ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה בן חמו נגד ח.א.ש. מערכות ושירותים בע"מ :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 002189/08

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

שלמה בן חמו

התובע

נ ג ד

ח.א.ש. מערכות ושירותים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

סער רשף

הנתבעת

פסק דין

1. ביום 24/06/2008 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבעת ביום 30/06/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. ביום 14/07/2008 הוגשה בקשה מטעם ב"כ הנתבעת להארכת המועד להגשת כתב הגנה. ביום 14/07/20078 ניתנה החלטה לפיה מוארך המועד להגשת כתב הגנה עד ליום 17/08/2008.

3. עד היום, למרות הארכת המועד, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה.

4. בנסיבות אלה מתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

5. הנתבעת תשלם לתובע תשלום בגין החזר בגדי עבודה סך של 400 ₪. הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/06/2005 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 300 ₪ הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 27 באוגוסט, 2008 (כ"ו באב תשס"ח) בהעדר הצדדים.

_____________________

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון