ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כחלון אסתר נגד בטוח לאומי-סניף :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

בל 001117/08

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

27/08/2008

בעניין:

כחלון אסתר

ע"י ב"כ עו"ד

ארד ברק

המערערת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

אילנית גדקר-אהרוני

המשיב

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת וועדה רפואית לעררים מיום 21/11/2007 אשר קבעה למערערת נכות בשיעור 19% וזאת לאחר שהפעילה בעניינה של המערערת את תקנה 15 במלואה.

2. מדובר בערעור רביעי המוגש בעניינה של המערערת וזאת לאחר שעניינה של המערערת הוחזר לוועדות בהתאם לפסקי דין שהתקבלו בהסכמת הצדדים.

3. הוועדה נשוא הערעור התכנסה בעקבות פסק דין שניתן בהסכמה ביום 10/09/2007 על ידי כב' הרשם יוחנן כהן (בל 1747/07) ובו נקבע כדלקמן:

"עניינה של המערערת יוחזר לוועדה לעררים על מנת שתפעל בהתאם לפסק הדין מיום 23/01/2007 המפנה לפסק הדין מיום 13/11/2005. הוועדה תתייחס לחוות הדעת של ד"ר ספקטור ותקבע האם היא מסכימה עם חוות הדעת והשלמות לחוות הדעת, אם לאו בנקודות אליהן הופנתה בפסק הדין. תשומת לב הוועדה מופנת לכך כי לא נדרשה לעניין דיון במצב קודם על פי פסק הדין".

4. למען השלמת התמונה יצויין כי פסק הדין מיום 23/01/2007 החזיר את עניינה של המערערת לוועדה בהרכב אחר על מנת שתפעל בהתאם להוראות פסק הדין מיום 13/11/2005 שם הוסכם כדלקמן:

"עניינה של המערערת יוחזר לוועדה הרפואית אשר תפרט ותנמק את קביעתה כי קיים שיפור במצבה של התובעת בהשוואה לבדיקה קודמת מ- 20/11/2003. הוועדה תתייחס לחוות הדעת של ד"ר ספקטור ובמיוחד לנושאים הבאים:

א. התנהגות הימנעותית.

ב. חוסר מצב רוח וחוסר עניין בתחומי המשפחה וחברים.

כמו כן הוועדה תנמק כיצד הגיעה למסקנות שונות בין פרוטוקול הוועדה הראשון מיום 17/03/2005 ופרוטוקול הוועדה השני מיום 26/06/2005".

5. עיקר טענות המערערת:

א. הוועדה לא קיימה את הוראות פסק הדין. הוועדה לא נימקה את הקביעה כי קיים שיפור בהשוואה לבדיקה קודמת מיום 23/11/2003.

ב. הנמקת הוועדה בנוגע להבדל בין הממצאים המופיעים בפרוטוקול מיום 17/03/2005 לאלה המופעים בפרוטוקול מיום 26/06/2005 בכך שחל שיפור במצבה של המערערת בין שני המועדים אינה יכולה להתקבל כיוון שהמערערת כלל לא נבדקה על ידי וועדת ערר בין שני המועדים.

ג. הוועדה לא נימקה מדוע אין היא מקבלת את חוות דעתו של ד"ר ספקטור ובהחלטתה העתיקה את נימוקיה מפרוטוקול קודם מיום 14/03/2007. הנמקת הוועדה אינה מספקת.

ד. הוועדה לא התייחסה למכתב עדכני מאת הרופאה המטפלת ד"ר נקש. הוועדה התעלמה ממסמכים רפואיים עדכניים.

ה. הוועדה לא התייחסה לעובדה שהמערערת פוטרה מעבודתה לאחר התאונה.

ו. הוועדה לא התייחסה לתלונותיה של המערערת.

ז. יש להחזיר את עניינה של המערערת לוועדה בהרכב חדש.

6. עיקר טענות המשיב:

לא נפל פגם בהחלטת הוועדה. הוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין. החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת. הוועדה לא נדרשה בפסק הדין להתייחס למסמכים עדכניים ומשכך אין לקבל את טענות המערער בעניין זה.

