ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פנינה גולן נגד עיריית נצרת עילית :

בפני כבוד השופטת יפעת מישורי

תובעת

פנינה גולן

נגד

נתבעת

עיריית נצרת עילית

החלטה

מעיון בתיק עולה כי טרם הוגשו תחשיבי נזק מטעם ההגנה וזאת על אף חלוף המועד. נוכח האמור ובשים לב לגיל התובענה ניתנות בזאת הנחיות נוספות לקידום בירורה:

רשות להגשת תחשיב נזק מטעם ההגנה עד לא יאוחר מיום 18.2.15.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 12.3.15.
עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 12.4.15.
איחור בהגשת תצהירי התביעה וללא כל הסבר סביר טרם האיחור יביא למחיקת התובענה מחוסר מעש.

התצהירים וכן כל מסמך שיצורף ימוספרו במספר סידורי רץ (כל עמוד ועמוד) .

לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים ולרבות חוות דעת שבמומחיות.

אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. לא תותר הגשת מסמך שלא צורף במסגרת התצהירים או תיק המוצגים.

היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלבנטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית. הבקשה תכלול פירוט הניסיונות שנעשו לגביית העדות בליווי תצהיר לתמיכה בכך וכן תפורט תמצית העדות הצפויה.

היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).

כל מסמך המוגש על ידי צד כלשהו יועבר במישרין לצד שכנגד.

תצהירי חוקרים וחומר חקירה חסוי מטעם ההגנה יוצגו במלואם ויוגשו לאחר תום ראיות התביעה.

התיק יובא לעיוני בימים 12.3.15 ו- 12.4.15.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשע"ה, 11 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פנינה גולן
נתבע: עיריית נצרת עילית
שופט :
עורכי דין: