ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רינה פחימה נגד בטוח לאומי-סניף :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

בל 001185/08

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

27/08/2008

בעניין:

רינה פחימה

המערערת

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף באר שבע

ע"י ב"כ עו"ד

לימור לבדרו

המשיב

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 23/12/07 אשר החליטה כי אין מקום להפעיל את תקנה 15. הערעור נסוב על נושא זה.

2. הוועדה התכנסה לדון בעניינה של המערערת מכוח פסק דין מיום 22/10/07 בתיק בל' 1393/07 אשר נתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים לפיה:

"עניינה של המערערת יוחזר לוועדה הרפואית עררים על מנת שתשקול בשנית את עמדתה בנוגע להפעלת תקנה 15 לאחר שתעיין באישורי הרופאה התעסוקתית ד"ר ברנבלט מיום 24/10/06 ומיום 25/12/06 . הועדה תזמן את המערערת ותקשיב לטענותיה בענין תקנה 15 ."

עיקר טענות המערערת:

3. הוועדה לא התייחסה למסמכים הרפואיים שעמדו בפניה וכן לחוות דעת רפואית של ד"ר נסינג מאיר , אשר המליץ על הפעלת תקנה 15בעניינה של המערערת .

4. הוועדה לא התייחסה לתלושי השכר שהוצגו בפניה מהם עולה שכרה של המערערת נפגע בשיעור של כ- 3,000 ₪ לחודש.

5. המערערת לא עובדת במשרת פיצול וזאת בהתאם למסמך מהרופאה התעסוקתית.

6. הדיון בוועדה ערך כשתי דקות ולא נערכה למערערת בדיקה.

עיקר טענות המשיב

7. הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין . החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת ואין פגם משפטי בהחלטתה.

דיון והכרעה

8. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה – 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

9. בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד – המוסד, פד"ע לד' 213). כלומר, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. כפי שפורט בספרו של ד"ר שאול קובובי/רמ"ח ושס"ה - סוגיות בתאונות עבודה, מהדורה שנייה, עמ' 195.

10. משהוחזר עניינו של המערער על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא 0-29 מנחם פרנקל-המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד' 160).

11. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה הקשיבה לתלונות המערערת והתייחסה לממצאי בדיקת MRI וכן למסמכים מאת הרופאה התעסוקתית ד"ר ברנבלט. הוועדה ציינה כי בכל המסמכים מאת הרופאה התעסוקתית "אין כל בדיקה רפואית התומכת בהחלטה שאינה מסוגלת לעבוד 8 שעות ביום ללא פיצול שכן בבדיקת הוועדה נכותה היתה בשיעור 10% וזאת לאחר כריתת הסהרון ללא הפרעות והגבלות תפקודיות".

12. הוועדה בפרק סיכום ומסקנות נימקה מדוע דוחה היא את האמור במסמכי הרופאה התעסוקתית וזאת מאחר ולא מצאה במסמכים נימוק קליני לצידוק החלטותיה.

לדעת הוועדה, המערערת מסוגלת לבצע עבודתה עם פיצול או בלי פיצול בהיקף עבודה מלא של שמונה שעות ביום. קביעה זו של הוועדה מצויה במתחם שיקול דעתה הרפואי – מקצועי ולא ראיתי כי נפל פגם בהחלטתה.

הוועדה הדגישה בהחלטתה את העובדה שהמערערת עובדת שמונה שעות ביום במקצועה כפקידת בנק וכי מקצועה לא נפגע .

13. טענות המערערת כי הוועדה לא התייחסה בהחלטתה לעניין הירידה בשכרה דינה להידחות וזאת מאחר והתקנה דורשת שני תנאים מצטברים. הראשון התחשבות במקצוע של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והשני שהנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו. במקרה דנן, המערערת לא עמדה בתנאי הראשון הקבוע בתקנה שכן המערערת חזרה לעבודתה ומקצועה לא נפגע ומשכך, אין מקום לדון בשאלת קיום התנאי השני.

14. לאור האמור לעיל לא מצאתי פגם משפטי כלשהו בהחלטת הוועדה ומשכך דין הערעור להידחות.

15. אין צו להוצאות.

16. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים