפסו הראה את הצו פעמיים.
ת. כן.
ש. בשורה 3 של עד התביעה שמפר, מי הציג את הצו?
ת. אהרון נבסו
ש. בהודעה של שמפר הוא לא מתייחס לכך שהצו הוצג פעמיים.
ת. נכון.
ש. מה אומר זריף לגבי מוסר הצו
ת. קמב"ץ אבי הרוש
ש. אז לפי עד תביעה אחר, אנחנו לא יודעים מי הציג את הצו ת. יכול להיות ששניהם הציגו ,אין פה סתירה.
ש. ואולי אף אחד לא הציג את הצו
ת. אני שוב חוזר על תקינות מינהלתית לכאורה. אם נטען בפניי בעדות שכן הוצג צו אני יוצא מתוך הנחה שכן הוצג צו. זה רק אומר שהם לא תיאמו גרסאות ביניהם ובלהט הדברים לא תמיד יש זהות מלאה בין אלה שנטלו חלק באירוע, אני לא רואה בזה סתירה מהותית.
ש.ב. אבל זה התפקיד של החוקר לברר את זה. לא נתקלת בשוטרים שמתאמים עדויות, שמשקרים וטועים? מה הבעיה לחקור ולבדוק?
ת. אני מסכים שהיה מקום לזמן קצין בכיר או בעלי תפקידים בכירים בצבא, אלה שמוזכרים כי בפועל הציגו את הצו.
ש. נראה שיש הרבה דברים שהיה כדאי לעשות ולא נעשו ת. הדברים מתבררים כעת בדיון ועם חלקם אני מסכים.

