ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חסון יוסי נגד אייל בן חיון - "מנהרת הזמן" :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 002177/07

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

תאריך:

27/08/2008

יוסי חסון

בעניין:

התובע

מר לוטן רוזנבלום - נציג הסתדרות הנוער העובד והלומד

ע"י ב"כ

נ ג ד

אייל חיון - "מנהרת הזמן"

הנתבע

פסק דין

1. ביום 23/06/2008 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 07/07/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום, לא הגיש הנתבע כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה מתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבע ישלם לתובע תשלום בגין שכר עבודה סך של 127.06 ₪. הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28/02/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולם הסכום הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבע, ישולם סכום זה בצירוף פיצוי הלנה מלאים החל מיום 28/02/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 400 ₪. הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 27 באוגוסט, 2008 (כ"ו באב תשס"ח) בהעדר הצדדים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון