ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סמירנוב גלינה נגד די אנד איי :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

עב 002050/07

בפני:

כב' השופטת יהודית גלטנר-הופמן

סגנית נשיא

דן יחיד

27/08/2008

בעניין:

סמירנוב גלינה

ע"י ב"כ עו"ד

קוסצ'וב סרגיי

התובעת

נ ג ד

די אנד איי (עיצובים ע.ד.י.מ.) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

טויזר אבי

הנתבעת

פסק דין

1. מדובר בתביעה לתשלום שכר עבודה, פיצויי פיטורים, יתרת פדיון חופשה, פדיון דמי הבראה, תוספת ותק, דמי חגים, פיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל, גמול בגין עבודה בשעות נוספות, פיצוי בגין בלאי בגדים ונעלים, לרבות פיצויי הלנת פיצויי פיטורים והלנת שכר.

2. התובעת טוענת כי עבדה בנתבעת כתופרת שמלות כלה מ-1/4/04 עד 2/3/07 עת התפטרה מעבודתה מחמת נסיבות שביחסי עבודה בהם לא ניתן היה לדרוש ממנה להמשיך בעבודתה (סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1983).

3. התובעת טוענת כי עבדה ברציפות אצל אותו מעביד תחילה עבדה אצל הגב' ענבל דרור, מיום 1/4/04 ולאחר מכן המשיכה ברציפות לעבוד בנתבעת עד למועד התפטרותה.

4. הזכויות שתבעה בתביעתה הנוכחית הינם זכויות בגין כל תקופת עבודתה הרצופה בניכוי הזכויות ששולמו לה במהלך עבודתה, למעט הזכויות אשר כלל לא שולמו לה, למשל פיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל, תוספת ותק, פיצוי בגין בלאי ביגוד אישי ושכר עבודה בגין חודש פברואר 2007 אשר שולם לה בחלקו בלבד.

5. הנתבעת דוחה טענות התובעת וטוענת כי התובעת לא עבדה ברציפות, אלא עבדה בנתבעת מיום 1/4/05 עד ליום 2/3/07 ואכן התפטרה מעבודתה, אולם לגרסת הנתבעת, התובעת התפטרה מסיבות השמורות עמה, שכן מצאה מקום עבודה אחר. נטען כי התובעת עברה עבירות משמעת טרם החליטה להתפטר מעבודתה ובכל מקרה לא הוכיחה זכאותה לקבלת פיצויי פיטורים בגין התפטרות בדין פיטורים על פי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים.

6. נטען מפי הנתבעת כי התובעת התפטרה ללא מתן הודעה מוקדמת.

7. באשר לזכויות שתבעה, נטען כי התובעת קיבלה את מלוא זכויותיה בגין תקופת עבודתה בנתבעת וגם אם נותרה הנתבעת חייבת לתובעת זכויות כלשהן, למשל שני ימי חג, זכאית הייתה לנכות סכומים אלה ממשכורתה האחרונה של התובעת בגין אי מתן הודעה מוקדמת, לרבות נזקים שנטענו כי התובעת גרמה לנתבעת בהתפטרותה המיידית, אולם יצוין כי תביעה לתשלום נזקים לא הוגשה במסגרת התיק הנוכחי.

8. עוד נטען מפי הנתבעת, כי טענתה כי הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הטכסטיל וההלבשה אינן חלות על יחסי העבודה שבין הצדדים, בשים לב למהות מפעלה של הנתבעת. כך גם באשר לצו ההרחבה ולפיכך, אין לזכות התובעת בפיצוי בגין הפרשות לקופת גמל או בכל זכות אחרת הנובעת מהוראות ההסכם הקיבוצי הנ"ל ו/או צו ההרחבה.

9. הצדדים נתנו הסכמתם כי בית הדין יפסוק לפשרה על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, ללא חקירת מצהירי הצדדים ועל פי חומר הראיות שבתיק, בגבולות הסכומים מ-0 עד 25,000 ש"ח ולאחר הגשת סיכום טענותיהם בכתב. (החלטה מיום 28/4/08 - עמ' 8 לפרוטוקול).

10. לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר הראיות שבתיק, במכלול נסיבות המקרה הנוכחי, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת 20,000 ש"ח לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיה בגין תקופת עבודתה הרצופה מיום 1/4/04 עד למועד התפטרותה. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור 2,000 ש"ח + מע"מ.

הסכומים הנ"ל ישולמו לתובעת תוך 30 יום ממועד פסק הדין, שאם לא כן ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית חוקית ממועד הגשת התביעה (14/5/07) עד לפרעון המלא בפועל.

11. בשיעור הסכום הנ"ל שנפסק לזכות התובעת, נלקחה בחשבון העובדה, כי מדובר בתובעת שניתן לראותה כמי שעבדה ברציפות מיום 1/4/04 (ראה סעיף 7 לתצהיר עדות ראשית של התובעת וסעיף 11 ב' לתצהירה של ענבל דרור). כמו כן לא ניתן לשלול זכאות התובעת לקבלת פיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל לאור טיעוני הנתבעת בסיכום טענותיה.

12. המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום 27 באוגוסט, 2008 (כ"ו באב תשס"ח) בהעדר הצדדים.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________

י. גלטנר-הופמן, שופטת

סגנית נשיא

קלדנית: רות רחמים.