חקירה נגדית לב"כ נאשם 3:
ש. אני מציגה לך כאן את דוח המעצר שלו, מי שמתייחס אליו זה רמי זריף. הוא הובא אליך עצור אך ורק בשל הפרת צו אלוף, נכון?
ת. מה שכתוב.
ש. אני מסתכלת על דוח הפעולה של רמי זריף שעומד בפניך וגם על ההודעה. בדוח הפעולה רמי זריף קובע שהוא הגיע למקום בשעה 07:07 ת. נכון
ש. גם ראינו שבדקת קודם את הצו ואמרת לנו שאתה מודע לזה שהצו הסתיים בשעה 7 בבוקר.
ת. נכון
ש. כלומר אין מחלוקת שרמי זריף שהוא בא לעצור את הנאשם למעשה הוא עוצר אותו כשהצו בכלל לא חל עליו, אין צו שמתוכו הוא יכול לפנות אותו, אין הפרת הוראה חוקית כפי שכתוב בדוח המעצר.
ת. עדיין שווה בדיקה, באיזה שלב נודע לו על קיום הצו והאם הוא שהה בשטח בניגוד לצו, הצו היה בתוקף 24 שעות ש. אבל אתה חוקר על סמך החומר שהיה בפניך , ורמי זריף מתייחס לשעות מאד ספציפיות, צריך להיותך ברור לך כשאתה רואה את דוח הפעולה ומנגד את דוח המעצר שמדובר במעצר לא חוקי כי לא היתה שום הפרת צו אלוף.
ת. אי אפשר להפריד אחד משלושת החשודים, אני ראיתי אותם ואת האירוע כמכלול אחד, הם עיבדו אדמה ביחד , היו באותו מקום ודוחות מעצר אחרים של השוטרים הם קדמו לשעה הזאת, זה היה לפני השעה 7 ולכן מכאן יש חקירה כדי לגבות עדות.
ש. אולי שוטר אחר טעה, לא יכול להיות
ת. הכל יכול להיות, בשביל זה יש חקירה ותפקידי לקבל את גרסתם של החשודים ואחר כך להתקדם לפי ראיות בתיק.
ש. החשוד שלי מסרב לחתום, נכון?
ת. נכון.
ש. האם דיווחת לסנגוריה והודעת שיש לו אפשרות להיוועץ בעו"ד מטעם הסנגוריה.
ת. כתוב זכותך להיוועץ בעו"ד
ש. האם אתה אומר לו שיש לו זכות לקבל ייעוץ על חשבון המדינה, אני מפנה אותך לגילו הוא היה בן 19 ת. איני זוכר במדויק מה נאמר לו בחקירה.
ש. אני מניחה שאם היית אומר ס נגור ציבורי היית כותב זאת ת. אני יודע שזכות השתיקה וזכות ההיוועצות הובאו לידיעתו וזה כתוב מפורשות.
ש. אתה לא יכול לומר לי שהסברת לו שגם אם אין לו כסף לעו"ד הוא עדיין יכול לקבל ייעוץ מטעם הסנגוריה.
ת. איני זוכר באופן פרטני את הדו שיח ובאיזה צורה הוא נוסח אבל לדעתי יצאתי מידי חובה בכך שהודעתי לו על שתי זכויות היסוד האלה.
ש. החשוד הזה בהודעתו בשו' 14 אתה שואל אותו אם הוא יהיה מוכן להשתחרר ממעצר בערובה ותנאי הרחקה והוא אומר לך אני לא חותם על שום דבר , זה לא קצת מוזר שהבחור אפילו לא מוכן להשתחרר בערובה?
ת. לא, נתקלתי בזה
ש. אולי זה מסתדר עם הטענה שהוא עצור מעצר לא חוקי מעצר שווא שלקחו אותו מאדמתו על הפרת צו אלוף שלא חל ת. אני נשאלתי אם זה מוזר שחשוד לא חותם על כלום, זה לא מוזר, זה די נפוץ, בהרבה תיקים מסרבים לחתום וזה לא חובתו בכלל, כל עוד הוא מוכן לנטילת אמצעי זיהוי אני לא נכנס לעומק למה החתום מחליט לא לחתום בחקירה.
ש. כשאתה ראית בדוח המעצר שעילתו הפרת צו אלוף גם כאן הנחת שיש הפרה ת. זאת היתה נקודת המוצא, ראיתי את כל התיק והאירוע כמכלול אחד ולא מצאתי מקום להפריד בין 3 החשודים שעבדו ביחד באותו מקום. לא היה מקום להפריד בשלב החקירתי ביניהם, כולם היו כמכלול ש. אתה מסכים איתי שמבחינת מה שמיוחס להם זה שהם עמדו בשטח וקצרו את החיטה שלהם בשדה שלהם, לא עשו פרובוקציות ולא הפגינו ת. לפי מיטב זכרוני יוחסו להם עבודות חקלאיות בשטח ש. אמרת לעו"ד קירשנברג שבעצם המפה שמצורפת לצו אי אפשר להבין כלום, לא שדות ולא מה יש שם.
ת. מפה זה צילום אוירי. בגלל זה אני מבקש ממני שהיה בשטח לסמן לי ולחתום על זה, אני לא הייתי בשטח ולא אמור להבין בטופוגרפיה.
ש. אז איך הנאשם יבין בטופוגרפיה?
ת. נאשים אמורים לציית להוראות כוחות בטחון להתלוות אליהם ולפנות שטח ש. בחומר החקירה אין אדם אחד שאומר אני הצגתי את הצו בפני הנאשם.
ת. נכון, עובדה שזה הוצג על ידי בעלי תפקידים שהוזכרו בהודעות.
ש. אתה בעצם גם לא בדקת איפה בדיוק הנאשם הזה מתגורר ומה הוא עושה בשטח. אני אומרת לך שהוא גר שם , זה הבית שלו, הוא מתגורר שם מזה זמן רב ומעבד את האדמות ת. לכן נעשה בירור לגבי הסייג הזה. למעט תושבי הישובים וגזרה. אם הוא תושב הישוב והסייג היה חל עליו אז הצו לא היה מתייחס אליו. אילולא המחיקה של הסייג לא היתה אסמכתא חוקית.
ש. כלומר אם יש סייג שחל ממקור אחר ולא בצו אז גם אם היית יודע על סייג אחר שחל למשל מחוק אחר שמסייג את מעמדתם של תושבי קבע היית מבין שהצו לא חל ת. אם הייתי מודע לזה שיש סייג ממקור אחר הייתי מתייחס לזה בחומר החקירה ומגבש המלצתי ומביא את זה לעיון גורמים מקצועיים.
ש. ואני מניחה שאם היית מברר יותר לעומק מה מעמדתם של החשודים בשטח ת. אם זה היה רלוונטי לגבי סייג כזה או אחר שזה רלוונטי לגביו אז כן זה היה נדרש.
ש.ב. נניח שהצו הוצא ל- 24 שעות, יש לו תכלית, הוא לא מוצא סתם, קם בוקר אחד מחליט מח"ט או אלוף להוציא צו, יש לזה תכלית, אז איך יכולה להתקיים התכלית חמש דקות לפני שפג התוקף של הצו? לצורך מה באים 5 דקות לפני שהוא פג?
ת. יכול להיות שמדובר במקום שנועד להפרות חוזרות ונישנות של הצווים, יכול להיות שהעיתוי שהחליטו לאכוף... יש הרבה שטחים בשומרון שכל פעם מוציאים צווים, אני לא אמור לבקר שיקולים של הצבא.
ש.ב. לאיזה תכלית ראויה?
ת. דעתי האישית - יכול להיות שהעיתוי באכיפה של הצו הזה ספציפי לא מוצדק, אבל התכלית היא להימנע ממקרים כאלה לעתיד כי אני יודע שיש הרבה התשות של כוחות בטחון שמותשים מהפרות רבים, שטח מפוני חומש, מצפה עמי, חוות גלעד, ש.ב, אז בוא נתיש אותם גם, זו המטרה?
ת. לא, המטרה היא למנוע התשה כזאת בעתיד או לצמצם אותה ושוב אני אומר שיכול להיות שהעיתוי בצו הזה היה לא כל כך מוצלח אולי, אבל עדיין זה בשלב של גביית גרסה הספיק כדי לגבות גרסתם באזהרה.

