ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרגון נגד מדינת ישראל פמתא דוח-א תא תנועה-26100745954 :

3


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

עפ 007034/09

בפני:

כבוד השופטת יהודית אמסטרדם

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

משה פרגון

ע"י ב"כ עו"ד גדרון

המערער

נ ג ד

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד ברא"ז

המשיבה

פסק - דין

1. בפני ערעור על פסק דינו של בימ"ש לתעבורה תל-אביב (כב' השופט איזקסון) בתיק ת' 46493/05 מתאריך 10.12.08, לפיו הורשע המערער לאחר שמיעת ראיות, בכך שחצה צומת באור אדום ולא עצר לפני קו העצירה, בניגוד לתקנה 22א' לתקנות התעבורה התשכ"א-1961, והוטל עליו תשלום קנס בסך 1,000 ש"ח.

טיעוני ב"כ המערער

2. לטענת ב"כ המערער, מרשה חצה את הצומת באור ירוק, ולמיצער, אם חצה הצומת כשהאור בכיוון נסיעתו אדום, היה זה לאחר שהאור התחלף חלקיק שניה לפני שחצה את קו הצומת.

3. עוד לטענת ב"כ המערער, על אף שמהירות מרשה היתה איטית, הוא לא יכול היה לעצור את רכבו ולהימנע מחציית הצומת בטרם התחלף האור הירוק ברמזור לאור אדום.

אשר על כן, כך לטענת ב"כ המערער, שגה בימ"ש קמא שהעדיף את גירסת השוטר על פני גירסת המערער, כאשר יתכן שהשוטר הפנה מבטו לעבר הרמזור רק לאחר שהאור הירוק התחלף לאור אדום.

4. בטיעוניה בעל פה הוסיפה ב"כ המערער וציינה, כי מרשה נוהג 46 שנים, ועברו התעבורתי אינו מכביד, והוא לא יזכה לטובת הנאה אם יתקבל הערעור, שכן אין במקרה דנן חיוב בנקודות, אך הוא עומד על חפותו, ולכן הגיש את הערעור.

טיעוני ב"כ המשיבה

5. ב"כ המשיבה מתנגדת להתערבות ערכאת הערעור בפסק דינה של הערכאה הדיונית, בציינה, כי בימ"ש קמא סמך על עדות השוטר כאשר ציין כי ראה את האור הירוק מהבהב שלוש פעמים, ואחר כך התחלף לאור צהוב, ורק לאחר מכן לאדום.

פסק דינו של בימ"ש קמא

6. בימ"ש קמא קבע לאחר שמיעת ראיות, כי שוכנע שהשוטר – עורך הדו"ח, ניצב בתצפית טובה שאיפשרה לו לראות היטב את נתיב נסיעת המערער, וכן סמך על עדותו כי ראה את הנאשם מטר אחד לפני קו העצירה כשהוא נוסע במהירות איטית, וחוצה את קו העצירה.

השוטר אף ציין בעדותו, עליה כאמור, סמך בימ"ש קמא, כי מדובר ברמזור שבו רק לאחר שהאור הירוק מהבהב נדלק אור צהוב (כתום), ורק לאחר מכן נדלק אור אדום.

אשר על כן, למערער היו יותר מ- 4 שניות עד שהגיע לקו העצירה. משמע, שהוא יכול היה להבחין בהבהוב האור הירוק ברמזור במרחק ניכר מקו העצירה, ואסור היה לו להיכנס לצומת, שכן האור האדום נדלק לאחר הבהובי האור הירוק והופעת האור הצהוב ברמזור.

בימ"ש קמא אף הזהיר עצמו שמדובר בעדות יחידה, כלשונו:

"בחנתי את שתי הגרסאות שהיו לנגד עיני, והחלטתי להעדיף את גירסת עורך הדו"ח על פני גירסת הנאשם... אחר הדברים האלה ולאחר שהזהרתי את עצמי שאני סומך על עדות יחידה, אני מוצא את הנאשם אשם בעבירה שבכתב האישום".

דיון

7. אין עסקינן בשני תרחישים אפשריים כטענת ב"כ המערער, אלא בתרחיש שהתקבל ע"י בימ"ש קמא אשר האמין לשוטר כי עמד בתצפית טובה שאיפשרה לו לראות את המערער מגיע לקו העצירה לפני הצומת.

מעדות השוטר עלה, כי המערער אכן הגיע סמוך לקו העצירה כשהתחלף האור הצהוב לאור אדום, ומדובר ברמזור שהבהב קודם לכן באור ירוק משך כ- 3 שניות, לאחריו נדלק האור הצהוב, והמערער יכול היה להבחין מבעוד מועד לפני שהגיע לקו העצירה כי האור עומד להתחלף לאור אדום. המערער המשיך בנסיעה, ולא עצר בטרם התחלף האור ברמזור לאדום.

אין עסקינן איפוא במי שבמשך חלקיק שניה התחלף לו האור מירוק לאדום, אלא במי שבחר להמשיך ולנסוע על אף התחלפות האור ברמזור מירוק לצהוב ואח"כ לאדום.

8. הכלל הוא כי אין ערכאת הערעור מתערבת בממצאים עובדתיים ובממצאי מהימנות אותם קבעה הערכאה הדיונית ששמעה את העדים והתרשמה מהם במישרין (ראו ע"פ 3579/04 אפגאן נ' מ"י, פ"ד נט(4) 119 (125-124) והאסמכתאות שם; וכן ב"ש (חיפה) 2928/08 מחאמיד אניס נ' מ"י, תק-מח 2008(2) 8633; ורע"פ 3352/06 אליעזר בוזגלו נ' מ"י, תק-על 208(2) 3421).

9. לאור כל המקובץ לעיל, הערעור נדחה.

פטרתי באי כח הצדדים מהתייצבות לשימוע פסק הדין, והמזכירות תשלח להם עותק פסק-הדין.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

יהודית אמסטרדם, שופטת

קלדנית: גילה