ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יונה רענן נגד בטוח לאומי-סניף ב :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

בל 002718/07

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

27/08/2008

בעניין:

יונה רענן (באמצעות אביו רענן)

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

אילנית גדקר-אהרוני

המשיב

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, (ילד נכה), מיום 06/08/2007 אשר דחתה את ערר המערער וקבעה כי המערער זכאי לגמלת ילד נכה החל מתאריך 01/12/2003. הערעור נסוב בשאלת המועד הקובע לצורך תחילת זכאותו של המערער לגמלת נכות.

2. המערער יליד 29/05/2002 ואובחן כסובל מ- P.D.D (אוטיזם).

3. הוועדה התכנסה מכוח פסק דין מיום 24/05/2007. בהתאם לפסק הדין הוועדה נתבקשה לשקול בשנית את מועד תחולת הנכות בהתאם לפסק דין קודם מיום 05/04/2006 (תיק בל 3139/05) בשים לב להנחיות, לתכלית ולמכלול הנתונים כפי שעולים מפסק דין אפטר.

4. בפסק הדין האמור, ניתן תוקף של פסק דין להודעת המוסד לביטוח לאומי ולפיה:

"1. לאחר בחינה נוספת בעניינו של המערער מסכים המשיב כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (ילד נכה) על מנת שתשקול בשנים את מועד תחולת הנכות ותמלא אחר הוראות פסק הדין מיום 5/4/06 ובשים לב להנחיות, לתכלית ולמכלול הנתונים כפי שעולה

מפס"ד אפטר (עב"ל 1212/04) שם נקבע בין השאר כי:

"... ראשיתו של הגילוי בתהיות ההורים בדבר קצב התפתחות הקטין, המשכו בחששות של ממש בדבר קיומה של מחלה כלשהי, והיזקקות ליועצים ומטפלים – והכל עוד בטרם אבחון מדוייק... המועד הקובע הוא מועד גילוי המחלה, עוד בטרם אובחנה במדוייק ובמפורש על ידי הגורמים המקצועיים והרפואיים..."

2. הוועדה תפרט ותנמק את החלטתה."

5. כזכור, פסק הדין שניתן על ידי ביום 5/4/2006 (בל 3139/05) קבע כי:

"עניינו של המערער יוחזר לוועדת ערר בהרכב אחר, על מנת שזו תבחן את כרטיס טיפת חלב, באשר לממצאים בחודשים 3/03 ו/או 6/03 , תוך שהוועדה מאמצת את הקביעות וההנחיות שבפס"ד אפטר. הוועדה תפרט ותנמק החלטתה ..."

6. עיקר טענות המערער:

א. טעתה הוועדה שלא פעלה בהתאם להוראות פסק הדין ודנה במסמכים רפואיים בלבד.

ב. העובדה שאחות טיפת חלב לא הפנתה את המערער לייעוץ נוסף אין בה כדי לקבוע כי התסמונת לא היתה קיימת.

ג. ההורים העלו בפני אחות טיפת חלב את חששותיהם אך תשובתה היתה ש"לא מגדלים ילדים לפי ספר".

ד. הוועדה לא התייחסה לחששות ההורים.

ה. בהתאם לאמור בפסק דין אפטר במקרה של ספק ראוי שיפעל לטובת המערער.

7. עיקר טענות המשיב:

הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין. הוועדה התייחסה לרישום בכרטיס טיפת חלב. החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת ולא נפלה כל טעות משפטית בהחלטתה.

דיון והכרעה:

8. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

9. בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד - המוסד, פד"ע לד' 213). כלומר, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. כפי שפורט בספרו של ד"ר שאול קובובי/רמ"ח ושס"ה - סוגיות בתאונות עבודה, מהדורה שניה, עמ' 195.

10. משהוחזר עניינה של המערערת על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא 29-0 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד' 160).

11. בפסק דין עמר אפטר עב"ל 1212/04 נקבע כי:

"קביעת מועד הגילוי לא תמיד קלה. מועד הגילוי לא תמיד ברור וחד משמעי. ראשיתו של הגילוי בתהיות בדבר קצב התפתחות הקטין, המשכו וחששות של ממש בדבר קיומה של מחלה כלשהיא, והזדקקות ליועצים ומטפלים - והכל עוד בטרם אבחון מדוייק. קשה עד מאוד להגדיר מהו מועד הגילוי המדוייק ואין לנו תשובה חד משמעית לבעיה זו. מדובר בעניין עובדתי המשולב עם נתונים רפואיים וטיפוליים. מועד הגילוי צריך להיקבע, בסופו של דבר, על ידי גורמי המוסד המוסמכים, על יסוד נתונים, עדויות ומסמכים שיספקו ההורים. חזקה על גורמי המוסד המקצועיים האמונים על נושא זה, שיתנו דעתם למכלול הנתונים ויקבעו את מועד הגילוי הנכון. מקרה של ספק מן הראוי שיפעל לטובת ההורים ובמקרה של חילוקי דעות של ממש, יובא העניין להכרעת בתי הדין לעבודה".

12. במקרה דנן הוועדה נדרשה להתייחס לרישום בכרטסת טיפת חלב תוך אימוץ ההנחיות בפסק דין עמר אפטר.

מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה התייחסה לכרטסת טיפת חלב. הוועדה מציינת כי בבדיקות סינון בטיפת חלב בגילאים שונים היו פעולות מסויימות שהילד לא ביצע בזמן והיו פעולות שהילד ביצע בהתאם לגילו.

לדעת הוועדה הבדיקות בטיפת חלב הינן בדיקות סינון ומאחר והאחיות בטיפת חלב לא ראו לנכון להפנות את המערער למומחה הוועדה הסיקה כי האחיות לא סברו כי קיימת סטייה משמעותית כלשהי בהתנהגות הילד.

הוועדה מציינת כי גם ההורים לא מצאו מקום לפנות לייעוץ נוסף, ולנוכח האמור הוועדה הגיעה למסקנה שלא ניתן ללמוד מהטופס של טיפת חלב כי אכן הייתה הפרעה בהתפתחותו עד גיל שנה וחצי שהדאיגה את ההורים או את אנשי טיפת חלב .

13. מכאן שהוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין. הוועדה נימקה את החלטתה בנוגע למועד התחולה. קביעת הוועדה מבוססת על ניתוח ממצאי כרטסת טיפת חלב והסקת מסקנות בהתאם. מדובר בקביעה אשר בשיקול דעת מקצועי ורפואי של הוועדה ואין מקום להתערב בהחלטת הוועדה.

14. לאור האמור אין מנוס מדחיית הערעור מאחר ואין פגם משפטי בהחלטת הוועדה.

15. אין צו להוצאות.

16. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.