ברשות לב"כ נאשם 1:
ש. מה גודל השטח ומה גבולות הגזרה שבגינה הצו הזה מורה כי הוא יהיה שטח צבאי סגור?
ת. בצו עצמו לא רשום שטח, לכן מה שנהוג זה לבקש מהצוות שהיה בשטח לסמן על המפה מיקום הימצאותם של החשודים.
ש.ב. מאיפה אני יודעת שזה נכון? הם סימנו איקס ת. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אני יודע שזה מקים חשד סביר.
ש. האם אתה יכול לומר הצו הזה לאיזה שטח התייחס? קרי: שטח כולל בס"מ, בק"מ ומה גבולותיו, גם כשאתה מסתכל במפה.
ת. איני יכול לומר. מאחר וזה לא צוין בצו, גם לא אמור לדעת גודלו של השטח אלא שהחשודים נמצאים בתחום שחל לגבי השטח הזה.
ש. מאיפה אני יודעת?
ת. ציון על המפה של השטח.
ש.ב. אין לי שום נ.צ. על המפה הזאת.
ת. אני גובה עדויות מצוות מעצר.
ש.ב. מה זה המפה הזאת? מה היא אומרת?
ת. אני לא יכול להגיד באיזה שטח מדובר.
ש.ב. למה אתה חושב שזה הוכח בפניי מיקום תחולת הצו הזה ת. תפקידי לא להפריך או להוכיח, אלא להיחקר על פעולות שביצעתי.
ש. האם ידעת שעל פי החוק בסעיף 90 להוראות בטחון מס' 368 1970 בסעיף ד' כתוב שיש החרגה, קרי תושב מקום לא יכולים לא צבא ולא משטרה להשית צו כזה לגבי אדם שהוא תושב קבע, האם ידעת על דבר כזה?
ת. לא.

ב"כ המאשימה: אין ח.ח.

ע"ת/2 – ולדימיר שמפר – מעיד לאחר שהוזהר כי עליו לומר את האמת וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, לאחר שהתחייב לעשות כן:
חקירה ראשית:

ב"כ המאשימה: מגיש בהסכמה דוח מעצר שערך העד שמתייחס לנאשם 1 –ת/4 ואת עדות העד במשטרה – ת/5.

