ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת נשים אום ליסון נגד משרד החינוך :

העותרת:
עמותת נשים אום ליסון

נגד

המשיב:
משרד החינוך - מדינת ישראל

החלטה

בפניי "בקשה דחופה למתן צו ביניים (במעמד צד אחד בלבד)", בו מתבקש בית המשפט להורות על המשיב שלא להוציא לפועל את החלטתו מיום 9.12.14, לקזז סך של 1,962,276 ₪ מ תוך כספי התקצוב להם זכאית העותרת, לטענתה. עוד מתבקש בית המשפט להורות למשיב להעביר לעותרת את כספי התקצוב אשר לטענתה מגיעים לה, ואשר טרם הועברו אליה. בד בבד עם בקשה זו הגישה העותרת עתירה נגד הקיזוז. העותרת טענה כי אם לא יועברו אליה הכספים המעוכבים על ידי המשיב היא עלולה לקרוס, וכתוצאה מזה מאות מהתלמידים הלומדים אצלה יפלטו החוצה ועובדיה יפוטרו. עוד טענה העותרת כי היא זקוקה למיליון וחמש מאות אלף ₪ כד למנוע הכרזה מידית על חדלות פירעון.
לאור משך הזמן שעבר מיום ההחלטה וטיב הסעד המבוקש, לא ראיתי לצוות על המשיב, להעביר את הכספים המעוכבים על ידו לעותרת, במעמד צד אחד ומבלי לקיים דיון באשר לסיבת עיכובם.
משכך העתירה והבקשה לסעד ביניים נקבעים לדיון ביום 25.2.15 שעה 09:30.
המשיב יגיש כתב תשובה לעתירה ולבקשה , בצירוף תצהיר לאימות העובדות, לא יאוחר מיום 22.2.15, וימציאו אותו לבא כוח העותרת בתוך אותו המועד.
כתב התשובה יוגש גם בעותק נייר מודפס, בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או הגשה מרחוק באמצעות נט-המשפט. כתב התשובה יהיה ערוך כלהלן: גופן David 12, שוליים של שני סנטימטר מכל צד ורווח כפול בין השורות. הוראה זו תחול על כל כתבי הטענות של כל הצדדים.
ב"כ העותרת ידאג להמצאת כתב העתירה, על נספחיו, בצירוף החלטה זו, לפרקליטות המחוז בתוך 2 4 שעות, ולא יאוחר מיום 10.2.15 שעה 1 4:00.
המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בפקסימיליה.
ניתנה היום, כ' שבט תשע"ה, 09 פברואר 2015, בהיעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמותת נשים אום ליסון
נתבע: משרד החינוך
שופט :
עורכי דין: