ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק אסולין נגד בטוח לאומי-סניף :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש ב ע
בל 001480/08

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

יצחק אסולין

ע"י ב"כ עוה"ד

מלאך גבריאל

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עוה"ד

אילנית גדקר-אהרוני

המשיב

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (תחום נפגעי עבודה) אשר התכנסה ביום 12/2/08 וקבעה למערער נכות בשיעור 5% לפי סעיף 50 (2) דומה.

2. טענתו העיקרית של ב"כ המערער נוגעת לעובדה שהוועדה הכריעה ודנה בעניינו של המערער ללא עיון בתוצאות צילום רנטגן של כף רגל שמאל מיום 21/1/07, וזאת חרף בקשתו המפורשת של המערער, כי הוועדה תמתין עם קביעת דרגת נכותו עד שתקבל לידיה את תוצאות צילום הרנטגן אותה עבר ואשר לא היתה מצויה בידו של המערער באותה עת.

בהודעה שהגיש ב"כ המערער ביום 7/7/08 הסביר, כי נפלה טעות בגוף הערעור והבהיר, כי הצילום שיש בידו הינו צילום רנטגן ולא בדיקת C.T, כפי שנטען בכתב הערעור.

3. ב"כ המשיב טענה במסגרת הדיון אשר התקיים ביום 13/5/08, כי בפני הוועדה התייצב המערער וב"כ והעלו טענותיהם בפניי הוועדה, הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית מקיפה, סיכמה וקבעה לאחר עיון בחוות הדעת של ד"ר דוד יהודה, כי נכותו של המערער היא בשיעור של 5%. ביחס לטענת המערער, כי הוא ביקש מהוועדה להמתין לתוצאות C.Tאו צילומי רנטגן, ציינה ב"כ המשיב, כי אין זכר לבקשה זו בפני הוועדה.

עוד ציינה ב"כ המשיב, כי בסעיפים 19 ו- 20 לפרוטוקול, המערער חתם על תלונותיו ולא עולה מהפרוטוקול, כי ביקש מהוועדה להשהות החלטתה עד להצגת צילום ה- C.T או הרנטגן בפניה, כמו כן לא קיימת כל אסמכתא התומכת בטענה זו מלבד הערעור שהוגש בפני בית הדין.

4. סבורני שמבחינת מיצוי זכות הטיעון של המערער, אכן מדובר במקרה גבולי, שכן המערער היה מיוצג ע"י עו"ד בפני הוועדה, ולפיכך שומא היה עליו בהופיעו בפני הוועדה לעררים, לחזור ולבקש ממנה שתמתין עם מסקנותיה עד אשר יומצא לה צילום הרנטגן הרלוונטי.

זאת ועוד – צילום הרנטגן קיבל התייחסות ע"י הוועדה מדרג ראשון (ראה סעיף 26 להחלטת הוועדה מדרג ראשון מיום 9/12/07), ולכן היה על ב"כ המערער לדאוג לכך שמסמך זה יעמוד גם בפני הוועדה לעררים.

5. יחד עם זאת – ולמרות האמור לעיל, ולאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה לעררים ופירוט ממצאיה ומסקנותיה, באתי לכלל דעה, שלא ניתן לשלול את האפשרות שאילו היה צילום הרנטגן מונח בפניה, דעתה היתה אחרת.

מסקנה זו יפה במיוחד לאור העובדה, כי חוות דעתו של ד"ר דוד מיום 10/1/08 מתייחסת לצילום הרנטגן של כף רגל שמאל מיום 21/1/07, ולפיה, המערער סובל משבר במטהפיזה מקורבת של הגליל הסופי ושבר ניתוק תוך פרקי בראש הגליל הבסיסי של האגודל.

6. משכך הוא הדבר ועולה ספק, ולו ספק ספיקא, שמא, במידה והוועדה היתה מעיינת בצילום הרנטגן, אזי מסקנתה היתה שונה, טוב יעשה אם יוחזר עניינו של המערער לוועדה על מנת שתעיין בצילום הרנטגן מיום 21/1/07, ולאחר מכן תסכם מסקנותיה.

7. אשר על כן, עניינו של המערער מוחזר לוועדה הרפואית לעררים אשר בפניה יונח צילום הרנטגן מיום 21/1/07, הוועדה תזמן את המערער לדיון בפניה ותסכם מסקנותיה לאחר עיון בבדיקה הנ"ל.

עותק הדיסק של הרנטגן מצוי בתיק בית הדין והמזכירות מתבקשת להחזירו לב"כ המערער, על מנת שיוכל להציגו בפני הוועדה.

8. בנסיבות העניין, ונוכח האמור בסעיף 4 לעיל, סבורני שאין לחייב את המשיב בהוצאות משפט.

9. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו לבקש בקשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק מפסק הדין.

ניתן היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.