דיון והכרעה:

7. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

8. בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד - המוסד, פד"ע לד' 213). כלומר, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. כפי שפורט בספרו של ד"ר שאול קובובי/רמ"ח ושס"ה - סוגיות בתאונות עבודה, מהדורה שניה, עמ' 195.

9. משהוחזר עניינה של המערערת על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא 29-0 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד' 160).

10. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה הקשיבה לטענות ב"כ המערערת. הוועדה עיינה בפסקי הדין אליהם נדרשה להתייחס וציינה בפרוטוקול את הוראות פסק הדין מכוחו התכנסה. הוועדה נימקה את ההבדל בין הוועדה שהתכנסה בתאריך 07/03/2005 לוועדה שהתכנסה ב-26/06/2005 וציינה :

"בוועדה הראשונה היה רושם של "אפקט במקצת דיספורי" ואילו בוועדה השניה "לא גילתה סימנים המעידים על אפקט דיספורי". כלומר הוועדה דאז התרשמה כנראה על שינוי במצבה. יש לציין כי הרכב הוועדה דהיום (21/11/2007) שונה לגמרי מהרכב הוועדות הנ"ל משנת 2005."

מהאמור עולה כי הוועדה התייחסה להבדל בין שתי הוועדות ונימקה את ההחלטה בכך שהוועדה התרשמה על שינוי במצבה של המערערת. בשים לב לכך שהוועדה נשוא הערעור אינה אותה וועדה שהתכנסה בשנת 2005 אני סבור כי הוועדה פעלה כנדרש ממנה בהתאם להוראות פסק הדין מכוחו התכנסה.

11. באשר להתייחסות לנושאים שהועלו בחוות הדעת של ד"ר ספקטור ובמיוחד להתנהגות הימנעותית, חוסר מצב רוח וחוסר עניין במשפחה ובחברים, הוועדה התייחסה לאמור בחוות דעתו של ד"ר ספקטור וכן לקביעת הוועדה לעררים מיום 14/03/2007.

הוועדה פירטה את קביעותיה של הוועדה לעררים מיום 14/03/2007 באשר לחוסר העיקביות של הופעת התסמינים ההימנעותיים ונימקה את ההחלטה מדוע יש להעניק למערערת אחוזי נכות נמוכים מאחוזי הנכות שנקבעו על ידי ד"ר ספקטור.

לדעת הוועדה "עוצמת הספטומים שהציגה המתלוננת אינם מתאימים בחומרתם לתיאורים של ד"ר ספקטור ולכן הוועדה קבעה והעריכה את נכותה כ-15% ולא כפי שהעריך ד"ר ספקטור".

מדובר בקביעה רפואית מקצועית אשר נמצאת בסמכותה של הוועדה ואין מקום להתערב בקביעה זו.

12. צודק ב"כ המערערת כי הוועדה לא פעלה בהתאם להוראות פסק הדין ולא התייחסה כלל בהחלטתה לקביעה כי קיים שיפור במצבה של התובעת בהשוואה לבדיקה קודמת מיום 20/11/2003. לפיכך יש להחזיר את עניינה של המערערת לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב על מנת שתשלים את מלאכתה. הוועדה תפרט ותנמק את הקביעה כי קיים שיפור במצבה של המערערת בהשוואה לבדיקה קודמת מיום 20/11/2003.

13. באשר ליתר טענות המערערת בנוגע להתייחסות למסמכים רפואיים עדכניים לא מצאתי פגם בהחלטת הוועדה שכן הוועדה התכנסה מכוח פסק דין ועליה לפעול בהתאם להוראות פסק הדין בלבד.

14. לאור האמור, עניינה של המערערת יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב על מנת שתפרט ותנמק רק את הקביעה כי קיים שיפור במצבה של המערערת בהשוואה לבדיקה קודמת מיום 20/11/2003.

15. המשיב ישלם למערערת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא סכום זה ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

16. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום 27 באוגוסט, 2008 (כ"ו באב תשס"ח) בהעדר הצדדים.

_____________________

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

001117/08בל 734 ויקי גוטפלייש