חקירה נגדית לב"כ נאשם 1:
ש. כשאתה כותב שהגעת למקום ב- 06:50.
ת. כנראה שרק התחלנו משמרת בוקר, בשש וחצי משהו כזה.
ש. אח"כ אתה כותב שב- 6:55 מפקד הכוח סמג"ד אהרון הציג בפני האנשים צו, ראית את זה?
ת. אם אני אמרתי אז כן אז ראיתי שהוא הציג צו כזה.
ש. כמה עמודים היו שם?
ת. לא זוכר.
ש. ראי את הצו בעצמך?
ת. כן. תמיד כשהיינו מגיעים עם צו אז תמיד תמיד הנייר היה עלינו.
ש. אבל לא כתוב שאתה הצגת את הצו.
ת. נכון.
ש. אתה כותב שאחד מהתושבים ברח מהמקום והשאר נשארו בשטח, רדפתם אחרי זה שברח?
ת. לא זוכר.
ש. לא כתוב שרדפתם אחריו?
ת. לא זוכר.
ש. אם היית רודף אחריו היית כותב?
ת. סביר להניח.
ש. מה אתה עושה היום?
ת. אני עובד באבטחה ולמדתי מקצוע טכנאי מיגון ואבטחה.
ש. כשהסמג"ד נתן להם 10 דקות להתפנות
ת. הוא הציג בפניהם צו, ונתן להם את הזמן להתפנות, אם רשמתי שהם עבדו שם אז הם עבדו שם.
ש. באיזה עבודה הם עבדו
ת. לא זוכר.
ש. כתבת שפנית לאחר הבחורים שהיה בלי ת.ז. ולקחת ממנו את הטלפון והודעת לו שהוא צריך להתפנות.
ת. כן.
ש. איך התבטא הסירוב שלו להתפנות?
ת. לא זוכר.
ש. בהמשך אתה מאשר שהנאשם 1 לא התנגד למעצר ת. נכון
ש. אתה מאשר שהוא לא העליב אתכם
ת. כן. לא העליב אותנו. ישב בשקט.
ש. בהמשך אתה מספר שאתה לא יודע ממי קיבלתם את הצו פיזית. אתה יכול להיזכר ממי קיבלתם או מתי?
ת. זה צו של סמג"ד, לא?
ש. כתוב הצו של אלוף משנה ענבר
ת. הוא היה משהו סמג"ד של משהו
ש. אתה כתוב שאבי הרוש קיבל את הצו
ת. כנראה שהוא קיבל מהמח"ט , אני חייל פשוט, רק עושה פקודות.
ש. שאלת אותם מה אתם עושים שם?
ת. אולי שאלנו.
ש. זה לא כתוב ששאלת
ת. אם לא כתוב אז לא כתוב, אני לא זוכר מה שאלתי, אם שאלתי.
ש. הגשנו דוח שאתה כתבת – ת/4 – כתוב דוח מעצר מ- 25.5 וזה השם שלך, נכון? נסיבות המקרה -הפרת צו אלוף. הודעת לו שהוא מעוכב, אתה מאשר את זה ת. מאשר
ש. האם אתה זוכר אם הצו היה עמוד אחד או יותר?
ת. אני לא זוכר. כל הזמן היו צווים כאלה.

חקירה נגדית לב"כ נאשם 2:
ש. אתה אמרת לחברתי שהיית שם ושמעת הכל מצוין.
ת. נכון. אני מאשר.
ש. אתה נחקר ומוסר עדות ב- 11:35 ומפרט כל מה שקרה, שואלים אותך אם העצור שעצרת העליב אותך, אתה משיב לא, שואלים אותך אם יש לך מה להוסיף, אתה אומר לא.
ת. אני מאשר.
ב"כ נאשם 3:
אין ח.נ.

ב"כ המאשימה:
אין ח.ח.
אבקש לפסוק לעד הוצאות, הוא מגיע מחיפה.


החלטה

אני פוסקת שכרו של העד – כדין.

העד יסור למזכירות ביהמ"ש על מנת למסור פרטי חשבון בנק לצורך העברת הכספים.

ניתנה והודעה היום כ' שבט תשע"ה, 09/02/2015 במעמד הנוכחים.

נאוה בכור , שופטת

ב"כ המאשימה:
לבקשת חברותיי אבקש להוסיף את כותב הצו המפורט בסעיף 5 לעדי התביעה - האלוף משנה איציק בר - כעד תביעה.
לא התייצבו עדים נוספים המנויים 2 ו- 4 כאשר עד אחד שוחרר על ידי בית המשפט.

ב"כ הנאשמים:
אין התנגדות.


החלטה

מתירה את תיקון כתב האישום כמבוקש, באופן שיוסף עד התביעה המנוי 5 ברשימת עדי התביעה.

נדחה לתזכורת במעמד הצדדים ליום 15.3.15 שעה 11:30 (כ"ד אדר תשע"ה) .

כן נקבע לגמר שמיעת ראיות ליום 10.6.15 שעה 11:30 (כ"ג סיוון תשע"ה) .

המאשימה תזמן את עדיה הנותרים ותוודא התייצבותם.

הנאשמים מוזהרים בחובת התייצבותם.

ניתנה והודעה היום כ' שבט תשע"ה, 09/02/2015 במעמד הנוכחים.

נאוה בכור , שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: יהודה כהן
שופט :
עורכי דין: